Federacja Rosyjska to według Parlamentu Europejskiego sponsor światowego terroryzmu, kraj zła i niegodziwości!

Parlament Europejski przy gorącym aplauzie i gorączkowych zabiegach, stosowanych od lat przez polskie „elity” przyjął rezolucję, uznającą całe państwo – Federację Rosyjską – jako sponsorujące terroryzm. 13. października 2022 r. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy uznało obecny rosyjski „reżim” za „reżim terrorystyczny”, a wszystkich obywateli tego wielkiego kraju za… pomocników terrorystów!

Nie jest niczym szczególnym ani nowym, że ciało, które podobno reprezentuje interesy Europejczyków, miesza zupełnie pojęcia żywotnego interesu kraju do swojej integralności, niezależności, samostanowienia w przyjętych dotychczas granicach i obrony tejże z urzędniczą chęcią wskazywania brudnym paluchem, kto według noszących drogie garnitury  w świecie geopolityki jest tym dobrym – a kto nie. Parlament Europejski ogłasza prawo, a dziś rezolucję segregacyjną, rodem z mroków III Rzeszy, wzywającą do nie uznawania suwerennego podmiotu państwowego Federacji Rosyjskiej, nie uznawania jego kultury, sztuki, sportu i dziedzictwa narodowego, ogłasza przemożną chęć ograbienia tego państwa ze wszystkiego, co posiada.

PE rości sobie prawo do decydowania o zamrożonych aktywach państwa, które to ciało uznało za zbrodnicze, co w obliczu faktów, jakie znamy i litery prawa ekonomicznego, jest zagraniem iście pirackim. Jaki podmiot gospodarczy powierzy w przyszłości takim instytucjom swoje aktywa? PE, popychany przez takie kraje jak Ukraina i Polska, odbiera zwykłym Rosjankom i Rosjanom prawo do życia, do możliwości swobodnego podróżowania, odbiera im prawo do ochrony ich dóbr osobistych, ochrony życia i zdrowia w razie zagrożenia na terenie krajów Europy Zachodniej, ziemi podobno cywilizowanej. Podając suche fakty według Parlamentu Europejskiego – dzisiejsza Rosja idealnie pasuje do definicji państwa terrorystycznego,  zaakceptowanej przez UE, Radę Bezpieczeństwa ONZ i Zgromadzenie Ogólne ONZ, którą zawarto w rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1566 z 2004 r., rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 49/60 z 9. grudnia 1994 r. oraz wspólnych stanowiskach Rady 2001/931/WPZiB i 2009/468/WPZiB.

Według tych definicji terroryzm to czyny przestępcze, w tym wymierzone w ludność cywilną, które popełnia się z zamiarem spowodowania śmierci lub poważnego uszkodzenia ciała lub branie zakładników w celu szerzenia terroru w społeczeństwie czy wśród określonej grupy osób, zastraszania ludności lub skłonienia rządu lub organizacji międzynarodowej do dokonania lub zaniechania określonej czynności.

Rosja od wielu lat inicjuje akty terrorystyczne oraz wspiera i finansuje reżimy terrorystyczne (PE jako ciało wszechwiedzące samo wskazuje takowe reżimy), np. dostarcza broń reżimowi al-Assada i atakuje niewinnych cywilów w Syrii, gdzie przeprowadza celowe ataki na pokojowe miasta i infrastrukturę cywilną, w szczególności na targi, placówki medyczne i szkoły; mając na uwadze, że działania te obejmują również zatrucie rodziny Skirpalów oraz zestrzelenie samolotu malezyjskich linii lotniczych MH17, w którym życie straciło 298 osób, nie zapominajmy oczywiście o tragedii na lotnisku Siewiernyj i utraty przez Polskę 10. kwietnia 2010 r. całej delegacji katyńskiej.

Według PE Federacja Rosyjska powszechnie stosuje terror wobec ludności cywilnej w Syrii, Sudanie, Libii, Republice Środkowoafrykańskiej i Mali, korzystając w tym celu z usług prywatnych najemników z grupy Wagnera, która dopuszcza się podobnych zbrodni na Ukrainie. Według PE Federacja Rosyjska jest państwem, gdzie mordowani (nie zawsze skutecznie) są opozycjoniści, dziwnym trafem powiązani z różnorakimi aferami; Wiktor Juszczenko, Borys Niemcow, Siergiej Protazanow, Władimir Kara-Murza, Aleksiej Nawalny, Siergiej i Julia Skripalowie, Aleksander Litwinienko i Zelimchan Czangoszwili. (Cdn.)

Roman Boryczko,

listopad 2022

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*