Marketowa wolność słowa

 

Od redakcji: otrzymaliśmy niedawno od pracowników Tesco taki „prezent”. Publikujemy go w całości, ze wszystkimi błędami zbiorowego autora, czyli Działu Korporacyjno-Prawnego firmy.

Adresat: WSZYSCY PRACOWNICY

Tytuł procedury: POLITYKA GRUPY TESCO DOTYCZĄCA MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH
Wersja 1 – obowiązuje od 01.05.2012

CEL

Nasza firma jest obiektem zainteresowania wielu osób, organizacji czy instytucji. Jesteśmy tematem rozmaitych dyskusji, jakie toczą się na różnych forach, w mediach czy w Internecie. Jako pracownicy jesteśmy częścią tych rozmów, zarówno prywatnie, jak również jako ambasadorzy Tesco. Wielu z nas aktywnie korzysta z serwisów społecznościowych, takich jak Facebook, Nasza Klasa czy LinkedIn, by kontaktować się z przyjaciółmi i znajomymi.
Zdajemy sobie sprawę z korzyści, jakie wynikają z obecności w mediach społecznościowych. To nowe możliwości komunikowania się, budowania relacji, jak również nowa szansa biznesowa dla firmy. Warto jednak pamiętać o tym, by nasza aktywność w świecie wirtualnym nie różniła się od tej w świecie realnym. Pamiętajmy zatem o zdrowym rozsądku, którym kierujemy się na co dzień w naszych działaniach. Pomocnym narzędziem jest również Kodeks Postępowania Tesco, który wyjaśnia, w jaki sposób Wartości Tesco przekładają się na praktykę – także, jeśli chodzi o internet. Niniejsza polityka określa wytyczne, które powinny być brane pod uwagę przez pracowników w sytuacjach, kiedy wypowiadają się o Tesco w Internecie.

DEFINICJE

Media społecznościowe to kanały komunikacyjne umożliwiające interakcję między internautami za pomocą technologii takich jak: blogi, fora, grupy dyskusyjne , wiki, podcasty, komunikatory, VOIP (telefonia internetowa), dzielenie się muzyką, video oraz zdjęciami. (źródło:http://socialmedia.pl……….)
Jest duża różnica między wypowiadaniem się „w imieniu Tesco” i wypowiadaniem się „o Tesco”. Do wyrażania stanowiska czy opinii w imieniu Tesco, także w mediach społecznościowych uprawnione są tylko te osoby, które mają na to zgodę firmy.

POSTĘPOWANIE

Internet i media społecznościowe – wytyczne dla pracowników

Oficjalne strony i serwisy internetowe, w tym Fanpage na Facebooku, wykorzystujące logotyp (markę) Tesco, mogą być tworzone tylko przez osoby, które uzyskały zgodę Zarządu. W ten sposób właściwie zarządzają reputacją firmy.Niniejsza zatem polityka dotyczy tych, którzy wypowiadają się o Tesco w sposób nieoficjalny (nie mając upoważnienia Zarządu do oficjalnych wypowiedzi w imieniu firmy) wykorzystując internet i media społecznościowe.
Stosując się do poniższych zasad niezależnie od tego, czy Twoja aktywność odbywa się na oficjalnych stronach firmy czy na innych serwisach, niezwiązanych z Tesco.

Wypowiadanie się o Tesco:

Bądź szczery

1.   Postępuj zgodnie z Wartościami Tesco. Traktuj innych z szacunkiem. Unikaj wypowiadania się w negatywny sposób o innych ludziach, firmach czy organizacjach. Nasze relacje z klientami i partnerami biznesowymi są zasobem firmy. Dlatego nie odnoś swoich wypowiedzi do klientów czy dostawców bez zgody firmy.

2. Bądź autentyczny i pamiętaj, że jesteś pracownikiem Tesco. Nie używaj ksywek, pseudonimów czy inicjałów. Nie wprowadzaj ludzi w błąd co do swojego związku z Tesco.

Bądź świadomy

3. Pamiętaj, że treści zamieszczone w internecie są ogólnodostępne. Do informacji, jakie zamieszczasz w sieci, mogą mieć dostęp klienci i partnerzy biznesowi firmy, koledzy z pracy czy Twój przełożony. To, co jest przeznaczone dla wąskiego grona znajomych może stać się publicznie dostępne.

4. Miej na uwadze to, że Twoje prywatne opinie i poglądy mogą być uznane za stanowisko firmy, w której pracujesz. Jeżeli może wystąpić taka sytuacja, zrób zastrzeżenie, że są to Twoje prywatne poglądy.

5. Miej świadomość, że patrzą na nas media i konkurenci. Zarówno media, jak i konkurenci monitorują internet, by dowiedzieć się więcej o naszej działalności. Rozważnie dziel się informacjami na temat Tesco, gdyż w ten sposób pomagasz chronić efekty pracy swojej i kolegów. Jeśli uważasz, że dany temat wymaga uwagi lub odpowiedzi ze strony firmy, skontaktuj się z Biurem Prasowym Tesco Polska bprasowe@pl.tesco-europe.com

Kieruj się rozsądkiem

6. Bądź odpowiedzialny za informacje, jakie przekazujesz. Komentarze online/w sieci są dostępne publicznie, a opublikowane raz – widoczne na zawsze, niezależnie od polityki prywatności danej strony. Zadbaj, by Twoje komentarze były na temat, nie wprowadzały w błąd, nie wyrządzały krzywdy i nie ujawniały poufnych informacji. Jeśli masz wątpliwości – po prostu nie pisz tego.

7. Zawsze chroń poufne informacje swojej firmy. Nie udostępniaj niejawnych i chronionych informacji o naszych planach, systemach, pracownikach czy klientach. Jeśli z kolei sam zauważysz takie informacje na forum publicznym, poinformuj Dział Korporacyjno-Prawny.

Działaj zgodnie z prawem

8. Cokolwiek robisz, pamiętaj, by zawsze działać zgodnie z prawem. Szanuj prawo autorskie. Nie umieszczaj tekstów, grafiki czy filmów cudzego autorstwa bez wskazania twórcy. Jeśli to tylko możliwe, zamieszczaj link do oryginału. W razie pytań lub wątpliwości, skontaktuj się z Biurem Prasowym Tesco Polska bprasowe@pl.tesco-europe.com. We wszystkich kwestiach nie poruszonych w tej polityce, a które budzą wątpliwości czy pytania należy skontaktować się z Działem Korporacyjno-Prawnym Tesco Polska.

Autor: dział Korporacyjno-Prawny

Zatwierdził: Dyrektor Działu Prawnego

Osoba odpowiedzialna za procedurę: Menadżer Działu Korporacyjnego

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*