Kulturowe instrumenty panowania

Jacques Ellul w Historii propagandy (Histoire de la propagande) próbuje dowieść/przekonać, że propaganda nie jest destrukcyjną manipulacją, tylko wyobrażeniem sposobu

Czytaj dalej