Niemcy są dla nas ponad wszystko (7)

Tereny przygraniczne, np. powiat sępoleński w województwie pomorskim, gdzie granica powiatu stanowiła równocześnie granicę państwa, zostały zajęte przez Wehrmacht już 1. września

Czytaj dalej