Nadchodzą brzemienne w skutki nowe wydarzenia

Obecne wydarzenia w każdej dziedzinie ludzkiego życia powinny otrzeźwić ludzkość przed totalnym załamaniem cywilizacyjnym. Trudności wynikają z otępienia medialnego i totalnej propagandy, strachu i hipnozy medialnej, braku porządnej wiedzy, a przekonania w postaci nihilistycznych zbitek ideologicznych, popartych konsumpcjonizmem, tylko sprzyjają temu zjawisku. Co więcej, obecna rewolucja nihilistyczna dąży za wszelką cenę do wojny, jako finalnego rozstrzygnięcia, której biologiczny etap jest realizowany w ramach operacji Covid-19. Znamienna jest wszakże ta okoliczność, że demoniczny strach, okraszony ideologią nihilizmu, służy do rewolucyjnego rozkładania systemu. Oczywiście, totalitarna propaganda mami strachem i rozrywką, ale fakty w postaci nowych fal wirusa, gdzie za plecami WHO podejmowane są decyzje dla obszaru cywilizacji północnoatlantyckiej, stanowią dowody same za siebie. A rozkład systemu socjalnego trwa.

Operacja Covid-19 służyła do obalenia rosnącej potęgi Chin, co się nie udało, a wręcz przeciwnie, pogłębiło dystans między atlantyckimi elitami Mrocznego Imperium a Chińczykami, wzmacniając Chiny a znacznie osłabiając atlantów. Upadek dolara od dawna był brany w Chinach pod uwagę. Dlatego Chińczycy chętnie kupowali obligacje rządowe amerykańskiej bolszewii. Stąd obecne działania na rozczłonkowanie USA, celem rozbicia go na wiele krajów, co jest kolejnym krokiem Mrocznego Imperium. Wtedy obligacje wydane na biliony dolarów nie będą miały żadnej wartości, podobnie jak waluta, albowiem  państwo-emitent nie będzie istnieć.

Nowe państwa, powstałe na gruzach USA, nie będą się czuły zobowiązane do spłaty długów po upadłej bolszewii amerykańskiej. Chińczycy będą wykołowani jak i wszyscy posiadacze bolszewickich dolarów oraz papierów wartościowych. Natomiast Zjednoczone Królestwo ponownie obejmie prymat w cywilizacji brytyjskiej, którą de facto utworzyło. Operacja Covid-19, prowadzona przez Mroczne Imperium, obejmuje także satrapie atlantyckie tworzące Unię, chcąc ją spacyfikować. Atoli z tym może być problem, albowiem upadek amerykańskiej bolszewii wywoła wielką próżnię, którą będą chcieli zająć nowi pretendenci, jak Niemcy, a to poważny gracz. Z nim trzeba się liczyć, tym bardziej, iż dawna inicjatywa EWG to ich pomysł, wcielony z powodzeniem w życie.

Wobec szalonego tempa, w jakim dokonuje się nowoczesny i postępowy proces deprecjacji duchowej, elita Mrocznego Imperium, która rządziła światem poprzez imperia kolonialne, jakie zresztą krwawo tworzyła, ugrzęzła w wewnętrznych sprzecznościach, niesionych ze sobą przez nihilizm.

Operacja Covid-19 burzy istniejący porządek rzeczy, który nie był po myśli Mrocznego Imperium, lecz potrafiło go ono wykorzystać do hodowli i siania strachu, jak u szczurów. I to globalistom wyszło, albowiem dookoła postępują lawinowo: dewastacja życia, zubożenie, strach i fanatyzm, katastrofa kultury.          

Chrześcijaństwo, które wypracowało wolność inicjatywy ludzkiej – przez co ludzkość stała się twórcza – Mroczne Imperium musi usunąć, albowiem stoi ono w opozycji wobec niego. Nic w nihilistycznym kołowrocie totalitarnym nie może być tolerowane: ani twórcza jednostka, ani charakter, ani prawdziwa wspólnota. Mroczne Imperium, jeśli nie może czegoś pochłonąć lub ujarzmić,  krwawo się z tym czymś rozprawia. (Cdn.)

 

Andrzej Filus

 

(Visited 19 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*