Inne

Związek Zawodowy „Sierpień 80” contra szefowie OBI

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlaczego spór zbiorowy?

Zazwyczaj działanie wielkich korporacji handlowych oparte jest na wyliczeniach oraz  założeniach, co do obrotów i innych wydarzeń, mających miejsce w ekonomii danego przedsiębiorstwa. Kierowanie się taką filozofią wskazuje na wewnętrzną stabilność firmy, która dostrzega problemy, drążące ją od wewnątrz i w porę je rozwiązuje.

Nowy okres bilansowy powinien dostarczać założeń – w jakim przedziale firma będzie funkcjonować oraz jakie będą koszty tego finansowania. Zazwyczaj założenia takie sporządzane są na koniec roku kalendarzowego tak, aby mogły wejść w życie od początku roku następnego.

W OBI nie zaistniała klarowna decyzja w sprawie podwyżek od stycznia roku 2012. Jej odwlekanie w czasie być może jest sposobem na ograniczanie kosztów oraz dowodzi lekceważącego podejścia do pracowników oraz organizacji pracowniczej, jakim jest związek zawodowy. Grudniowe spotkanie nie przyniosło konkretnych informacji, związanych z wynagrodzeniem za pracę, podobnie było też w lutym bieżącego roku.

Spotkanie w marcu dostarczyło tylko informacji o przeszacowaniach w siatce płac pracowników oraz ujawniło „skromne” podwyżki dla 600 osób z grupy 4000 pracujących.

Związek Zawodowy „Sierpień 80” przyjął ten fakt jako obiecujący, jednak ujawniona kwota operacji spowodowała duże rozczarowanie. Strona związkowa postulowała wprowadzenie rozsądnego programu premiowego, który pozwoliłby pracownikom na lepsze zarobki.

Funkcjonowanie nowego systemu premiowego zaprezentowano na przykładzie marketu 019. Nie przedstawiono założeń obrotowych dla innych sklepów.

Strona związkowa upierała się przy wprowadzeniu podwyżek, szczególnie dla sprzedawców o dużym stażu pracy, którzy są motorem firmy. Trudno było rozmawiać o ilości osób, kwalifikowanych do takich zmian. Już po spotkaniu strona związkowa zapytała o wyliczenia takiej operacji i przez okres tygodnia nie uzyskała żadnej odpowiedzi.

Brak kluczowych informacji podczas spotkania, dotyczących założeń programu premiowego dla innych marketów oraz późniejszy brak zastawienia ilości pracowników, kwalifikujących się do podwyżek – stał się bezpośrednią przyczyną wejścia w spór zbiorowy.

  

Postulaty sporu:

1. Podwyższenie wynagrodzenia dla wszystkich Pracowników obu Spółek o 300 zł od dnia 1. kwietnia 2012 r.

2. Wprowadzenie dla Pracowników obu Spółek dodatków za pracę w soboty i niedzielę w wysokości 100 zł za każdy dzień.

3. Zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w każdej ze Spółek.

 

Kolejne spotkanie – w trybie sporu zbiorowego – w środę 25. kwietnia.

 

 

Przewodniczący WZZ „Sierpień 80”

Zbigniew Grzesiak

 

 

 

 

 

Foto z protestów S’80 spod TESCO-Kraków (rok 2008) i OBI-Katowice (rok 2012) ze strony: http://www.sieciowcy.org.pl/galeria

(Visited 26 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*