Globalne implikacje konfliktu Rosja-Ukraina

Prezentujemy artykuł autorstwa pakistańskiego gen. bryg. Asifa Haroona Raji o konflikcie na Ukrainie w światowej perspektywie. W dobie propagandowego bełkotu w naszym okupowanym kraju dobrze zapoznać się z uczciwą oceną obecnych wydarzeń.

 

Redakcja SięMyśli

 

 

Pamiętaj, kiedy opuścisz tę Ziemię, nie możesz zabrać ze sobą niczego, co otrzymałeś, tylko to, co dałeś, pełne serce, wzbogacone przez uczciwą służbę, miłość, ofiarę i odwagę.

św. Franciszek z Asyżu

 

Zimna wojna

Po zakończeniu II wojny światowej świat został podzielony na dwa obozy: jeden pod dyktatem USA, a drugi pod dyktatem ZSRR. Zdolność jądrowa obydwóch mocarstw podzielił je na dwa wrogie obozy, co spowodowało rozpoczęcie długiej zimnej wojny, która skończyła się w 1991 roku, wraz z upadkiem ZSRR.

 

Zobowiązanie, dane Gorbaczowowi

Kiedy Imperium Radzieckie, zbudowane przez Lenina i Stalina zaczęło się chwiać po klęsce i wycofaniu sowieckich sił z Afganistanu w 1989 roku, a następnie w wyniku upadku Muru Berlińskiego, czternaście republik radzieckich oraz radzieckie państwa satelitarne, skupione w RWPG,  zadeklarowało swą niezależność od Moskwy.

W roku 1989 odbyła się konferencja w Bonn, stolicy Republiki Federalnej Niemiec, na której dyplomaci z USA, Wielkiej Brytanii, Francji i RFN omówili sprawy, dotyczące zjednoczenia dwóch państw niemieckich, należących do dwóch przeciwstawnych bloków: RFN i NRD w jedno niemieckie państwo. Uczestnicy zapewnili Gorbaczowa za pośrednictwem ambasadora USA w Moskwie, Jacka Matlocka, że NATO obejmie tylko zjednoczone Niemcy i nie będzie dalszej ekspansji na terytoria na wschód od Łaby. Stwierdzono, iż krajom Europy Wschodniej nie będzie oferowane członkostwo w NATO. Miały to być kraje buforowe.

Ta umowa została całkowicie zerwana po upadku ZSRR w 1991 roku. Z jednej strony nastąpiło parcie NATO na wschód, a z drugiej Rosja nie została nawet zaakceptowana w ramach jednolitej Europy. George H. W. Bush oświadczył, że pierwsza wojna w Zatoce Perskiej przeciwko Irakowi była zgodna z Nowym Porządkiem Świata, wprowadzanym przez USA. W 1992 roku została opracowana doktryna Wolfowitza, mająca na celu niedopuszczenie przez światowego hegemona, jakim zostało USA po upadku ZSRR, do wyłonienia się nowego rywala. Z upadkiem komunizmu to islamski fundamentalizm został uznany za nowe zagrożenie dla amerykańskiego porządku panowania na świecie i dla amerykańskiego modelu gospodarczego w postaci monopolistycznego kapitalizmu.

Ekspansja NATO na wschód

US-NATO uruchomił pięć faz ekspansji na wschód. W pierwszej fazie Polska, Węgry i Czechy zostały przyjęte NATO, co miało miejsce w 1999 roku.

W drugiej fazie w latach 2003-2004, zostały przyjęte trzy państwa nadbałtyckie: Estonia, Łotwa i Litwa. Stały się one członkami NATO, bezpośrednio granicząc z Rosją. W ten sposób NATO bezpośrednio zagraża zachodniej granicy Rosji.

W 2003 roku doszło także do „kolorowej rewolucji” w Gruzji, gdzie został obalony pro-rosyjski socjalistyczny reżim w Tbilisi.  Zastąpiono go reżimem pro-atlantyckim. Rosja zareagowała dopiero w 2008 roku, stając po stronie dwóch niezależnych prowincji, siłą wcielonych przez Gruzję w ramach ZSRR. Abchazja, właściwie od upadku ZSRR, czyli od roku 1992, jest de facto niepodległym państwem, ściśle współpracującym z Rosją. Podobnie postąpiła Południowa Osetia: od 1991 roku ustanowiła na miejsce Południowoosetyjskiego Obwodu Autonomicznego ówczesnej Gruzińskiej SSR własne państwo. Należy pamiętać, że władze Gruzińskiej SSR prowadziły politykę wynaradawiania mniejszości etnicznych: abchaskiej, ormiańskiej i osetyńskiej, których ziemie zostały arbitralnie włączone do tej radzieckiej republiki. Konflikt zatem nie jest w niczym zaskakujący. Próbowali go wykorzystać natowscy terroryści do swojej rozgrywki, lecz bitnych Abchazów czy Osetyńców nie udało się pokonać obecnemu reżimowi w Tbilisi.

Trzecia faza ekspansji odbyła w 2009 roku, natomiast  czwarta faza rozpoczęła się na początku 2014 roku. Nastąpiła zmiana reżimu na Ukrainie w wyniku kolejnej kolorowej rewolucji. W reakcji siły rosyjskie przechwyciły Krym w marcu w tegoż roku. Piąta faza ekspansji natowskiej na wschód miała miejsce w 2019 roku.

W 2021 roku Washington i Bruksela ogłosiły swoje intencje, aby przyłączyć Gruzję i Ukrainę do NATO. Ilość atlantyckich reżimów,  należących do NATO, wzrosła od 12 do 16, a następnie do 30.

Ostatnia próba ekspansji USA – NATO  miała miejsce w Kazachstanie w styczniu 2022 roku, gdzie protesty antyrządowe prawie obaliły reżim pro-moskiewski, który został uratowany przez wojska rosyjskie.

Większość byłych republik radzieckich, graniczących z Rosją, ma wyważony stosunek do USA i NATO. Jedynie reżimy w Polsce i Rumunii zgodziły się na zainstalowanie amerykańskich pocisków balistycznych na terenie zarządzanych przez siebie państw.

Władze Ukrainy udostępniły 25-30 laboratoriów do prac nad bronią biologiczną m.in. w Kijowie, Charkowie i Odessie. Podobno Izrael również uczestniczył w tym biznesie. Istnieją również raporty z tych laboratoriów o pracach badawczych nad wirusem Covid-19. (Cdn.)

Gen. bryg. Asif Haroon Raja

oprac. Andrzej Filus

(Visited 24 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*