Tucker Carlson u Putina a sprawa polska (6)

X X X

Czy ówczesna Polska geopolitycznie skorzystała z „wielkich planów Hitlera”? Prawdziwe oburzenie w Pradze wywołał artykuł w The Times, w którym pisano, że Czechosłowacja powinna oddać Niemcom pogranicze. Spowodowało to protest rządu czeskiego, ale Anglicy uspokajali, iż nie jest to oficjalne stanowisko brytyjskiego rządu. 5.-12. września 1938 roku doszło do zjazdu NSDAP, którego hasłem przewodnim były „Wielkie Niemcy”. Zapadły tam trzy tajne decyzje odnośnie Planu Zielonego. Jednocześnie władze III Rzeszy próbowały nawiązać ścisłą współpracę wojskową z Polską i Węgrami. Polska jednak nie wiązała dalszych planów z sojuszem z III Rzeszą. Hitler uspokajał, że rząd niemiecki nie planuje żadnej agresji wobec Pragi.

Gwarancji Czechosłowacji chciała udzielić Francja, ale Wielka Brytania zapowiedziała, iż nie poprze żadnych francuskich starań w tym kierunku, a w wypadku wojny z Niemcami zachowa neutralność. Ponadto wkrótce władzę we Francji przejął gabinet Eduarda Daladiera, w którym ministrem spraw zagranicznych został, niechętny Czechosłowacji, Georges Bonnet. Natomiast przyjazne słowa napływały z Moskwy, gdzie poseł czechosłowacki Fierling uzyskał zapewnienie, że ZSRR wywiąże się z zobowiązań sojuszniczych. Generalicja Prahy rozmawiała na ten temat, ale Polska nie zgadzała się na przemarsz Armii Czerwonej przez jej terytorium i o to samo naciskała Rumunię. Zresztą pomocy radzieckiej nie życzyła sobie sama Czechosłowacja.

Radziecki minister spraw zagranicznych Litwinow chciał, aby Francja wywarła nacisk na Polskę i Rumunię w celu nakłonienia tych państw do ustępstw w razie agresji III Rzeszy i pozwolenie na radzieckie kontruderzenie. Francja w gruncie rzeczy była zadowolona ze stanowiska Polski i Rumunii, bowiem nie życzyła sobie zbyt dużego zaangażowania ZSRR w sprawy europejskie. Hitler triumfował. Naciski w sprawie Czechosłowacji poskutkowały. Francja groziła, iż jeśli Czechosłowacja nie przyjmie warunków, w razie wojny Paryż nie przyjdzie jej z pomocą. Wciąż realna była pomoc radziecka, ale rząd w Pradze nie życzył sobie pomocy tylko od ZSRR. Rząd w Warszawie zażądał od Czechosłowacji takich samych praw dla Polaków jak dla Niemców. Jednak warto podkreślić, że Polska nie planowała wojny, był to tylko pokaz siły, podobne stanowisko zajęły Węgry.

Hitler w liście do Chamberlaina zapewniał, iż jeśli Czechosłowacja zgodzi się oddać sporne tereny III Rzeszy, udzieli gwarancji jej pozostałym granicom i – jak wiemy z kart historii – tej obietnicy nie spełnił. Wydarzenia z jesieni 1938 r. należy analizować w kontekście wcześniejszych – były one konsekwencją trudnych relacji dwustronnych między Polską a Czechosłowacją w całym okresie funkcjonowania obu państw na politycznej mapie Europy po 1918 r. Rzeczpospolita wkroczyła na ziemie, zagarnięte przez Czechosłowację w wyniku najazdu, dokonanego w 1919 r., a których zabór został potwierdzony przez mocarstwa latem 1920 r., kiedy Polacy toczyli decydujący bój z bolszewikami. Żądania swe Polska wysunęła w momencie, gdy pozbawione woli obrony integralności terytorialnej własnego państwa władze czechosłowackie skapitulowały wobec dyktatu mocarstw. Słaby przy silniejszym korzysta. Co do kwestii moralnych każdy powinien oceniać to sam.

 

X X X

Przejdźmy teraz historycznie do naszych czasów, pokrótce do historii Rosji i Polski, która jakby na siłę, bezwolnie i bezrefleksyjnie wpisuje się w narrację, że Polak musi iść na kurs kolizyjny, bo inaczej nie potrafi funkcjonować. Mamy w swój kod genetyczny wpisaną opcję samounicestwienia! Na stronie Carlsona na kanale yt wywiad z Putinem poprzedzony jest z krótkim wstępem. Carlson nie jest idiotą. Mówi, iż był zszokowany tym półgodzinnym historycznym wstępem Putina i tym, że zdaniem Putina, Rosja ma historyczne prawo do zachodniej Ukrainy. Tucker Carlson (wywiad z dnia 8. lutego 2024 r.): „Kto wysadził Nord Stream?”. Władimir Putin: „Wiesz, nie będę wdawał się w szczegóły, ale ludzie zawsze mówią w takich przypadkach: „Szukaj kogoś, kto jest zainteresowany”. Ale w tym przypadku powinniśmy szukać nie tylko kogoś, kto jest zainteresowany, ale także kogoś, kto ma możliwości. Ponieważ może być wielu zainteresowanych, ale nie wszyscy z nich są w stanie zanurzyć się na dno Morza Bałtyckiego i przeprowadzić tę eksplozję. Te dwa elementy powinny być połączone: kto jest zainteresowany i kto jest w stanie to zrobić (…). Dziennikarz śledczy Seymour Hersh, laureat Nagrody Pulitzera po wnikliwym śledztwie dziennikarskim twierdzi, iż do eksplozji doszło dzięki działaniu elitarnej grupy amerykańskich nurków. Istnieją również poszlaki, że logistyka została udostępniona z terytorium Polski.” Władimir Putin: „W końcu nie chodzi tylko o Nord Stream-1, który został wysadzony w powietrze, a Nord Stream-2 został uszkodzony, ale jedna rura jest bezpieczna i zdrowa, a gaz może być dostarczany do Europy przez nią, ale Niemcy jej nie otwierają. Jesteśmy gotowi. Jest jeszcze jedna trasa przez Polskę, zwana Jamał-Europa, która również pozwala na duży przepływ. Polska zamknęła ten szlak, ale to Polska jest łaskawą ręką dla Niemiec, otrzymuje pieniądze z funduszy paneuropejskich, a Niemcy są głównym darczyńcą tych funduszy paneuropejskich. Do pewnego stopnia Niemcy karmią Polskę. I zamknęli drogę do Niemiec. Dlaczego? Nie rozumiem. Ukraina, której Niemcy dostarczają broń i dają pieniądze. Niemcy są drugim sponsorem po Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o pomoc finansową dla Ukrainy. Przez Ukrainę przebiegają dwa szlaki gazowe. Jedną trasę Ukraińcy po prostu zamknęli. Otworzyć drugą trasę i, proszę, uzyskać gaz z Rosji. Nie otwierają go. Dlaczego Niemcy nie powiedzą: <Słuchajcie, chłopaki, dajemy wam pieniądze i broń. Otwórzcie zawór, przepuśćcie dla nas gaz z Rosji (…)>”. (Cdn.)

Roman Boryczko,

luty 2024

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*