Amerykańscy sojusznicy (5)

Dziś w dobie wiszącego na włosku konfliktu na linii chroniącej swoje strefy wpływu Rosji a oderwanej od rzeczywistości Ukrainy, Polska stanęła po tej drugiej stronie i po stronie Anglosasów. Minister spraw zagranicznych Ukrainy swojemu krajowi przypisuje inicjatywę zawiązania brytyjsko-ukraińsko-polskiego sojuszu o ostrzu antyrosyjskim, ale bez aprobaty Londynu nic by z tego nie wynikło, natomiast Polska w tym trójkącie wygląda jak „ulicznica, co daje za darmo”.

Anglia i USA prowadziły cyniczne knowania w Jałcie z Wujaszkiem Joe – Stalinem, takim samym typem człowieka, jak obecny lokator Kremla. Polscy piloci w liczbie 119 strącili na pewno 121 niemieckich maszyn w wielkiej bitwie o Anglię. Ze zdeponowanego u nich polskiego złota Anglicy potrącili sobie… koszty maszyn, obsługi naziemnej, utrzymania i zakwaterowania polskich pilotów. Na koniec odmówili Polakom udziału w defiladzie zwycięstwa i wysłali wszystkich do najgorszych prac lub na bezrobocie i biedę.

Dziś Anglosasi rozgrywają swoją partyjkę na globalnej szachownicy, nie licząc się z ofiarami z dala od swoich granic. Nie zapominajmy również o najważniejszym: ci mityczni wojownicy pod gwiaździstym sztandarem, to również podli skrytobójcy. Helsińska Organizacja Praw Człowieka wydała prawomocne wyroki, które rząd polski wypełnił i odszkodowania wypłacił. Po ostatecznym zakończeniu postępowań, dotyczących tajnych więzień CIA przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, pomimo że od prawomocności wyroku ETPC upłynęło tyle czasu, nadal nie może on zostać uznany za wykonany przez polskie władze. Dozwolono na tortury i nieludzkie traktowanie. Wielu polskich polityków uznało i nadal uznaje to za stosowne. W latach 2003-2004 dochodziło do stosowania tortur w Kiejkutach.

W 2008 r. Washington Post opublikował informacje o funkcjonowaniu więzień CIA w Polsce. Więzień Al Nashiri z ramienia ETPC sądził się przeciwko Polsce i Husayn (Abu Zubaydah) z ramienia ETPC sądził się przeciwko Polsce. Podnosili, że Polska celowo umożliwiła ich przewiezienie z jej terytorium, pomimo realnego ryzyka dalszego okrutnego traktowania i tzw. osadzenia incommunicado, umożliwiając ich przeniesienie pod jurysdykcję, pod którą odmówiono im prawa do sprawiedliwego procesu. Wskazywali również, że Polska nie przeprowadziła skutecznego śledztwa w sprawie okoliczności ich okrutnego traktowania, przetrzymywania i przewiezienia z terytorium Polski.

Polska nie jest jedynym krajem, w którym istniało więzienie CIA. Podobne miejsca organizowano na Litwie, przeciwko której toczy się postępowanie w tej sprawie. Abu Zubaydah z ramienia ETPC sądził się przeciwko Litwie 31. maja 2018 roku. Skarżący, zarzucił, że Litwa pozwoliła Centralnej Agencji Wywiadowczej Stanów Zjednoczonych (CIA) przetransportować go na jej terytorium w ramach tajnego programu wydawania więźniów w trybie nadzwyczajnym i umożliwiła poddanie go okrutnemu traktowaniu i arbitralnemu przetrzymywaniu w tajnym więzieniu CIA (black site). Podniósł również, że Litwa nie przeprowadziła skutecznego śledztwa w sprawie jego zarzutów. Skarga dotyczyła zarzutów, sformułowanych przez obywatela Niemiec pochodzenia libańskiego, który utrzymywał, że stał się ofiarą tajnej operacji „wydawania więźniów” (rendition), w której trakcie został zatrzymany, przetrzymywany w izolacji, przesłuchiwany i poddany okrutnemu traktowaniu w hotelu w Skopje („była Jugosłowiańska Republika Macedonii”) przez okres 23 dni, jest odpowiedzialna za stosowanie wobec skarżącego tortur i poddanie go okrutnemu traktowaniu, a następnie przekazany agentom CIA (Centralna Agencja Wywiadowcza), którzy przetransportowali go do tajnego ośrodka w Afganistanie.

Nasr i Ghali z ramienia ETPC przeciwko Włochom 23. lutego 2016 roku. Sprawa dotyczyła „wydania w trybie nadzwyczajnym” – uprowadzenia przez agentów CIA przy współpracy obywateli Włoch – egipskiego imama Abu Omara oraz przewiezienia go do Egiptu, a następnie jego tajnego przetrzymywania przez kilka miesięcy. Zarzuty skarżącego dotyczyły w szczególności jego uprowadzenia przy współpracy z władzami włoskimi, złego traktowania, którego doświadczył podczas przewiezienia i przetrzymywania, bezkarności osób odpowiedzialnych z uwagi na tajemnicę państwową oraz braku wykonania wyroków, skazujących obywateli USA z uwagi na odmowę władz włoskich złożenia wniosku o ich ekstradycję.

Al Nashiri z ramienia ETPC przeciwko Rumunii 31. maja 2018 roku. Skarżącemu postawiono zarzuty, podlegające karze śmierci w Stanach Zjednoczonych za jego rzekomy udział w atakach terrorystycznych. Skarżący zarzucił, iż Rumunia pozwoliła Centralnej Agencji Wywiadowczej Stanów Zjednoczonych (CIA) przetransportować go na jej terytorium w ramach tajnego programu wydawania więźniów w trybie nadzwyczajnym i umożliwiła poddanie go okrutnemu traktowaniu i arbitralnemu przetrzymywaniu w tajnym więzieniu CIA.

Anglosasi grają zawsze, tak by wygrywać. Zasady zostawiają głęboko schowane. Niech ten tekst, dotyczący zachowania wojsk USA podczas wyzwalania obozów śmierci czy pracy stanowych szpitali psychiatrycznych w USA, unaoczni dziś naszym gorliwym patriotom, że w umysłach naszych „wyzwolicieli” i „obrońców” tak naprawdę niewiele się zmieniło!

Anglosasi nigdy nie szanowali swoich sojuszników, a w szczególności mniej znaczących i słabszych od nich!

Roman Boryczko,

luty 2022

(Visited 5 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*