I znów „Ostoja”

Spróbujemy zapoznać naszych Czytelników z kolejną, 3-4 (7-8) / 2022, edycją „Ostoi”. Tytuł trwa, mało tego – zdaje się być coraz bardziej różnorodny. Tym razem na początek prezentowane są prześladowania chrześcijan (żadna religia nie doznaje obecnie tylu różnorodnych ataków, co chrześcijańska). Następnie Bohdan Urbankowski pokazuje Powstanie Warszawskie od strony mniej znanej: organizacji ochrony zdrowia, kultury, łączności… Opisuje też dbałość o poziom moralny żołnierzy Państwa Podziemnego. Z kolei fundacja „Łączy nas Polska” analizuje współczesne niemieckie materiały edukacyjne. Wniosek – porażający: młody Niemiec raczej niewiele wie o tym, iż jego dziadkowie zrujnowali Rzeczypospolitą! Swoistym dopełnieniem jest tu obszerny materiał, opracowany na podstawie danych rządowych przez red. Ireneusza St. Bruskiego, a dotyczący strat wojennych Polski, powstałych w wyniku agresji i okupacji niemieckiej. Nic dziwnego, że za Odrą wolą takich danych nie pamiętać ani o nich nie uczyć.

Wywiad numeru to tym razem rozmowa z Pustelnikiem „Jano”, autorem zauważonej na rynku księgarskim książki „Osobowości. Głosy ze świata polskiej kultury i nauki”. Nie jest to bynajmniej pierwsza pozycja w dorobku bieszczadzkiego autora, Czytelnicy mogli już wcześniej zapoznać się z jego „Autobiografią mistyczną” i albumami fotografii bieszczadzkiej przyrody. Mimo pustelnictwa – autor „Osobowości…” prowadzi też życie animatora tak lokalnej, jak krajowej kultury.

Prócz bloku katyńskiego (także o twórcy pierwszego polskiego Pomnika Katyńskiego na stołecznych Powązkach, Stefanie Melaku) wtóra część tekstu Andrzeja Nowaka, omawiającego kształtowanie się przez wieki obecnej postaci państwa ukraińskiego czy esej Kazimierza Świegockiego, poświęcony „Żeglarzowi” Adama Mickiewicza. Pisarstwo współczesne reprezentuje Marian Tadeusz Karaś, którego aforystyczny dorobek przybliżają redaktor naczelny „Ostoi” i Jakub Pańków. Tradycja Leca, jak widać, ma się dobrze.

Tragikomedię, czyli „dziwną” blokadę miejsca i czasu odsłonięcia „Rzezi Wołyńskiej”, pomnika Andrzeja Pityńskiego, przedstawia prezes Społecznego Komitetu Budowy Pomnika „Rzeź Wołyńska”, Zbigniew Walczak. Peter Raina kontynuuje opowieść o ostatnich dniach III Rzeszy, zaś o bytomskiej szkole baletowej piszą Elżbieta Mendakiewicz i Andrzej Sztumski. Wraca też sprawa Ogólnopolskiego Apelu Czasopism, w związku z dłuuuugo (ok. 5 m-cy, co jest kpiną z prawa) wyczekiwaną odpowiedzią Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na znaczące zmiany w podejściu pp. Sellina i Glińskiego do kwestii dotowania wszystkich, nie tylko piszących „słuszne” dyrdymały, czasopism nikt przy zdrowych zmysłach liczyć nie powinien.

Link do pliku PDF poniżej:

Ostoja 7-8

Polecamy lekturę, czekamy na kolejną odsłonę pisma.

 

Redakcja „SięMyśli”

 

(Visited 62 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*