Gospodarka i polityka

Apel reprezentantów środowisk kreatywnych do Premiera RP

Warszawa, 16.02.2013

 

 

 

Szanowny Pan

Donald Tusk,

Premier Rządu RP

 

 Motto:

Możemy nosić chińskie ciuchy, jeździć czeskimi autami,

patrzeć w japońskie telewizory, gotować w niemieckich garnkach

hiszpańskie pomidory i norweskie łososie.

Co do kultury, to jednak wypadałoby mieć własną.

 

Andrzej Sapkowski

 

 

Apel

reprezentantów środowisk kreatywnych

do Prezesa Rady Ministrów

Pana Donalda Tuska

  

Szanowny Panie Premierze,

my, niżej podpisani, reprezentanci polskich środowisk kreatywnych, zwracamy się do Pana Premiera z pilną prośbą o spotkanie oraz podjęcie następujących działań, niezbędnych dla dalszego rozwoju polskiej twórczości i polskich przemysłów kreatywnych:

1.      Przestrzeganie jasno określonych kompetencji konstytucyjnych ministrów, zgodnie z którymi szeroko pojętymi sprawami kultury, twórczości i jej upowszechniania winien zajmować się minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

Od ponad roku jesteśmy świadkami gorszących sporów, w których urzędnicy MAiC, dezawuują stanowiska Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pomijają ekspertyzy prawne tego ministerstwa oraz ignorują wnioski z konsultacji społecznych, także tych, których sami są współorganizatorami;

2.      Przyjrzenie się działalności lobbystycznej w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Jest rzeczą niedopuszczalną, by w kluczowych dla polskiej kultury kwestiach, głównymi ekspertami i partnerami MAiC byli przedstawiciele zagranicznych koncernów, które niczego dla polskiej kultury nie wytwarzają, a jedynie komercjalizują jej dorobek, wyprowadzając zyski za granicę.

3.      Jasne określenie zasad konsultacji założeń ustaw, przygotowywanych przez MAiC. Mamy bowiem do czynienia z ewidentnym łamaniem zasad konsultacji, określonych przez Radę Ministrów (ustawa o VOD, UŚUDE, otwarte zasoby publiczne). Nagminnie wprowadza się do ustaw niekorzystne dla kultury i przemysłów kreatywnych przepisy już po zakończeniu konsultacji, w testach regulacyjnych zapisuje się nieprawdę, pomija ustawy niezbędne do znowelizowania przy wprowadzaniu proponowanych zmian, nie przeprowadza rzetelnych estymacji skutków ekonomicznych proponowanego prawa, nieprawdziwie relacjonuje wymogi i zalecenia Unii Europejskiej oraz fałszywie przedstawia sytuację w innych krajach europejskich.

W obecnym brzmieniu projekt ustawy o UŚUDE, który ma być przedstawiony w tym tygodniu na Radzie Ministrów poprzez wprowadzenie już po zamknięciu konsultacji społecznych i rządowych artykułu 12a, uczyniłby z Polski raj dla portali pirackich z całego świata.

4.      Wedle danych rządowych polskie przemysły kreatywne dostarczają obecnie 3,5% GDP i dają pracę ok. 5% ogółu zatrudnionych, w tym bardzo wielu młodym, rozpoczynającym swą pracę zawodową. Rozwój przemysłów kreatywnych – jak to pokazują doświadczenia wielu krajów europejskich – łagodzi skutki kryzysu, zwłaszcza wśród osób młodych. Oczekujemy jasnego określenia, w jaki sposób rząd – kierowany przez Pana Premiera – zamierza rozwijać te przemysły, zapewnić im ochronę i preferencje przynajmniej równe innym przemysłom, tak aby zmierzać w kierunku wyznaczonym przez Wielką Brytanię, w której przemysły kreatywne dostarczają już powyżej 10% GDP.

5.      Oczekujemy także jasnego określenia przez Pana Premiera roli środowisk twórczych w Pańskiej wizji naszego wspólnego państwa. We wszystkich dotychczasowych exposé kultura była traktowana po macoszemu, a problemy przemysłów kreatywnych w ogóle się nie pojawiały, tymczasem wszystkie wysokorozwinięte kraje europejskie mają swoje modele wspierania przemysłów kreatywnych i chronienia kultury narodowej. Chcielibyśmy wreszcie się dowiedzieć czy Polska zamierza kroczyć drogą wyznaczaną przez model francuski, brytyjski czy niemiecki czy też stworzyć własny.

6.      Oczekujemy osobistego zaangażowania Pana Premiera w kwestie otwierania zasobów publicznych. Środowiska twórcze i obywatelskie nie są przeciwne temu procesowi, wręcz odwrotnie – w znanej Panu Premierowi obywatelskiej ustawie medialnej znalazł się kompleksowy i nowoczesny system udostępniania zasobów poprzez Portal Mediów Publicznych. Niestety, rozwiązania proponowane przez MAiC ignorują nie tylko tamten projekt, ale także wyniki warsztatów konsultacyjnych prowadzonych przez kilka miesięcy pod auspicjami MKiDN i MAiC, przepisy Konstytucji RP, prawa międzynarodowego i europejskiego, zalecenia Komisji Europejskiej i zasady zdrowego rozsądku. Zmierzają do utworzenia państwowych molochów na wzór RSW Prasa-Książka-Ruch, którego z pożytkiem dla społeczeństwa był Pan likwidatorem. Ośmieszają polskie starania o poszerzanie wolności gospodarczej, proponując by wzory umów o przekazanie praw autorskich określała Rada Ministrów w swoim rozporządzeniu. Wreszcie – jak wynika z testu regulacyjnego – wcale nie zmierzają do darmowego dla użytkowników udostępniania zasobów kultury, a korzyść dla państwa upatrują w pauperyzacji środowisk twórczych.

  

Szanowny Panie Premierze,

gdy w czasie II wojny światowej minister obrony Wielkiej Brytanii zaproponował premierowi Winstonowi Churchillowi ograniczenie wydatków na kulturę, Churchill zapytał go: „A o co wtedy będziemy toczyć tę wojnę?!”.

Wszystkie badania miast europejskich i polskich potwierdzają, że kluczowymi elementami atrakcyjności tych miast są dwa czynniki: praca i kultura. Przemysły kreatywne dają pracę i powiększają atrakcyjność zamieszkiwania w danym mieście. Wiedzą o tym władze Londynu, który systematycznie awansuje na liście największych „polskich” miast. Deklarował Pan w exposé, że zadaniem Pańskiego rządu jest ściąganie młodych Polaków z powrotem do Polski. Nie da się tego osiągnąć, niszcząc krajowe przemysły kreatywne i zachęcając najzdolniejszych twórców do emigracji zarobkowej.

Apelujemy o pilne podjęcie rozmów z reprezentantami naszych środowisk, zwłaszcza, że w trakcie spotkania z filmowcami kilka lat temu i przy podpisywaniu Paktu dla Kultury deklarował Pan większe zainteresowanie naszymi problemami i konieczność cyklicznych spotkań. Czekamy na realizację tych deklaracji.

 

Z wyrazami szacunku

 

Andrzej Adamczak,                              operator filmowy

Piotr Adamczyk,                                    aktor

Wojciech Adamczyk,                           reżyser, profesor Akademii Teatralnej

Natalia Adaszyńska,                            teatrolog, animatorka kultury

Janusz Anderman,                               pisarz

Danuta Antoszewska,                          muzyk, pianista, korepetytor solistów w teatrach operowych

Jerzy Armata,                                       redaktor naczelny Magazynu Filmowego SFP

Andrzej Arwar,                                     członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich

Rafał Augustyn,                                    kompozytor, polonista, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego

Grażyna Auguścik,                              kompozytor, aranżer, producent, muzyk-wokalistka

Krzysztof Baculewski,                        kompozytor, profesor UMFC

Filip  Bajon,                                           reżyser, dziekan Wydz. Reżyserii  PWSFTviT

Grażyna Banaszkiewicz,                   dziennikarz, reżyser (SFP)

Artur Barciś,                                        aktor

Piotr Baron,                                         muzyk

Grażyna Barszczewska,                   aktorka

Czesław Bartkowski,                         muzyk jazzowy, pedagog

Miłosz Bembinow,                            kompozytor, dyrygent, adiunkt Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina

Jan Bernad,                                  twórca festiwali muzycznych, dyrektor artystyczno-programowy Ośrodka „Rozdroża”             w Lublinie

Piotr Bernaś,                                        reżyser, operator, fotograf, dokumentalista, anglista

Zofia Beszczyńska,                              pisarka, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Barbara Białowąs,                                reżyser, scenarzysta

Wojciech Biedroń,                               reżyser

Karolina Bielawska,                              reżyser

Krzysztof Bilica,                                    muzykolog

Jerzy Biernat,                                        artysta plastyk, Związek Polskich Artystów Plastyków

Marek Biliński,                                      muzyk, kompozytor muzyki elektronicznej,
Jerzy Binkowski,                                  poeta, reżyser

Bolesław Błaszczyk,                             muzyk, Grupa MoCarta

Dariusz Błaszczyk,                               reżyser, scenarzysta, historyk sztuki

Marcin Błażewicz,                                kompozytor, profesor zwyczajny  UMFC
Janusz Bogacki,                                     kompozytor, muzyk, członek ZAKR-u

Katarzyna Bonda,                                 pisarka, scenarzystka

Ewa Borguńska,                                     dyrektor Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych

Mirosław Bork,                                     reżyser, producent filmowy i telewizyjny

Piotr Borkowski,                                  scenarzysta

Grzegorz Borowski,                             operator filmowy

Olga Borys,                                             aktorka

Jacek Braciak,                                      aktor

Jacek Bromski,                                     reżyser filmowy, prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich

prof. Paweł Bromski,                           rektor Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki

Małgorzata Brus-Zduleczny,            kostiumograf

Robert Brylewski,                                 muzyk, kompozytor

Grażyna Bryżuk,                                    reżyser

Krzysztof Brzozowski,                        reżyser i animator filmów lalkowych

Rafał Bubnicki,                                     Dolnośląski Konkurs Filmowy, Wrocław Film Commission

Jan Buchwald,                                      reżyser teatralny i telewizyjny

Jacek St. Buras,                                   tłumacz literatury niemieckojęzycznej

Jacek Buszta,                                       artysta plastyk, architekt wnętrz, Związek Zawodowy Twórców Kultury

Maciej Cendrowski,                            student reżyserii

Zofia Chechlińska,                          muzykolog, redaktor naczelny  serii obejmującej wydanie faksymilowe autografów Chopina

Piotr Cieślak,                                       profesor PWST im. L.Solskiego, przewodniczący E:UTSA

Janusz Chodnikiewicz,                    reżyser filmowy  wiceprezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich

Marek Chołoniewski,                       kompozytor, prezes Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej

Andrzej Chorosiński,                      profesor UMFC

Antoni Czajkowski,                           kompozytor, ZAKR Warszawa

Wojciech Czajkowski,                       muzyk, kompozytor, producent

Zbigniew Czapla,                                 reżyser, autor filmów animowanych

Sławomir Czarnecki,                         kompozytor, prezes oddziału warszawskiego ZKP

Krzysztof Czeczot,                               aktor, reżyser, wykładowca PWSTviT w Łodzi

Krystyna Czerniga,                            księgarz

Adam Czerwiński,                              muzyk, kompozytor, dyrektor festiwalu Jazz w Lesie

Leszek Dawid,                                     reżyser

Wit Dąbal,                                             autor zdjęć filmowych, Członek Zarządu Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych PSC

Andrzej Dąbrowski                           piosenkarz, perkusista, dziennikarz   

Wiesław Dąbrowski,                         dokumentalista, reżyser, scenarzysta, producent, członek KIPA, SFP

Maria Deskur,                                      dyrektor zarządzający produkcją filmową

Tomasz Dettloff,                                 reżyser, Przewodniczący Oddz. Krakowskiego SFP

Andrzej Dębkowski,                           poeta, pisarz, redaktor naczelny “Gazety Kulturalnej”

Krzesimir Dębski,                                    kompozytor

Radzimir Dębski,                                    kompozytor

Roman Dębski,                                    reżyser, operator filmów dokumentalnych

Magdalena Długosz,                                   kompozytorka

Jerzy Domaradzki,                            reżyser i scenarzysta

Andrzej Dorobek,                                 pisarz

Krzysztof Droba,                         teoretyk muzyki

Tomasz Drozdowicz,                            reżyser

Elżbieta Dryll-Glińska,                       dziennikarz, reżyser filmu dokumentalnego

Lidia Duda,                                          scenarzystka i reżyser filmów dokumentalnych

Michał Dudziewicz,                             reżyser, scenarzysta, dyrektor programowy Festiwalu

                                                            Plus Camerimage

Bronisław Duży,                           muzyk instrumentalista, kompozytor i aranżer,

                                                            wykładowca Akademii Muzycznej w Katowicach

Krzysztof Dybciak,                                  pisarz

Marek Dyżewski,                                krytyk muzyczny, eseista

Katarzyna Dzida-Hamela,                         reżyser dźwięku, doktor sztuki muzycznej, wykładowca

                                                            na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina

                                                            w Warszawie

Marcin Ehrlich,                         reżyser

Leszek Engelking,                                pisarz

Ireneusz Engler,                                    reżyser

Maciej Englert,                                     reżyser teatralny, prezes Unii Polskich Teatrów

Tadeusz Ehrhardt-Orgielewski,            muzyk jazzowy, Prezes  Polskiego  Stowarzyszenia

                                                           Jazzu Tradycyjnego

Maria Etienne,                         tłumaczka dialogów filmowych, SFP, ZAiKS

Sławomir Fabicki,            reżyser filmowy

Piotr Faleński,                                     członek zarządu kilku fundacji, działających w obszarze

                                                           kultury

Feliks Falk,                                         reżyser

Milenia Fiedler,             montażystka filmowa, Wiceprezes Polskiego

                                                           Stowarzyszenia Montażystów PSM

Stanisław Fiuk-Cisowski,                     reżyser

Andrzej Fogtt,                                      malarz

Marta Fox,                                          pisarka

Jolanta Fraszyńska,                            aktorka

Renata Frydrych,                                 scenarzystka

Violetta Furmaniuk-Zaorska,                      producent audiowizualny, scenarzystka

Piotr Furmankiewicz,                                    producent filmowy, reżyser, scenarzysta
Dariusz Gajewski,                                reżyser filmowy

Paweł Gancarczyk,                             muzykolog, przewodniczący Sekcji Muzykologów ZKP

Janusz Gauer,                                       autor zdjęć filmowych, PSC

Dariusz Gawin,                         filozof, publicysta,  Obywatel Kultury

Janusz Gazda,                                      krytyk filmowy, członek Stowarzyszenia Filmowców

                                                            Polskich

Roman Gądek,                         reżyser, animator

Marcin Giżycki,                                    filmoznawca, reżyser

Gabriel Gietzky,                                   reżyser

Bogusław Giza,                                    reżyser i operator filmowy

Piotr Gliński,                                        muzyk, nauczyciel

Grzegorz Gortat,                                     pisarz, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Andrzej F. Górz,                           producent programów i filmów TV, członek SFP

Krzysztof Gradowski,                              scenarzysta, reżyser

Andrzej Grembowicz,               scenarzysta

Krzysztof Grędziński,                               producent filmowy

Katarzyna Grochola,                                 pisarka

Alicja Gronau,                          kompozytor, sekretarz generalny Związku

                                                            Kompozytorów Polskich

Mirosław Gronowski,                              reżyser, nauczyciel akademicki

Anna Gruszczyńska-Ziółkowska,            profesor nadzwyczajny Instytut Muzykologii UW

Mariusz Grzegorzek,            reżyser filmowy i teatralny, rektor PWSFTviT w Łodzi

Barbara Grzegorzewska,                       tłumaczka

Andrzej Gwóźdź,            prof. dr hab., kierownik Zakładu Filmoznawstwa

                                                           i Wiedzy o Mediach Uniwersytetu Śląskiego

                                                           w Katowicach, redaktor naczelny kwartalnika “Kultura

                                                           Współczesna”

Jacek Hamela,                                     reżyser dźwięku, doktor sztuki muzycznej

Dorota Hawliczek,            producentka audiowizualna

Adam Halber,                                      dziennikarz muzyczny

Andrzej Haliński,                                   scenograf

Cezary Harasimowicz,             scenarzysta, aktor

Eleonora Harendarska,               dyrektor Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy

Ireneusz Hartowicz,                               autor zdjęć filmowych

Jolanta Hartwig-Sosnowka,                   scenarzystka

Józef Hen,                                            pisarz

Maciej Hoffman,                                  Prezes Stowarzyszenia Wydawców REPROPOL

Zbigniew Hołdys,                                    kompozytor, muzyk

Agnieszka Holland,                                   reżyser filmowy

Sławomir Idziak,                         operator, reżyser filmowy, Fundacja Film Spring Open 

Anna Ignatowicz-Glińska,                       kompozytorka

Małgorzata Imielska,                                  reżyser filmowy, dokumentalista

Dorota Jabłońska,                                malarz, grafik, art video

Zaid Jabri,                                            kompozytor i pedagog

Olga Jackowska (Kora),                        muzyk

Sylwester Jakimow,                                 reżyser

Andrzej Jakimowski,                             reżyser filmowy

Kinga Jakubowska,                            prezes Fundacji Legalna Kultura

Katarzyna Janczewska-Sołomko,             Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków

Aleksandra Jankowska,                  reżyser filmowy

Lech Janerka,                                      nikt, ale kreatywny

Dawid Janicki,                                     producent filmowy

Jadwiga Jankowska-Cieślak,                       aktorka

Wojciech Jankowski,                               emerytowany docent UMFC w Warszawie

Teresa Janota,                                      artysta plastyk

Anita Janowska,                                pisarka

Zbigniew Jan Jaremko,                      muzyk wykonawca, muzykolog, kompozytor i aranżer,

                                                            pedagog

Grzegorz Jarzyna,                                   reżyser teatralny

Andrzej Jasiewicz,                                 reżyser, scenarzysta, producent filmowy

Andrzej Jastrzębski,            tubista jazzowy

Piotr Jaxa-Kwiatkowski,             operator filmowy i fotograf

Maria Jentys-Borelowska,            krytyk literacki, redaktor

Zbigniew Joachimiak,             pisarz, redaktor naczelny Gazety Literackiej “Migotania”, prezes Fundacji Światło Literatury, członek

                                                           SPP

Barbara Jóźwiak,             prezes Stowarzyszenia Autorów i Wydawców „Polska

                                                           Książka”

Edyta Jungowska,            aktorka

Katarzyna Jungowska,                  scenarzysta, reżyser

Mieczysław Jurecki,                                    Stowarzyszenie „Solo życia”

Tomasz Jurkiewicz,                               reżyser i scenarzysta

Anna Jurksztowicz,                           artystka, wydawca i producent muzyczny

Michał Juszczakiewicz,                        aktor, reżyser, scenarzysta, producent filmów

                                                            dokumentalnych

Jan A.P. Kaczmarek,                             kompozytor, laureat Oscara

Katarzyna Kalicińska,                   producent telewizyjny

Manula Kalicka,            pisarka

Jerzy Kalina,                                        rzeźbiarz, reżyser, performer

Jarosław Kamiński,             montażysta filmowy, prezes Polskiego Stowarzyszenia

                                                           Montażystów

Grażyna Kania,                                    reżyserka, tłumaczka, pedagog teatralny

Grzegorz Karnas,                                    muzyk, wokalista jazzowy, producent muzyczny,

                                                            promotor

Maciej Karpiński,             scenarzysta

Krzysztof Karpiński,            prawnik, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia

                                                           Jazzowego

Grzegorz Kasdepke,                                pisarz, autor książek dla dzieci i młodzieży

Anna Kazejak-Dawid  ,                       reżyser

Jolanta Kessler-Chojecka,                    reżyser i scenarzysta, dokumentalista

Renata Kędzierska,                             tłumaczka, Polskie Stowarzyszenie Hispanistów

Grzegorz Kędzierski,                              operator filmowy

Jan Kidawa-Błoński,                                   reżyser, scenarzysta

Andrzej Tadeusz Kijowski,                     krytyk

Janusz Kijowski,                                 reżyser filmowy i teatralny

Jarosław Kilian,                                    reżyser teatralny

Maja Kleczewska,                            reżyser

Krzysztof Kłopotowski,               publicysta i krytyk filmowy

Krzysztof Knittel,                                     kompozytor, prezes Polskiej Rady Muzycznej

Tadeusz Kobierzycki,                            filozof, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Janusz Kobyliński,             artysta fotografik, b. prezes ZPAF, członek Zarządu

                                                           SAiWPK

Krystyna Kofta,            pisarka

Andrzej Kołodyński,             krytyk filmowy, redaktor naczelny miesięcznika „KINO”

Janusz Kołodziej,            dziennikarz, redaktor nacz. miesięcznika „TELE PRO”

Bartek Konopka,            reżyser

Janusz Koman,             kompozytor, wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

                                                           ZAiKS

Barbara Komosińska,                            scenograf

Wojciech Konikiewicz,                kompozytor, muzyk

Jacek Kopciński,                               historyk literatury, krytyk teatralny, dramatolog

Andrzej Korczak,                                 Stowarzyszenie Menedżerów Artystów Polskich

Jacek Korczakowski,                                    literat, b. prezes Związku Polskich Autorów

                                                            i Kompozytorów ZAKR

Aleksandra Korejwo,                                 reżyser filmowy, animator

Marcin Korneluk,                                reżyser, scenarzysta, członek zarządu Klastra

                                                            Przemysłów Kreatywnych przy Północnej Izbie

                                                            Gospodarczej

Jerzy Kornowicz,                              kompozytor, prezes Związku Kompozytorów Polskich

Łukasz Korwin,                                   reżyser

Natalia Koryncka-Gruz,                reżyser, producent

Joanna Kos-Krauze,                                    scenarzystka i reżyser filmowy

Marek Kościkiewicz,                          kompozytor, muzyk

Aleksander Kościów,                                 kompozytor

Marek Koterski,                                 scenarzysta i reżyser,

Andrzej Kowalczyk,                             scenograf

Dariusz Kowalski,                                producent filmów dokumentalnych

Janusz Kozłowski,                              muzyk jazzowy

Sylwia Krajewska,                              wokalistka zespołu ALIBABKI, członek SAWP i ZASP

Marek Krajewski,                               kulturoznawca

Krzysztof Krauze,                                    reżyser filmowy

Zygmunt Krauze,                                    kompozytor, profesor AM w Łodzi i UMFC

                                                            w Warszawie

Kaja Krawczyk,                               scenarzysta

Marek Król,                                        montażysta filmowy, wiceprezes PSM – Polskiego

                                                            Stowarzyszenia Montażystów

Dominik Księski,            prezes Rady Wydawców Stowarzyszenia Gazet

                                                           Lokalnych

Kamil Kuc,                                          scenograf

Zdzisław Kuczyński,                               producent, wykładowca PWSFTviT w Łodzi

Paweł Kukiz,                                       muzyk, wokalista

Adam Kulik,                                        pisarz, reżyser filmów dokumentalnych

Milo Kurtis,                                         muzyk

Stanisław Kuźnik,                                    reżyser i scenarzysta

Paweł Królikowski,                            aktor filmowy, telewizyjny i teatralny

Artur Kwiecień,             scenarzysta, reżyser filmów dokumentalnych, członek

                                                           SFP

Borys Lankosz,                                    reżyser filmowy

Ewa Lasocka,                                      doktor sztuki, reżyser dźwięku

Marcin Latałło,                         reżyser

Zygmunt Lech,                         reżyser, scenarzysta

Małgorzata Lewandowska,                        operator dźwięku w filmie, profesor sztuk muzycznych

Zbigniew Lewandowski,             kompozytor, muzyk, Polskie Stowarzyszenie Jazzowe

Zbigniew Libera,                         artysta sztuk wizualnych

Grzegorz Linkowski,                               reżyser                

Tomasz Lipiński,                                   muzyk

Jacek Lipski,                                        producent

Aniela Lubieniecka,                            scenarzysta, reżyser (Wrocław)

Magdalena Łazarkiewicz,               reżyserka, scenarzystka

Ilona Łepkowska,                             scenarzystka, producentka filmowa i telewizyjna

Grzegorz Łoszewski,                               scenarzysta

Marcel Łoziński,                                  reżyser, dokumentalista

Joanna Macha,                         scenograf filmowy i teatralny

Ewa Machulska,                              kostiumograf

Juliusz Machulski,                               reżyser, scenarzysta, producent

Łukasz Maciejewski,                           filmoznawca, krytyk filmowy i teatralny

Wojciech Maciejewski,               reżyser filmowy, dokumentalista

Jadwiga Madej,                         reżyser filmowy

Tomasz Magierski,                                operator filmowy

Krzysztof Magowski,                               Wiceprzewodniczący Rady Programowej TVP

Wojciech Majchrzak,            aktor

Janusz Majewski,                                reżyser, rektor Warszawskiej Szkoły Filmowej,

                                                           Prezes Honorowy SFP

Sławomir Majewski,            literat

Wojciech Majewski,                                reżyser filmowy

Wojciech Malajkat,            Dyrektor naczelny i artystyczny teatru Syrena, aktor,

                                                           reżyser, profesor Akademii Teatralnej w Warszawie

Olaf Malinowski,                             operator filmowy

Sławomir W. Malinowski,                 reżyser, scenarzysta, realizator filmów

Paweł Mantorski,                               producent filmowy

Wojciech Marczewski,                reżyser, przewodniczący Rady PISF, wiceprezes Szkoły

                                                            Wajdy

Beata Matuszczak,                             charakteryzator,  Stowarzyszenie Filmowców Polskich

Tomasz Matuszczak,                             reżyser filmowy

Paweł Mazurczak,                              muzyk kontrabasista

Jacek Meira,                                        profesor Akademii Muzycznej we Wrocławiu, muzyk

                                                            jazzowy, kompozytor, autor publikacji

Mateusz Michalak,                                 producent filmowy

Bohdan Michalski,                                pisarz

prof. dr hab. Tadeusz Miczka,             medioznawca, dyrektor Instytutu Nauk o Kulturze

                                                            Uniwersytetu Śląskiego

Robert Miękus,                                    scenarzysta

Piotr Mikołajczak,                            producent filmowy

Andrzej Minko,                                     producent telewizyjny, przewodniczący Komisji

                                                            Rewizyjnej KIPA

Andrzej Misiuk,                        reżyser, scenarzysta, operator kamery

Ludmiła Mitręga,                                   prezes Stowarzyszenia Fotoreporterów

Jan Młynarczyk,                             muzyk, lider Sami Swoi Orchestra

Mariusz Mocarski,                                muzyk perkusista, Towarzystwo Sztuki Perkusyjnej

Jan Mogilnicki,                                     operator filmowy,  dystrybutor, wykładowca PWSFTViT

Grzegorz Molewski,                                inicjator projektu KinoRP

Cezary Morawski,                               aktor

Agnieszka Moroz,                        poetka, publicystka

Jacek Moskwa,             prezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Pisarzy

                                                           Polskich

Marek Moś,                                        dyrygent, dyrektor Orkiestry AUKSO i Elbląskiej

                                                           Orkiestry Kameralnej

Piotr Mularuk,                                     reżyser, producent, scenarzysta

Aleksander Musiałowski,            kompozytor, muzyk, reżyser dźwięku

Magdalena Napieracz,            producent filmowy, kierownik produkcji

Wanda Narkiewicz-Jodko,             piosenkarka w zespole Alibabki

Anna Nasiłowska,                             pisarka

Jerzy Niemczuk,                               pisarz, dramaturg, scenarzysta

Wiktor Niemiro,                                  kompozytor, reżyser i operator dźwięku

Wojciech Niżyński,                                  scenarzysta, producent

Leopold Rene Nowak,                       reżyser, producent, publicysta

Doman Nowakowski,             scenarzysta, dramaturg

Przemysław Nowakowski,              scenarzysta

Bogusław Nowicki,            prawnik, literat, kompozytor

Maria Nurowska,                               pisarka

Maciej Odoliński,                                reżyser filmowy

Janusz Odrowąż-Pieniążek,            Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Członek Zarządów

                                                           PEN-Clubu i ZAiKSu

Zofia Ołdak,                                        reżyser filmowy, operator filmowy, scenarzystka

Anna Onichimowska,                         pisarka, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich,  Polska Sekcja

                                                           IBBY

Tomasz Opałka,                                   kompozytor

Andrzej Orzechowski,               reżyser, Studio Filmów Rysunkowych

Anna Osmólska-Mętrak,                       tłumaczka literatury

Barbara Ostapowicz,                             scenograf

Katarzyna Ostrowska,                  teatrolog

Eda Ostrowska,                              członek SPP

Korneliusz Pacuda,                                   dziennikarz muzyczny

Bartosz Paduch,                                   reżyser

Jacek Pająk,                                        reżyser dźwięku, Stowarzyszenie Filmowców Polskich

Krzysztof Pakulski,            operator filmowy, Stowarzyszenie Autorów Zdjęć

                                                           Filmowych PSC

Wacław Panek,            muzykolog, pisarz, Związek Autorów i Kompozytorów

                                                           Polskich ZAKR

Olga Pasamonik,                              artystka plastyk, graficzka i ilustratorka

Paweł Pawlikowski,                           reżyser, scenarzysta

Marek Tomasz Pawłowski,                  reżyser

Ewa Piaskowska,                            producentka filmowa

Małgorzata Karolina Piekarska,            pisarka, dziennikarka

Stanisław Pieniak,                                    reżyser, nauczyciel akademicki, członek Rady Etyki

                                                            Mediów i SFP

Marek Piestrak,                                  reżyser filmowy i scenarzysta

Barbara Pietkiewicz-Kraśko,                       Dyrektor Programowy Festiwalu Ogrody Muzyczne

Anna  T. Pietraszek,                               reżyser i operator dokumentalistka, członkini SFP,

                                                            recenzentka PISF,  wiceprezes KSD

Kryspin Pluta,                         reżyser filmowy

dr Jerzy Płażewski,                                krytyk filmowy

Wiesław Podkański,                               Prezes Izby Wydawców Prasy

Radosław Polak,                          fotograf

Janusz Połom,                                      reżyser, operator filmowy

Irena Poniatowska,                           prof.dr hab., muzykolog, przewodnicząca Rady

                                                            Programowej Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina

Jacek Poniedziałek,                            aktor

Bohdan Poręba,                                    reżyser filmowy i teatralny

Edward Porembny,                               reżyser, scenarzysta, producent

Małgorzata Maria Potocka,                        aktorka, reżyser

Jacek Prosiński,                                 autor zdjęć filmowych PSC

Krzysztof Ptak,                                    autor zdjęć filmowych

Krzysztof Pulkowski,                               reżyser, członek SFP

Jan Purzycki,                                        literat

Ewa Pytka,                                          reżyserka, scenarzystka, producentka filmowa

Miłogost Reczek,                                   aktor

Jacek Rembiś,                                      scenarzysta

Jerzy Ridan,                                         reżyser, Stowarzyszenie Filmowców Polskich

Agnieszka Roguska,                                 muzyk, dziennikarz muzyczny

Henryk Romanowski,                           producent filmowy

Ryszard Ronczewski,                            aktor i reżyser, Stowarzyszenie Filmowców Polskich

Józef Romasz,                         operator filmowy, profesor PWSFTviT w Łodzi

Marek Różycki jr,                                dziennikarz

Tadeusz Rusinek,                                   operator filmowy, członek SFP

Ewa Ruszała,                                       pianistka, Akademia Sztuki w Szczecinie

Jan Rutkiewicz,                                     reżyser filmowy i kostiumograf filmowy

Magdalena Rutkiewicz-Luterek,            kostiumograf filmowy

Juliusz Andrzej Rutkowski,                  magister sztuki, kompozytor, aranżer

dr Anna Ruttar,                                    wykładowca akademicki, kompozytorka, autorka

                                                            tekstów, wokalistka

Jolanta Rycerska,                                prezes Związku Polskich Artystów Fotografików

Zdzisław Bene Rychter,                       aktor

Rafał Sabara,                                       reżyser

Krzysztof Sadowski,                                kompozytor i muzyk jazzowy, prezes Polskiego

Stowarzyszenia Jazzowego

Rafał Samborski,                              reżyser, montażysta filmowy (Polskie Stowarzyszenie

                                                            Montażystów)

Dariusz Samól,                         saksofonista, Akademia Sztuki w Szczecinie

Wiesław Saniewski,                               reżyser, scenarzysta i producent filmowy

Małgorzata Semil,                          tłumaczka

Kamil Sipowicz,                                 pisarz, historyk filozofii

Ewa Sobolewska,                            producent filmowy

Magda Sendecka,                                dziennikarka filmowa, psychoterapeutka

Janusz Sijka,                                        reżyser

Maciej Sikała,                                      muzyk jazzowy

Rafał Sisicki,                                        reżyser, aktor, członek ZASP

Jarosław Siwiński,                                  kompozytor

Ewa Skoczkowska,                         scenograf

Jorgos Skolias,                                     wokalista, od czterdziestu lat działający w Polsce i w

                                                            świecie, ponad 40 płyt nagranych z większością

                                                            muzyków z najwyższej półki

Jerzy Skolimowski,                           reżyser filmowy

Wiktor Skrzynecki,                              reżyser filmowy

Ewa Maria Slaska,                                     pisarka

Adam Sławiński,                                kompozytor, członek Związku Kompozytorów Polskich

Tadeusz Słobodzianek,              dramatopisarz

Wojciech Smarzowski,                reżyser

Magdalena Sobczak-Kotnarowska,            muzyk

Małgorzata Sobieszczańska,                       scenarzystka

Stanisław Sojka,                          kompozytor, muzyk

Bogdan Solle,                                      scenograf

Krzysztof Sołek,                          producent filmowy

Janusz Sosnowski,                              scenograf

Jerzy Stankiewicz,                             prezes Oddz. Krakowskiego Związku Kompozytorów

                                                            Polskich, dyr. art. Międzynarodowych Dni Muzyki

                                                            Kompozytorów Krakowskich

Leszek Staroń,                         reżyser filmowy

Wojciech Staroń,                                     operator filmowy

Wojciech Starostecki,                  aktor, reżyser, scenarzysta, producent

Allan Starski,                                       scenograf

Muniek Staszczyk,                                muzyk, wokalista, autor tekstów

Justyna Steczkowska,                          muzyk, kompozytorka, wokalistka

Jan Steliżuk,                                         reżyser, scenarzysta, plastyk

Sergiusz Sterna-Wachowiak,             pisarz, prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich

Eric Stępniewski,                            producent

Janusz Stokłosa,            kompozytor

Małgorzata Strękowska-Zaremba,            pisarka, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, członek

                                                           Zarządu Oddziału Warszawskiego

Jan Strządała,                                      pisarz, prezes Oddziału Katowickiego Stowarzyszenia

                                                           Pisarzy Polskich

Maciej Strzembosz,                             scenarzysta i producent audiowizualny, prezes

                                                            Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych

Stanisław Syrewicz,                                 kompozytor

Karolina Szablewska,                             scenarzystka

Grażyna Szapołowska,              aktorka

Leszek Szaruga,            pisarz

Maryna Szczepańska,                           scenarzystka

Ignacy Szczepański,                            reżyser

Michał Szczepański,                            pisarz, scenarzysta

Wojciech Szczudło,                                 producent filmowy

Aleksandra Szempruch,            scenograf

Gabriela Szendzielorz-Jungiewicz,            muzyk – pianistka, profesor

Longin Szmyd,                         reżyser, producent, artysta plastyk

Włodzimierz Szpak,                         reżyser

Janusz Szprot,                                     muzyk – pianista, kompozytor, nauczyciel akademicki,

                                                           muzykolog

Jerzy Sztwiertnia,                              reżyser

Gabriela Szubstarska,                pisarka

M. Magdalena Szwarcbart,                 reżyser obsady filmowej

Tadeusz Szyma,            krytyk filmowy i artystyczny, dokumentalista

                                                           telewizyjny, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego

                                                           Jana Pawła II w Krakowie, poeta

Paweł Szymański,                               kompozytor, Związek Kompozytorów Polskich

Maciej Ślesicki,                                    reżyser, scenarzysta, współzałożyciel i wykładowca

                                                            Warszawskiej Szkoły Filmowej

Zbigniew Świderski,                                koordynator kaskader

Andrzej Święs,                                         artysta, muzyk

Tomasz Tarasin,                                    operator filmowy i telewizyjny, SFP

Bartłomiej Topa,                           aktor, Związek Artystów Scen Polskich

Paweł Tomaszewski,            wykładowca Akademii Muzycznej im. Karola

                                                           Szymanowskiego w Katowicach, pianista, kompozytor

Ireneusz Tondera,                                  radny dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawa

Grażyna Trela,                         scenarzystka, reżyser

Anna Trzepańska,                             charakteryzator

Jacek Urbaniak,                                 muzyk, zespół Ars Nova

Michał Urbaniak,                                 muzyk jazzowy

Mieczysław Bartłomiej Vogt,   reżyser filmowy

Andrzej Wajda,                        reżyser

Małgorzata Walczak,                                 producent filmowy , członek KIPA i SFP

Bożena Walencik,                                reżyser, autor filmów przyrodniczych

Jan Walencik,                                      reżyser, operator, autor filmów przyrodniczych, fotograf

                                                            przyrody

Henryk Waniek,                                   pisarz

Anna Wasilewska,                            tłumaczka literatury, redaktor

Andrzej Wasylewski,                            reżyser, operator filmowy

Igor Wieczorek,                              literat

Tadeusz Wielecki,                                 kompozytor, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu

                                                            Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień

Krzysztof Wierzbiański,               reżyser, przewodniczący Koła Seniora SFP

Joanna Wierzbicka-Rusiecka,             reżyser-dokumentalista, przewodnicząca

                                                            Międzynarodowego Festiwalu Filmów

                                                            Przyrodniczych im. Braci Wagów

Robert Więckiewicz,                           aktor

Jerzy Więckowski,                            muzyk jazzowy

Marek Wilczyński,                              kompozytor, muzyk

Sandra Wilk,                                        dziennikarz

Michał Wnuk,                                      reżyser i scenarzysta

Piotr Wojciechowski,                                   prozaik, scenarzysta, nauczyciel uczelni artystycznych

Anna Wojdat,                                      kierownik produkcji filmów, członek SFP

Jerzy Leonard Wojniak,                      reżyser

Tytus Wojnowicz,                             muzyk, wykładowca Uniwersytetu Muzycznego w

                                                            Warszawie

Andrzej Wojtaś,                                    tłumacz filmowy

Piotr Wojtowicz,                              autor zdjęć filmowych, wiceprezes Stowarzyszenia

                                                            Autorów Zdjęć Filmowych PSC, profesor PWSFTviT

Joanna Wojtulewicz,                            montażystka filmowa, Stowarzyszenie Filmowców

                                                            Polskich

Maciej Wojtyszko,                              reżyser

Krystyna Wolańska,                               aktorka, członek ZASP i SFP

Urszula Wolska,                                   producent expert

Nikodem Wołk-Łaniewski,                   reżyser dźwięku, profesor, UMFC

Wojciech Wójcik,                                   reżyser, scenarzysta

Bohdan Wrocławski,                            pisarz, redaktor naczelny Pisarze.pl

Edyta Wróblewska,                           reżyser

Włodzimierz Wróblewski,                producent filmowy i telewizyjny

Sławomir Wrzosiński,                  operator filmowy

Artur Wyrzykowski,                          reżyser

Michał Zadara,                                     reżyser teatralny, Obywatel Kultury

Sławomir Zamuszko,                               kompozytor

Janusz Zaorski,                                    reżyser, scenarzysta, producent

Jerzy Zawadzki,                                montażysta, Polskie Stowarzyszenie Montażystów

Wiktor Zborowski,                              aktor

Jerzy Zieliński,                                     autor zdjęć filmowych, Prezes Stowarzyszenia Autorów

                                                           Zdjęć Filmowych PSC

Maciej Zieliński,                                  kompozytor, Związek Kompozytorów Polskich

Wojciech Zieliński,                                  operator filmowy

Iwona Ziułkowska,                             producent filmowy

Maria Zmarz-Koczanowicz,              reżyser

Przemysław Zych,                           kompozytor, dyrygent, pedagog

Krzysztof Zygalski,                                  reżyser filmowy

Edward Zyman,                        pisarz, członek SPP

Henryka Żabicka,                                  animator kultury, edukacja artystyczna, promocja sztuki

Michał Żarnecki,                                 reżyser dźwięku, profesor UMFC

Ewa Żelewska-Florek,             montażystka filmowa

Zbigniew Żmudzki,                                  producent filmowy, oskarowe studio “Se-ma-for” Łódź

Maciej Żółtowski,                                dyrygent, kompozytor, prezes Polskiego Towarzystwa

                                                            Muzyki Współczesnej

Kazimierz Żórawski,                                dziennikarz, Stowarzyszenie Filmowców Polskich

Artur Żurawski,                                    operator obrazu

Marek Żurawski,                                 kompozytor muzyki teatralnej

 

                                                                                                                        Za zgodność

 

 

 

 

 

 

(Visited 12 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*