Inne

Stanowisko mieszkańców Białego Dunajca w sprawie budowy nowego mostu na potoku Biały Dunajec

 

 

 

 

 

 

 

 

 Biały Dunajec, 19.05.2012 r.

 

Właściciele ziemi i mieszkańcy                                                                            

wsi Biały Dunajec

Do Władz Rzeczypospolitej Polskiej

(Ministrowie, Posłowie na Sejm RP,

Władze Województwa Małopolskiego,

Najwyższa Izba Kontroli,

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,

Władze Powiatu Tatrzańskiego)

Dw. Mediów

—————————————————————-

Stanowisko mieszkańców Białego Dunajca w sprawie budowy nowego mostu na potoku Biały Dunajec w ciągu drogi krajowej nr 47, tj. Nowy Targ – Zakopane

 

Mieszkańców Białego Dunajca w dokumentach urzędowych oraz mediach przedstawiciele administracji państwowej przedstawiają jako przeciwników budowy nowego mostu na potoku Biały Dunajec, mimo iż budowy nowego mostu wymaga przedstawiona przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad opinia o tragicznym stanie starego mostu, a uchwalone w poprzednich latach studia i plany zagospodarowania przewidywały tę budowę. Powyższe zarzuty wobec mieszkańców Białego Dunajca są oszczerstwem, bo to przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Krakowie – projektujący nowy most – łamią ustalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Biały Dunajec oraz trzech uchwał Rady Gminy Biały Dunajec.

Obowiązujące od 1999 r. Studium (uchwała Nr XIV/91/99 Rady Gminy Biały Dunajec z dn. 29.12.1999 r.) przewiduje dwa warianty przebiegu DK 47 (dawniej droga nr 95). Pierwszy wariant przewiduje modernizację drogi po starej trasie, drugi wariant przewiduje poprowadzenie drogi poza linią kolejową, w terenie nie zabudowanym.

My, jako mieszkańcy Białego Dunajca, żądamy przestrzegania prawa i modernizacji drogi krajowej zgodnie z ustaleniami ze Studium, tj. budowy mostu w starym śladzie lub poza terenem zabudowań. Protestujemy przeciwko oskarżaniu nas, że postępujemy wbrew obowiązującemu Studium i dotychczasowym uzgodnieniom samorządu z GDDK i A.

Protestujemy też przeciwko decyzji Wojewody Małopolskiego, zezwalającej na inwestycję drogową, która realizowana ma być na prywatnych gruntach z wyburzeniami budynków, w sytuacji, gdy GDDK i A posiada swój własny grunt, na którym Studium uwarunkowań… przewidywało jeden z wariantów modernizacji „zakopianki”.

To nie mieszkańcy białego Dunajca wywołali konflikt wokół budowy mostu – lecz konflikt ten spowodowali projektanci Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie, realizujący nie wiadomo czyje prywatne interesy. To oni projektują budowę nowego mostu w miejscu, którego przywoływane już Studium uwarunkowań… nie przewidywało.

Apelujemy do wszystkich przedstawicieli Władz Rzeczypospolitej, by stanęli po stronie prawa i prawdy.

Zwracamy również uwagę, iż Rada Gminy Biały Dunajec w uchwałach nr XLIII/215/2010 zajęła takie samo stanowisko w sprawie budowy nowego mostu, jakie przewiduje w/w uchwała Rady Gminy z d. 29.12.1999 r.

Powyższe stanowisko przedstawiamy wszystkim organom władzy i wzywamy do zaprzestania oczerniania mieszkańców Białego Dunajca.

 

(Podpisy mieszkańców)

 

 

(Visited 15 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*