Gospodarka i polityka

Upały a warunki pracy

 

Wczoraj poseł Patryk Jaki z „Solidarnej Polski” zapowiedział złożenie wniosku w sprawie godnych warunków pracy. Oczywiście wyżej wspomnianych godnych warunków pracy nie ma nawet w sejmie – a dokładniej brak jest klimatyzacji sejmowych korytarzy…

Nikt nie określił, jaka jest najwyższa dopuszczalna  temperatura w miejscu pracy. Natomiast wiadomo, iż pracodawca zobowiązany jest do bezpłatnego dostarczenia napojów orzeźwiających w dni, gdy temperatura przekroczy 25 stopni (dotyczy to pracujących na zewnątrz) oraz dla pracowników, wykonujących pracę w pomieszczeniach, kiedy temperatura sięga powyżej 28 stopni.

Napoje te powinny być ogólnodostępne podczas całego dnia pracy, w dodatku w nieograniczonych ilościach.

Pracownicy młodociani nie mogą pracować w pomieszczeniach, gdzie temperatura przekracza 30 stopni, a wilgotność 65%.

Główny Inspektor Pracy daje możliwość skrócenia czasu pracy lub też wprowadzenie dodatkowych przerw w jej czasie. Oczywiście pracodawca nie ma takiego obowiązku, z jego strony jest to wyłącznie dobra wola.

Pracodawca powinien zapewnić komfort pracy m.in. przez zapewnienie wymiany powietrza – wentylatory, klimatyzację itp.

Ci, którzy zaniedbują swoje obowiązki, związane z zapewnieniem odpowiednich warunków pracy pracownikom w czasie upałów, popełniają wykroczenie, za co grozi kara grzywny.

Rozporządzenie ministra pracy z 1997 roku mówi, że:

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje, a pracownikom zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych zapewnić, oprócz wody, inne napoje. Ilość, rodzaj tych napojów powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy i potrzeb fizjologicznych pracowników.

Podobnie:

W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie u przełożonego – to z kolei ustawa z dnia 26. czerwca 1974 roku.

Tyle teorii.

Jest wiele zawodów, gdzie pracownicy wykonują swoją pracę w warunkach uciążliwych. Ponieważ znam od podszewki środowisko marketów – kilka słów o pracy w tego typu miejscu.

W podczas upałów 2010 r. związkowcy Sierpnia 80 zwrócili się do pracodawcy z prośbą o dodatkową przerwę termiczną. We wcześniejszych latach nikt nie śmiał z taką prośbą wystąpić. Związkowcy otrzymali odpowiedź, że obowiązku takiego nie ma, ale w ramach swojej daleko idącej dbałości o pracownika zaproponowano przerwę, którą należy odpracować. Tylko – kto przy zdrowych zmysłach skorzysta z przerwy regeneracyjnej, jeżeli będzie musiał ją odpracować w takich samych warunkach (35-40 stopni C)?

Gdy minęły upały, drogą nieoficjalną związkowcy otrzymali sprostowanie: dodatkowe przerwy należało odpracować w ciągu 3 miesięcy, gdyż obowiązuje 3-miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy.

Skargi pisane przez klientów niczego nie dają, podobno założenie klimatyzacji w halach sprzedaży sieci marketów budowlanych OBI nie jest opłacalne.  Zastanawiający jest również fakt, że w ciągłej sprzedaży jest tam gama środków ochrony roślin, gdzie na każdej z ulotek widnieje uwaga o przechowywaniu towaru w temperaturze poniżej 30 stopni.

Jeżeli pracodawca nie chce dbać o pracownika, to niechże zadba chociaż o komfort klienta, dzięki któremu istnieje na rynku.

 

 Iwona Jankowska

 

 

(Visited 5 times, 1 visits today)

One thought on “Upały a warunki pracy

  • Sylwia

    To co się dzieje w marketach tak jak wspomniany Obi i Tesco przechodzi ludzkie pojęcie. To że upał i nie ma czym oddychać to jeszcze mało. Traktowanie pracownika jak rzeczy i poniewieranie Nim jak… (już nie napiszę czym). Łamanie przepisów prawa pracy obowiązującego w Polsce w tych marketach jest na porządku dziennym. Nikt się tym nie interesuje. Kontrole są ale nic się nie zmienia na lepsze tylko idzie w tą drugą stronę.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*