XXVI EDYCJA NAGRODY IM. WITOLDA HULEWICZA

Nagroda im. Witolda Hulewicza powstała w 1995 roku, w 100. rocznicę urodzin Witolda Hulewicza (1895-1941), za zgodą i przy wsparciu Jego najbliższych: córki Agnieszki i jej męża Romana Feilla. Corocznie Kapituła Nagrody powołuje Jury i przyznaje nagrody w tych dziedzinach twórczości, działań społecznych i gospodarczych, jakie uprawiał Witold Hulewicz. 

W skład pierwszej Kapituły Nagród, powołanej w styczniu 1995 roku, weszli: Agnieszka Feillowa z domu Hullewiczówna – córka Patrona, autorka książki o Ojcu pt. Rodem z Kościanek, Lesław M. Bartelski – pisarz, żołnierz Armii Krajowej, biograf pokolenia Kolumbów, wiceprezes Zarządu Głównego ZLP, Zbigniew Jerzyna – poeta, dramaturg i eseista, Romuald Karaś – reporter i wydawca, inicjator powołania Nagrody, Aleksander Rowiński – pisarz, redaktor, wydawca i Barbara Wachowicz – pisarka i publicystka, mistrzyni pięknego słowa. Przewodniczącym Kapituły został wybrany red. Romuald Karaś, który pełni tę funkcję do dzisiaj.

Obecnie Kapitułę Nagrody im. Witolda Hulewicza tworzą: red. Romuald Karaś – przewodniczący, red. Jerzy Biernacki – sekretarz, Aleksander Barszczewski, ks. dr Ireneusz St. Bruski, Zbigniew Majewski i prof. Mikołaj Melanowicz.

JURY XXVI EDYCJI NAGRODY IM. WITOLDA HULEWICZA: red. Jerzy Biernacki, Jan Zdzisław Brudnicki, dr Ireneusz St. Bruski – sekretarz, Wiesław Budzyński, red. Romuald Karaś, Roman Kirilenko, prof. dr hab. Mikołaj Melanowicz – przewodniczący, Mirosław Prandota, dr hab. Kazimierz Świegocki, Jan Tetter, red. Stefan Truszczyński i hrm. Wiesław Turzański.

Nagrody zostaną wręczone podczas Gali w auli Domu Literatury w Warszawie (Krakowskie Przedmieście 87/89) 15. czerwca 2022 roku (środa), o godz. 17:00.

Wypowiedź Romualda Karasia, przewodniczącego Kapituły:

W pierwszym okresie działaliśmy wspólnie ze Związkiem Literatów Polskich. Pomocą i radą służyli nam prezes Wojciech Żukrowski oraz Lesław Bartelski. Tak się złożyło, że niektórzy laureaci Nagrody im. Witolda Hulewicza weszli w skład Kapituły, czego doskonałym przykładem jest postać Barbary Wachowicz, znanej pisarki czy Stanisława Rostworowskiego, historyka, publicysty, syna dowódcy Okręgu Krakowskiego Armii Krajowej, który został zamordowany w więzieniu na Montelupich.

Dzięki współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, samorządami województwa mazowieckiego oraz województwa wielkopolskiego, fundacjami: Pomoc Polakom na Wschodzie, Wspólnota Polska, jak też Państwem Anną i Piotrem Voelkelami z Poznania, zyskaliśmy podstawę materialną przyznawanych nagród. Od 2014 roku działamy jako Stowarzyszenie im. Witolda Hulewicza.

Każda z edycji Nagrody im. Witolda Hulewicza jest świętem kultury polskiej. W auli Domu Literatury w Warszawie, wypełnionej po brzegi publicznością, wyróżniamy ludzi, którzy wiele dobrego dokonali w swym życiu. Przeważają przedstawiciele prowincji, mieszkańcy miasteczek i wsi. Dla większości z nich są to pierwsze wyróżnienia, w dodatku w skali ogólnopolskiej. Honorem dla kapituły są laureaci o głośnych nazwiskach, czego przykład stanowią Zofia Posmysz, pisarka, autorka głośnej powieści Pasażerka, czy Wiesław Ochman, światowej sławy artysta śpiewak. Każdego roku Jury Nagrody wyłania średnio kilkunastu laureatów. W ciągu dwudziestopięciolecia było ich ponad trzystu. Stale rośnie zainteresowanie Nagrodą. W wielu biogramach twórców ona już figuruje.

(Visited 3 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*