Komunikat Przewodniczącego WZZ Sierpień 80 ws. OBI

Uprzejmie informuję, że z dniem 1. czerwca 2012 r. pracodawca bez porozumienia ze Związkiem Zawodowym “Sierpień 80” – działającym w Spółce Superhobby Market Budowlany wprowadził w życie nowy Regulamin Premiowania.
Strona związkowa nie blokuje i nie blokowała możliwości otrzymania dodatkowego wynagrodzenia w postaci premii przez pracowników Spółki w chwili, kiedy wprowadzane podwyżki w Firmie mają śladową wartość i zostaną uruchomione od 1. lipca 2012 r. Na wprowadzenie podwyżek w tak małej formie związek nie wyraża zgody, co potwierdził, ogłaszając wejście z Pracodawcą w spór zbiorowy.


Pracodawca w czasie negocjacji upierał się przy pozostawieniu premii w wielkości 200 zł na miesiąc, a ostatnio wprowadził kwotę 400 zł (bez porozumienia ze stroną związkową), jednak fakt ten traktujemy z dużą przychylnością. Kwoty bazowe do osiągnięcia w programie premiowym, po których nastąpi wypłata premii traktujemy w większości przypadków jako nieosiągalne, zważywszy na fakt pojawiających się coraz liczniejszych głosów o hamowaniu procesów wzrostu całej gospodarki, szczególnie po zakończeniu rozgrywek Euro 2012.
W chwili obecnej czekamy na pojawienie się mediatora, wyznaczonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w celu omówienia kwestii sporu zbiorowego (tj. podwyżka 300 zł dla każdego pracownika, wprowadzenie dodatkowych wynagrodzeń za pracę w soboty i niedziele, zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1 mln zł).
Pragnę przypomnieć, że wszelkiego rodzaju listy, jakie rzekomo Pracodawca dostaje od rozentuzjazmowanych pracowników, że nie utożsamiają się z działaniami Związku, nie mają żadnej wartości prawnej i służą jedynie psychologicznej manipulacji osób niezorientowanych w działalności i prawach związku zawodowego, przez co między innymi poziom płac pozostaje na tak niskim poziomie.
Definicja pracy zarobkowej nie może być charytatywna, jak pragnie tego Pracodawca, zwłaszcza kiedy publicznie potwierdza o istnieniu pięciu ostatnich – najlepszych lat dla Firmy!!!
Uważamy, że poziom pensji w Firmie jest najgorszy w porównaniu z innymi sieciami marketów, w tym marketów budowlanych w Polsce.
Związek Zawodowy “Sierpień 80” dołoży wszelkich starań, aby poprawić sytuację ekonomiczną pracowników.

Wszelkie pytania i prośby o interwencję prosimy kierować na adres: sierpien80obi019@interia.pl

Przewodniczący WZZ “Sierpień 80”
w Superhobby Market Budowlany Sp. z o.o.

Zbigniew Grzesiak
Kraków, dnia 1. czerwca 2012

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*