Gospodarka i polityka

Impas w rozmowach “Sierpnia 80” i zarządu spółki Superhobby Market Budowlany

 

W dniu 14. maja 2012 r. odbyło się spotkanie strony związkowej ze stroną pracodawcy w ramach rozpoczętego sporu zbiorowego. Podczas ostatniego posiedzenia ustalono, że nowe propozycje zostaną przedstawione Związkowi Zawodowemu „Sierpień 80” po konsultacji z Władzami Spółki.

W dniu dzisiejszym Pracodawca przekazał informację o możliwości zgody  na podwyżkę o 100 zł  w grupie najmniej zarabiających i utrzymał  linię negocjacji z poprzednich spotkań, gdzie wśród niewielkich podwyżek (oprócz doradcy klienta eksperta),  wypracowana premia ma być dodatkowym źródłem dochodu dla  przeciętnego pracownika. W obecnym czasie strona związkowa nie bierze pod uwagę takich rozwiązań, uważając je za mało sprawdzone  i trudne do osiągnięcia. W głównej mierze skupia się na postulatach sporu zbiorowego, czyli:

1.  Podwyższeniu wynagrodzenia dla wszystkich pracowników obu Spółek o 300 zł od dnia 1. kwietnia 2012 r.

2. Wprowadzeniu dla pracowników obu Spółek dodatków za pracę w soboty i niedzielę w wysokości 100 zł za każdy dzień.

3. Zwiększeniu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w każdej ze Spółek o 1 mln zł.

 

Strona związkowa przedstawiła Pracodawcy nową wersję (tzw. projekt) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,  uzasadniając  kwotę odpisu lepszymi i dotąd nie stosowanymi w Spółkach rozwiązaniami. W związku z brakiem  wypracowanego porozumienia strony zgodziły się na wystąpienie do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o przydział mediatora.

Omówiono również problemy, z jakimi spotyka się Komitet Zakładowy Związku Zawodowego „Sierpień 80” w drugiej ze Spółek.

W związku z zaistniałymi faktami (prawdopodobnej opłaty  kosztów mediacji w wys. 50%), proszę wszystkich związkowców o terminowe wpłaty składek.

 

 
Zbigniew Grzesiak

Przewodniczący WZZ „Sierpień 80”
w Superhobby Market Budowlany Sp. z o.o.

(Visited 17 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*