Mapa drogowa (6)

 

Wojsko

Należy przeanalizować, dlaczego tak dużo społecznej energii i wysiłku propagandowego idzie na uzasadnienie zaczepnych działań zbrojnych i forsowanie interesów narodowych na terytoriach innych krajów. Analiza ekonomiczna sugeruje, że firmy zbrojeniowe na całym świecie służą korygowaniu wadliwego systemu finansowego, w którym dystrybucja efektywnej siły nabywczej nie nadąża za modernizacją i automatyzacją produkcji, więc na rynek wstrzykuje się, poprzez zakłady zbrojeniowe, dodatkową siłę nabywczą, nie pochodzącą z produkcji rynkowej. Dochód podstawowy powinien skutecznie wyeliminować tę zbrojeniową patologię.

Jako obywatele powinniśmy dążyć do ośmieszenia i wykluczenia ze słownika politycznego terminu „wojna prewencyjna“, którym próbuje się uzasadniać agresję i przemoc zbrojną na terenie obcego państwa. „Wojna prewencyjna“ to faktyczna napaść na inny kraj, to zbrodnia, jakiej doświadczyliśmy w czasie II wojny światowej. Taka interwencja zewnętrzna powinna być zabroniona konstytucyjnie.

 

Patenty

Wsparciem dla wypompowywania kapitału z realnej gospodarki jest poszerzająca się oferta spekulacyjna kontraktów typu futures czy forward – czyli wykupywania praw do towarów lub surowców, które leżą w ziemi lub dopiero zostaną wyprodukowane. Jest to w istocie poszerzanie rynku o dodatkowy, czwarty wymiar, o czas przyszły, skoro w teraźniejszości olbrzymia góra pieniędzy spekulacyjnych nie ma czego już kupić.

Wiąże się z tym najczęściej długoterminowe ograbianie obywateli z ich bogactw naturalnych – co obserwujemy ostatnio w Polsce na przykładzie licencji na gaz łupkowy, sprzedawanych zachodnim inwestorom na 50 lat. Jest to ograbianie z bogactw naturalnych naszych dzieci i wnuków.

Pod czwarty wymiar gospodarki można w podobny sposób podciągnąć prawa do wartości intelektualnych, czyli patenty i prawa autorskie, których perspektywa handlowa sięga kilkudziesięciu lat. Czwartym wymiarem gospodarczym jest także patentowanie przyrody (nasion GMO, genotypów), czyli organizmów, posiadających zdolność do reprodukcji.

Praktyki patentowe i licencyjne w zdrowym społeczeństwie globalnym powinny być w ogóle zakazane, gdyż utrudniają korzystanie z dobrodziejstw cywilizacji. Droga do tego celu powinna być jasno wytyczona na szczeblu światowym, a programy znoszenia ograniczeń patentowych konsekwentnie wdrażane lokalnie.

 

Zdrowie

Zdrowie człowieka jest coraz bardziej narażone na szwank, gdyż firmy farmaceutyczne są finansowo niezainteresowane skutecznym leczeniem chorób. Dla koncernów farmaceutycznych zdrowe ciało oznacza koniec interesu.

Dlatego państwo powinno dążyć do ograniczenia władzy koncernów w zakresie ochrony patentowej leków oraz monopolizacji produkcji suplementów diety, co w krótkim czasie powinno doprowadzić do znacznej poprawy zdrowia ludności.

 

Konstytucja

Zmiany systemu zacząć należy od podstaw, czyli od napisania konstytucji od nowa. Trzeba wybrać ludzi, którzy by ją sformułowali. Można tu się posłużyć systemem zastosowanym niedawno przez Islandczyków. Od kandydatów na członków zgromadzenia konstytucyjnego wymagano tylko, aby nie należeli do żadnej partii i mieli ustaloną liczbę rekomendacji.

Głosowanie w wyborach parlamentarnych powinno być tajne, z możliwością osobistego sprawdzenia skuteczności własnego głosu, co wyeliminowałoby możliwość popełnienia fałszerstwa. Realizacja tego postulatu nie jest dziś technicznie trudna – wystarczy, że zapieczętowany głos będzie posiadał swój indywidualny i nieznany komisji wyborczej numer oraz będzie wyposażony w kalkową kopię dla głosującego. Dzięki temu każdy głosujący będzie mógł przez Internet sprawdzić, czy jego głos został właściwie policzony.

Nowa konstytucja powinna powołać mechanizm wiążących parlament referendów. Wydaje się, że 100 tysięcy zebranych głosów za referendum w jakiejś sprawie powinno zapewnić skuteczny udział obywateli w subsydiarnym rządzeniu państwem.

 

Krzysztof Lewandowski

 

Pierwodruk: Alter, nr 7/2012

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*