W Mielnie wciąż antyatomowo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. października 2012 roku w Gminie Mielno w stosunku głosów 15 do 0 przeszła uchwała Rady Gminy Mielno, wzywająca Wojewodę Zachodniopomorskiego do zaniechania bezprawnych działań, związanych z potencjalną lokalizacją energetyki jądrowej w Gąskach. Stanowi to dalszy ciąg naszej walki, rozpoczętej w wygranym referendum 12. lutego.

Uchwała wykazuje jasno, że to przeciwnicy energetyki jądrowej działają zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów o tym, że obiekty energetyki jądrowej zaliczają się do najbardziej niebezpiecznych obiektów dla środowiska naturalnego, a wszelka propaganda „za” energetyką jądrową, która zataja ten fakt, jest wbrew prawu. Uchwała ta także jest wnioskiem do administracji rządowej o rozprawę administracyjną, otwartą dla społeczeństwa.

Z chwilą opublikowania tej uchwały, prosimy wszystkich o udostępnienie jej ludziom wszelkimi kanałami informacji.

 

 Andrzej Marek Hendzel

  

Fot.: Pavel Vlček

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*