„Wiesz, co jeszcze zginęło w Gazie? Mit ludzkości, tworzony przez atlantów”. Płonące piekło Gazy (2)

Wnioski
Wielkie nadzieje Izraela na zabicie bojowników Hamasu i zniszczenie tuneli w ciągu tygodnia, licząc od rozpoczęcia ofensywy lądowej w dniu 27. października zostały rozwiane. Bojownicy Hamasu są jak zawsze zdecydowani i gotowi do wznowienia walki z superpotęgą Bliskiego Wschodu z jeszcze większą intensywnością po wygaśnięciu zawieszenia broni.

Wysokie straty poniesione w walkach przez Izraelczyków, a także wzięcie jako zakładników kilku izraelskich oficerów wojskowych są zbyt upokarzające, aby egoistyczny Izrael okazał jakiekolwiek oznaki elastyczności i zbyt szybko zakończył konflikt. Po zmuszeniu miliona Gazańczyków z Północnej Gazy do przeniesienia się do Khan Younis w Gazie Południowej, Izrael rozważa obecnie rozszerzenie swojej ofensywy lądowej na południu pod pretekstem ucieczki tam niektórych przywódców Hamasu.

Nienawiść wobec Palestyńczyków doprowadzająca do głodu i śmierci  jeszcze bardziej zwiększy poparcie dla Hamasu, w praktyce zwiększy rekrutację do tej organizacji i Islamskiego Dżihadu.

Kariera polityczna Netanjahu jest zagrożona w obliczu rosnącej opozycji ze strony opozycyjnych partii politycznych, grup religijnych i wymiaru sprawiedliwości w Izraelu. Zmiana reżimu w Izraelu nie będzie panaceum. Następca Netanjahu, Benny Gantz należy do twardogłowych, którzy wykluczyli powrót do granicy sprzed 1967 roku. Powszechnie mówi się o „jedności”, a nie o odrębnym państwie dla Palestyńczyków.

Odtąd osadnicy na okupowanych ziemiach nigdy nie będą czuli się bezpieczni, a nowi wielokrotnie będą zastanawiać się nad osiedleniem się w Izraelu.

Jeszcze innym zjawiskiem, które się pojawiło, jest religijna frakcja żydowska w Izraelu i gdzie indziej, która jest antywojenna. Ostro skrytykowała ona rasistowską politykę partii rządzącej, zwąc ją apartheidem.

Większość Izraelczyków uważa rasistowski i despotyczny reżim Netanjahu za odpowiedzialny za ataki, za niedomagania wywiadowcze, niepowodzenia militarne i śmierć Żydów z 7. października. Są zdania, że Izrael nie reprezentuje Żydów, którzy nie mają niczego wspólnego z barbarzyństwem, popełnianym przez siły izraelskie, kontrolowane przez syjonistów i Amerykanów.

Uważają, iż społeczność żydowska nie jest narodem, ale jednostką religijną i że Izrael nie należy do Żydów, a Żydzi nie chcą osobnej ojczyzny, skoro w kilku krajach już im się wygodnie żyje.

Hamasowi udało się przełamać niezniszczalność wielowarstwowego przeciwrakietowego systemu obrony powietrznej Żelaznej Kopuły, lecz nadal musi znaleźć sposób na jego unieruchomienie oraz mechanizm obronny przed izraelskimi siłami powietrznymi.

Bez zasypania przepaści pomiędzy Hamasem a Al-Fatah i bez stworzenia jednolitego palestyńskiego frontu żaden owocny wynik nie będzie możliwy.

Bez wsparcia zewnętrznego Hamas nie będzie mógł długo kontynuować samodzielnej walki. Ukraina walczy z siłami rosyjskimi od lutego 2022 r. tylko dzięki ogromnemu wsparciu militarnemu i finansowemu USA, NATO i UE.

Jest mało prawdopodobne, aby Palestyńczycy wycofali się ze swojego żądania utworzenia niepodległego państwa, składającego się ze stolicy, Zachodniego Brzegu, Gazy i Wschodniej Jerozolimy.

Okupanci nie mają prawa do samoobrony, a okupacja hoduje potworność. Jeśli 750 000 żydowskich osadników nie przeniesie się z ziem palestyńskich w Zachodnim Brzegu i Wschodniej Jerozolimie, rozwiązanie dwupaństwowe nie będzie możliwe.

Cały świat arabski stał się bagnem konfliktów, konfliktów na tle religijnym i obcych interwencji. Przywódcy arabscy z wizją tunelu uważają interwencjonistów za przyjaciół i obrońców swoich szejków, nie zdając sobie sprawy, iż powiązanie amerykańsko-zachodnio-izraelskie traktuje ich jak „dżokejów na wielbłądach”, eksploatując zasoby mineralne bogatych w ropę państw Zatoki Perskiej (John Perkins) i podjęli decyzję o ustanowieniu „Wielkiego Izraela” i neokolonizowaniu państw arabskich. Zjednoczone Emiraty Arabskie w dalszym ciągu wysyłają do Izraela samoloty załadowane bronią, a Turcja w dalszym ciągu dostarcza Izraelowi ropę. (Cdn.)

Asif Haroon Raja

Tłum. Andrzej Filus

Za: Veterans Today (VT)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*