„Bądź czujny wobec wroga narodu”. PiS wskaże ci drogę! (4)

X X X

„Na terytorium państw sąsiednich (do Białorusi) w przyspieszonym tempie rozwija się infrastruktura wojskowa; przede wszystkim w Polsce, której kurs polityczny wskazuje, że Warszawa przygotowuje się do wojny, wcale nie obronnej” — oznajmił białoruski minister obrony Wiktar Chrenin. Przekonywał, iż w sąsiednich krajach rozwijana jest m.in. infrastruktura lotnisk, portów oraz węzłów logistycznych „do wczesnego przekierowywania sprzętu i zaopatrzenia sił zbrojnych USA”. Warszawa przygotowuje się do wojny, wcale nie obronnej. W Polsce powstają dwie dodatkowe dywizje zmechanizowane, a jedna z nich zostanie zlokalizowana w pobliżu granicy z Białorusią. Do tego ma operować w tym rejonie 10 batalionów Wojsk Obrony Terytorialnej. Polska według wojskowych planistów musi mieć zdolności do prowadzenia misji, do prowadzenia działań obronnych, do samoobrony – proporcjonalnie do własnego potencjału.

Tam, gdzie nie jesteśmy w stanie już więcej zrobić, możemy liczyć na wsparcie sojuszników. I tutaj oczywiście cała masa zasobów, których Polska nie byłaby w stanie rozwinąć. Włącznie ze zdolnością do prowadzenia uderzeń z dużej odległości i na dużą skalę, do uzyskania dominacji w powietrzu. To wymaga kilkuset samolotów bojowych, najlepiej piątej generacji, co wymusza konieczność kupna zaawansowanych systemów obrony powietrznej i przeciwrakietowej. I to już nie dwóch czy ośmiu brygad, ale kilkunastu, kilkudziesięciu brygad. Ten potencjał Sojusz ma.

Wizja NATO/USA na dziś – to pchnąć polskiego rekruta do samodzielnej misji na szlaku wojny pozycyjnej. „To ma zwiększyć potencjał obronny państwa”, poinformował pod koniec października prezes PKP SA, Krzysztof Mamiński, na kilkunastu dworcach kolejowych w Polsce zostaną uruchomione wojskowe punkty informacyjno-rekrutacyjne. Stanowiska będą działać m.in. w Warszawie, Krakowie czy Wrocławiu. Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, pułkownik Mirosław Bryś tłumaczy, że inicjatywa ma na celu zwiększenie potencjału obronnego kraju. Podstawą do ich uruchomienia jest podpisane w czwartek porozumienie pomiędzy PKP SA i Centralnym Wojskowym Centrum Rekrutacji, dotyczące m.in. uruchomienia mobilnych punktów rekrutacji do na razie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i do Wojsk Obrony Terytorialnej.  Punkty mają działać od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00-18:00.

25. października 2022 ćwiczono w Łodzi procedury dostarczania kart powołań do wojska. To rutynowy trening, który odbywa się co trzy lata. Jego celem jest poprawa współpracy cywilno-wojskowej. W akcji, jako obserwatorzy, brali udział przedstawiciele Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łodzi i Komendy Miejskiej Policji. Specjalne pakiety przewieziono w asyście policji z Wojskowego Centrum Rekrutacji do Urzędu Miasta Łodzi. Wyznaczeni kurierzy, zrekrutowani spośród pracowników Urzędu Miasta Łodzi, udali się pod wskazane wcześniej adresy. Ćwiczenie odbywało się przez pięć godzin: od 10:00 do 15:00.

Media społecznościowe – i nie tylko – obiegły informacje, że obowiązująca od 23. kwietnia ustawa o obronie Ojczyzny stawia w gorszej pozycji obywatelki Polski, niż Ukrainy. Rzekomo na polskie kobiety w wieku od 18-60 lat nałożono bowiem obowiązek obrony Ojczyzny, podczas gdy na ogarniętej wojną Ukrainie kobietom zezwolono opuścić kraj. W razie konfliktu obowiązkowo w kamasze będą brane panie o określonych kwalifikacjach: np. psycholożki, lekarki, lekarki o specjalizacji weterynarii itp. Do kwalifikacji wojskowej mogą się zgłosić również ochotnicy, w tym kobiety, które ukończyły 18 lat, a nie przekroczyły 60 lat życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia.

Resort sprawiedliwości wczesną wiosną prezentował założenia projektu, dotyczącego sankcji za działalność wywiadowczą. Mateusz Morawiecki chce państwa policyjnego, państwa opresyjnego, państwa gotowego oddać swych synów i córki Ukrainie! „Projekt ten jest odpowiedzią na zagrożenie, które płynie do nas ze strony Rosji. Agresja Rosji na Ukrainę i związane z tym zagrożenie spowodowały konieczność zmian Kodeksu Karnego.(…)”. Zmiany rozszerzają definicję przestępstwa szpiegostwa, przewidując karalność nie tylko działalności szpiegowskiej na rzecz obcego państwa, ale również innych form ją maskujących. „Działalnością wywiadowczą będzie czynność lub zespół czynności, podejmowanych w interesie lub na rzecz obcego państwa, wywiadu lub zagranicznego podmiotu, polegających na pozyskiwaniu, przekazywaniu wiadomości, których ujawnienie może naruszyć interes państwa w zakresie ochrony niepodległości, integralności terytorialnej, bezpieczeństwa zewnętrznego lub wewnętrznego, obronności, środowiska naturalnego, dziedzictwa kulturowego, potencjału naukowego lub gospodarczego, lub na prowadzeniu innych działań, naruszających interes państwa w tym zakresie”.

Nie mam pojęcia, czy kontakt z naszymi Czytelnikami poprzez podawanie usystematyzowanych treści, dotyczących błędów decydentów w obliczu nie naszej wojny nie będzie w Polsce   podlegał ściganiu? Wiceminister Sprawiedliwości i MSWiA uważa, iż uchwalenia tych przepisów wymaga interes i bezpieczeństwo państwa. Kary za takie działania miałyby wynosić od 5 lat pozbawienia wolności w dolnym wymiarze. Natomiast w typie kwalifikowanym, tam gdzie działalność wiąże się z przekazywaniem obcemu wywiadowi informacji, szkodzących państwu polskiemu, byłoby to od 8 lat do dożywotniego pozbawienia wolności. Kara za udział w działalności obcego wywiadu wynosi obecnie od roku do 10 lat więzienia. Po zmianach opracowywanych przez MS ma to być od 5 do 25 lat więzienia. Z kolei za szpiegostwo, polegające na udzielaniu wiadomości, grozi dziś od 3 lat więzienia. Zmiany zakładają za ten czyn 8 lat więzienia albo nawet dożywocie. Za kierowanie i organizowanie działalności obcego wywiadu na terenie Polski będzie grozić kara od 10 lat więzienia oraz dożywocie w miejsce obecnie obowiązującej kary od 5 lat. Resort sprawiedliwości proponuje również wprowadzenie nowego typu przestępstwa – przygotowania do działań szpiegowskich. Kara za to przestępstwo wynosiłaby od 6 miesięcy do lat 8 więzienia. (Cdn.)

Roman Boryczko,

 29.10.2022

(Visited 40 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*