Szczurołap (2)

X X X

Wracając do świata ludzi. Nasi bogowie to właśnie mistycy, wykonujący tę przedziwną profesję. Spełniają marzenia, napełniają brzuchy, mówią o pokoju i szczęśliwości bez wojen – a jednak ich głównym celem na dzisiejsze czasy jest przeformatowanie naszego dotychczasowego życia. Zrównoważony rozwój to nic innego jak przejście do świata post konsumpcyjnego.

Agenda 21 i Agenda 2030 są pasem drogowym, autostradą, a dla wielu ostatnią drogą. System Zaufania Społecznego łączy chiński tron z zawansowaną technologią wybranych z gminu „ludzi”, którzy mają dołączyć do klasy najwyższej. Nie ma alternatywy, rolą Szczurołapa jest wdrażanie planu i realizacja jego projektu. Krokiem pierwszym, jak widzimy od lat, jest powszechna manipulacja na wszelkich poziomach. Skrótowa analiza pokazuje pewne istotne prawidłowości, za pomocą których można charakteryzować wszelką propagandę, jaką stosuje się od zawsze do osiągnięcia globalnych zmian. Należą do nich bez wątpienia: posługiwanie się stereotypami, uproszczone, „czarno-białe” wartościowanie (jest to ogólna cecha propagandy w wąskim, politycznym rozumieniu tego pojęcia), tłumaczenie odejścia od dotychczasowych zdobyczy nauki, gospodarki, kultury, sztuki i relacji międzyludzkich wyższą koniecznością „dziejową”, brak merytorycznych uzasadnień do tak radykalnych treści, powierzchowna argumentacja, knajacki język, wulgaryzm, zezwięrzęcenie w obyczajowości, . A co, jeśli się poddamy tej propagandzie, bazującej na namiętnościach, lękach skrywanych od wieków, pragnieniach wzbogacenia się kosztem innych, pragnienia bycia po prostu lepszymi na skróty?

W listopadzie 1940 roku w niemieckich kinach odbyła się premiera osławionego filmu Der Ewige Jude (Wieczny Żyd). Maski opadły, który to już raz w dziejowej historii. Wieczny Żyd – z ujęciami kłębiących się stad szczurów oraz naturalistycznymi scenami uboju rytualnego. Żydzi to zwykłe szkodniki, „niszczycielskie pasożyty”, Szczurołap wskazuje kierunek i drogę do przezwyciężenia chwilowych klęsk i za-wirowań. Szczurołap wdroży „ostateczne rozwiązanie”!

„Żyd będzie zawsze postępował tak, jak podpowie mu jego istota i rasowy instynkt. On nie potrafi niczego innego. Tak jak stonka niszczy kartofliska, tak Żyd niszczy Państwa i narody” – Joseph Goebbels.

„Żydzi byli nośnikami owej bolszewickiej zarazy. Żydostwo widzi na Ziemi tylko dolinę nędzy i szkody. Wynika to z mistyki, ciemnoty, ciemnych postępków i umysłów. Żydostwo przejawia się we wszystkich ponurych postępkach, prowadzących do zagłady” – mowa Adolfa Hitlera z 26. kwietnia 1942.

Film powstał w ramach starań nazistów, mających propagować wśród Niemców antysemityzm. Propaganda Szczurołapa miała  przygotować ludność na ostrzejsze prześladowania Żydów, planowane na przyszłość. Przyzwolenie, akceptacja, bierność, entuzjazm…

„Chciałbym także otwarcie nazwać po imieniu jedną naprawdę trudną sprawę. Musimy to omówić między sobą i nie będziemy nigdy o tym rozmawiać otwarcie. To należy do spraw, o których tak łatwo się mówi: o tym, że Żydów się wytępi, powie wam każdy towarzysz partyjny. To przecież jest w naszym programie: wykluczenie Żydów, wytępienie. Zrobimy, pstryk, drobnostka! A potem wszyscy się rozchodzą, całe odważne 80 milionów Niemców i każdy z nich ma swojego przyzwoitego Żyda. To znaczy: wszyscy inni Żydzi to świnie, ale ten jeden Żyd jest w porządku…” – Heinrich Himmler, Reichsfuehrer SS. (Cdn.)

Roman Boryczko,

2. listopada 2022

(Visited 15 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*