StopTalvivaara!

 

 

 

 

 

 

 

OD REDAKCJI: o katastrofie piszą niektóre polskie i polskojęzyczne media niezależne, ale nie mówi się o uranie, a o niklu. Hasło „nikiel” niewielu zdoła przestraszyć, z uranem jest już zupełnie inaczej. Oto zapewnienia o bezpieczeństwie energetyki jądrowej po raz kolejny biorą w łeb – i to od najmniej spodziewanej strony, bo już na poziomie wydobycia. Poza prof. Mirosławem Dakowskim i Inicjatywą AntyNuklearną nikt w Polsce nie zauważał rangi problemu. Skażenie w Finlandii jest ogromne a doprowadziła do niego – jak zwykle – ludzka chciwość i bezmyślność. Teraz mass-media usiłują zbagatelizować problem. Przy grożącej katastrofą elektrowni atomowej we francuskiej części Alzacji, podobnej w belgijskim Tihange i kłopotami kilkunastu innych siłowni jądrowych – Europa staje się atomową beczką prochu. Polski rząd tymczasem idzie w zaparte…

 

Nie wiem czy słyszeliście o katastrofie w Finlandii: na początku listopada zaczęły się wycieki z tamy zbiornika „wody poprodukcyjnej” dla kopalni niklu i uranu w Talvivaara. Setki tysięcy metrów sześciennych toksycznej wody wydostały się do rzek i jezior. Pomimo nadziei rządu na zatrzymanie wycieków do 14. listopada, teraz okazuje się że teraz są nowe pęknięcia.

Działacze społeczni mówią o największej katastrofie ekologicznej Finlandii w historii. Władze oświadczyły, że metale ciężkie, które wydostały się do środowiska, zabiją ryby i dokonają innych zniszczeń. Poziom uranu w wodzie 3 i pół razy przekracza „dopuszczalny poziom”. Jednakże tak prowadzący kopalnie jak władze, starają się zmniejszyć wydźwięk katastrofy. Wczoraj rząd musiał przyznać się do kolejnego wycieku, po zaprzeczaniu mu przez szereg dni.

Proszę, propagujcie tę informację, wesprzyjcie fińskich działaczy w rozpowszechnianiu informacji i wywieraniu nacisku na firmę wydobywczą Talvivaara i rząd fiński, by dopuścić niezależnych obserwatorów.

Wysłaliśmy już kilka relacji międzynarodowym mediom od ludzi ze StopTalvivaara. Proszę zróbcie to samo, sprawdźcie wiadomości dostarczone w mediach i wyślijcie je na swoje kontakty medialne i do przyjació,ł przeciwnych energetyce jądrowej na świecie. Mam stronę na temat wydarzenia w Talvivaara:

http://www.nuclearheritage net/index.php/Talvivaara_mine:_environmental_disaster_in_Finland

Jeśli są szanse na jakieś akcje solidarnościowe – po prostu je róbcie! Dotychczas międzynarodowa społeczność wydaje się nie traktować tej katastrofy poważnie.

 

TA STRONA działa, choć Google od niej odstrasza plakietką o zagrożeniu, jakie stwarza:

http://www.stoptalvivaara.org/

Skandalem jest fakt, iż zdjęcia Greenpeace’u:

http://www.flickr.com/photos/greenpeacesuomi/8178758227/

 są zabezpieczone przed kopiowaniem! W ten sposób Greenpeace chroni swój interes, nie interes przyrody!

 

* * *

I am not sure if you are aware of the catastrophe in Finland: Since the beginning of November the dams of a tailing pond of the Talvivaara nickel and uranium mine are leaking. Hundreds of thousands of cubic meters of toxic waste waters have been released to the rivers and lakes. Despite the authorities hope to stop the leakage since November 14th, it now turned out that there are new leakages in the safety dam.

Activists already speak about Finland’s largest environmental disasterin history. Authorities published that the heavy metals released tonature will kill fish and damage the environment. Uranium readings inthe water are 3 ½ times above the “recommended level” – whateverthis means. However, operator and authorities again and again try todownplay the impacts. Yesterday the government had to admit the newleakage after denying it for days.

Please spread the word, support the Finnish activists to inform the international public and to put pressure on the Talvivaara miningcompany and the Finnish government to close the Talviivaara mine andallow independent observers to monitor the leakage and safety measures.

We have forwarded several international media releases of the StopTalvivaara people already. Please do the same, check the providedmedia releases and send them to your media contacts and to anti-nuclear friends around the world. I have set up a spill:

http://www.nuclearheritage.

net/index.php/Talvivaara_mine

:_environmental_disaster_in_Finland

If you see a chance to arrange some solidarity actions, just do it! Sofar international public seems not to have recognized the catastrophe seriously.

  

Opr. Andrzej Marek Hendzel

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*