Ku normalności

Czytelnik otrzymuje książkę Mariana Tadeusza Karasia Słowo się rzekło. Igraszki z myślą, która wprowadza w nasze życie zdrowe spojrzenie krytyczno-rozumiejące, ujęte z lekkością i dowcipem. Jak w świecie Orwellowskim mister Smith, tak samo autor przedstawia swój ogląd świata, w którym żyje na co dzień, a jest on daleki od mitów kreowanych publiczności, oficjalnej opinii publicznej, obowiązujących kanonów widzenia świata i władzy, sterującej przekształceniami rzeczywistości społecznej. W tych krótkich aforyzmach i fraszkach autor odnosi się do trosk i burz naszej epoki, szaleństw emitowanych z ośrodków władzy.

Biorąc pod uwagę, że myśli odnoszą się do duchowości człowieka, zatem książka Mariana Tadeusza Karasia stanowi świadectwo duchowego doświadczenia. Stąd powinna być dobrą lekturą dla czytelnika, ubogacającą jego punkt widzenia, pozwalającą ujrzeć pewne zwykłe zjawiska w nowym świetle, zastanowić nad scenami życia – niby oklepanymi, a przecież życie to nie sceniczna gra, tylko zawsze premiera. Cenne spostrzeżenia ujęte w krótką acz treściwą myśl z różnymi podtekstami, dowcipem zabarwioną, ujmujące nasze zachowania, postępowanie i obiegowe hasła w nowych odsłonach, zaskakujących czytelnika, pozwolą skonfrontować przemyślenia Karasia z własnymi doświadczeniami, poglądami, przekonaniami. To wzbogaci nasze rozumienie tu i teraz, historii życia pod względem nie tylko intelektualnym, bowiem książka tchnie szczególnym bukietem w tych post-humanistycznych czasach.

Nihilizm, panoszący się po satrapiach demokratycznych atlantyckiej cywilizacji, to siła destrukcyjna, przekształcająca świat w sposób także destrukcyjny, sprzyjająca totalitarnym manipulatorom, dla których pisarz jest dyspozycyjnym propagandzistą albo nieszkodliwym kuglarzem. Dodajmy: kuglarzem myśli. A myśli red. naczelnego SięMyśli kierują ku najwyższym duchowym celom, co w tych nihilistycznych czasach jest jedyną skuteczną odtrutką. Dlatego warto po nią sięgnąć, bowiem uładza chaos wewnętrzny, podtrzymując naturalny porządek ludzkiego ducha, dając do myślenia, ale też do wymiany myśli. Nic zatem dziwnego, że część aforyzmów i fraszek została przetłumaczona na język niemiecki, bowiem życie i jego problemy wszędzie są takie same.

                                                                                                    Andrzej Filus

Marian Tadeusz Karaś, Słowo się rzekło. Igraszki z myślą, tłum. na jęz. niemiecki Alfred Bartylla-Blanke, posłowie Lech L. Przychodzki, rysunki i proj. okładki Michał Graczyk, Wyd. Poligraf 2022

(Visited 36 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*