Inne

Suzana Milevska zwyciężczynią Igor Zabel Award for Culture and Theory 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzana Milevska – historyczka sztuki, kuratorka oraz teoretyczka sztuki i kultury wizualnej ze Skopje w Macedonii — jest tegoroczną laureatką Igor Zabel Award for Culture and Theory 2012 (Nagrody im. Igora Zabla w Dziedzinie Kultury i Teorii 2012, wys. Nagrody – 40 000 euro). Milevska jest historyczką sztuki, kuratorką oraz teoretyczką sztuki i kultury wizualnej. Nagrodę im. Igora Zabla otrzymała za interdyscyplinarne podejście do praktyki kuratorskiej i teorii w sztuce. W swej pracy koncentruje się między innymi na takich tematach jak sztuka w społeczeństwach postsocjalistycznych i społeczeństwach okresu przejściowego, praktyki oparte na współpracy i udziale w sztuce, sztuka różnic genderowych i feminizmu oraz konstruowanie pamięci wizualnej w archiwach fotograficznych.

Jednym z jej wybitnych, a zrealizowanych niedawno projektów kuratorskich była The Renaming Machine (2008–2010), poświęcona polityce zmieniania nazw i nadpisywania pamięci w polityce, sztuce i szeroko pojętej kulturze wizualnej. W ciągu ubiegłych kilku lat Milevska realizowała szczegółowe projekty, związane z kwestiami romskimi, organizując wystawy, prelekcje i sympozja przede wszystkim we współpracy z artystami romskimi. Pozostaje bardzo aktywna na scenie lokalnej jako kuratorka i teoretyczka sztuki; jej prace są ważne dla kolejnych pokoleń artystów, teoretyków sztuki i kuratorów — dlatego Jury postrzega jej działalność jako swoistą kontynuację najważniejszych przesłanek i zasad, charakterystycznych dla praktyki Igora Zabla.

Nagroda, otrzymana przez Milevską, stworzona i ufundowana przez ERSTE Foundation (Fundację ERSTE), jest przyznawana co dwa lata za wybitne działania w dziedzinie kultury związane z regionem Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej.

Niezależnie od nagrody głównej przyznano trzy dotacje: dla Sabine Hänsgen, slawistki mieszkającej i pracującej w Berlinie; Klary Kemp-Welch, historyczki sztuki z Londynu oraz Europejskiej Fundacji Kultury Romskiej z siedzibą w Budapeszcie.

Ceremonia rozdania nagród odbyła się w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie 16. listopada. Uroczystość poprzedziły wydarzenia towarzyszące: wykłady, spotkania oraz prezentacja książki Igora Zabla Contemporary Art Theory.

Igor Zabel Award for Culture and Theory wspiera działania, podejmowane przez historyków i teoretyków sztuki w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej; jest również formą zachęty do podejmowania starań na rzecz poszerzania wiedzy w dziedzinie kultury, a także wymiany pomiędzy Wschodem a Zachodem.

Laureata wybiera międzynarodowe Jury powołane wspólnie przez Fundację ERSTE i Igor Zabel Association for Culture and Theory (Stowarzyszenie im. Igora Zabla na rzecz Kultury i Teorii).

 

Igor Zabel

 

W 2012 jury obradowało w składzie:

Alenka Gregorič, kuratorka i dyrektorka Mestna Galerija w Lublanie,

Jurij Leiderman, artysta mieszkający i pracujący w Moskwie i Berlinie,

Hanna Wróblewska, kuratorka, dyrektorka Zachęty Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie.

 

Igor Zabel Award for Culture and Theory przyznano po raz pierwszy w 2008 chorwackiemu kolektywowi kuratorskiemu What, How & for Whom (WHW). W 2010 nagrodę otrzymał Piotr Piotrowski, historyk sztuki, były dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie.

Igor Zabel (1958–2005) był słoweńskim kuratorem, pisarzem i teoretykiem sztuki. Przez całe życie aktywnie uczestniczył w rozwijaniu licznych obszarów teorii i kultury — jako filozof, pisarz, eseista, kurator sztuki nowoczesnej i współczesnej, krytyk literatury i sztuki, tłumacz i mentor kolejnych pokoleń kuratorów i krytyków sztuki współczesnej. W swej pracy dążył stale do zgłębiania podskórnych nurtów politycznych, społecznych i kulturowych, by lepiej zrozumieć sztukę nowoczesną i współczesną.

Laureaci Nagrody, podobnie jak Igor Zabel, łączą określone dziedziny wiedzy i kultury, podkreślając konieczność ich szerokiej obecności w życiu.

 

 * * *

Igor Zabel Association for Culture and Theory (Stowarzyszenie im. Igora Zabla na rzecz Kultury i Teorii) powstało w lutym 2008 z inicjatywy członków rodziny Zabel i Fundacji ERSTE.

Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie i podkreślanie znaczenia prac Igora Zabla, w szczególności w dziedzinie sztuk wizualnych, a także promowanie teorii i współczesnych praktyk kuratorskich, m.in. przez realizację różnorodnych programów, przeznaczonych dla szerokiej publiczności. Stowarzyszenie przyczynia się do wymiany wiedzy i tworzenia sieci kontaktów wśród osób, zaangażowanych w dziedziny kultury i sztuk wizualnych w regionie Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej oraz poza jej granicami.

KONTAKT:

Igor Zabel Association for Culture and Theory

Urška Jurman, dyrektorka programowa

Celovška 161, 1000 Lublana, Słowenia

ursa.jurman@guest.arnes.si

www.igorzabelassociation.org

 

 

Fundację ERSTE założono w 2003 na bazie struktur Erste Oesterreichische Sparkasse, pierwszego austriackiego banku oszczędnościowo-depozytowego.

Obecnie Fundacja jest głównym udziałowcem Grupy Erste. Przeznacza fundusze na rozwój społeczności lokalnych w Austrii i Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej. Wspiera ideę społeczeństwa obywatelskiego i zaangażowanie według tych norm, podejmując starania na rzecz zacieśniania więzi międzyludzkich i rozpowszechniania wiedzy z zakresu historii najnowszej regionu, w którym od 1989 zachodzą znaczące przemiany. Fundacja Erste tworzy własne projekty w ramach trzech pionów programowych: rozwoju społecznego, kultury i Europy.

KONTAKT:

Fundacja ERSTE

Zespół ds. komunikacji: Maribel Königer i Jovana Trifunović

tel. +43 50100 15105, e-mail: press@erstestiftung.org

www.erstestiftung.org

(Visited 8 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*