Informacja dla pracowników OBI

Przez kolejnych kilka dni pracownicy OBI podpisywać będą aneksy do umów o pracę, których warunki płacowe nie zaakceptował związek zawodowy.
Możemy odmówić podpisania aneksu, gdzie pracownik będzie miał kwotę wynagrodzenia mniejszą od kwoty poprzednio otrzymywanej. Brak podpisania wówczas aneksu nie wprowadza w umowę żadnych komplikacji prawnych. Wynagrodzenie reguluje trwająca cały czas umowa z opisanymi wcześniej warunkami i pozostawia ją w niezmienionym kształcie.

Pracodawca będzie chciał wypowiedzieć wówczas umowę o pracę, ale musi dać przyczynę tego wypowiedzenia i uzasadnienie, że jest to dopasowanie do widełek płacowych w związku z wprowadzaniem nowej struktury Regulaminu Wynagradzania w OBI. Takie zjawisko jest naruszeniem prawa, ponieważ omawiany Regulamin nie został zatwierdzony przez związek zawodowy i nie było zgody na jego wprowadzenie. Tak więc zwolnienie pracownika w tym przypadku nie jest możliwe.

Związek Zawodowy nie wyraził zgody na zwalnianie pracowników w operacji, wprowadzającej w Firmie nową strukturę płac.

W przypadku wystąpienia problemów w indywidualnych przypadkach pracowników OBI  prosimy o kontakt z organizacją związkową pod adres mailowy: sierpien80obi019@interia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*