Hybris – przekroczenie granic

Celem Mrocznego Imperium jest maksimum potęgi i panowania. Do tego celu wiedzie powszechne rozprężenie, zwane w propagandzie wolnością, zburzenie dotychczasowego ładu, co jest niezbędne dla tworzenia nowych, wielkich przestrzeni panowania. Za tym stoi wola, aby zniszczyć wszystko, cokolwiek posiada ciągłość historyczną. Barbarzyństwo jest już u drzwi!

„Tęczowe” rewolucje, „pomarańczowe” rewolucje w różnych krajach, społeczny demontaż demokratycznych satrapii północnoatlantyckich w ramach operacji Covid-19 jasno pokazują, że polityka ta zrywa w swej totalności ze wszystkimi zwyczajowymi skalami. Dotychczasowe kategorie myślenia politycznego są tutaj nieprzydatne. Podobnie jak ideologiczne ośrodki w postaci uniwersytetów czy akademii oraz propagandowych dyskursów. Totalitarny pęd, co idealnie pokazuje operacja wojenna Covid-19, chce się wedrzeć w satrapiach północnoatlantyckich we wszystkie przestrzenie ludzkiego życia. Totalitarna propaganda szczepionkowa ma – jak kolorowy kicz hollywoodzki – pociągać tylko i zagrzewać, prowadząc społeczeństwo w świat określonych marzeń o bogactwie, szczęściu i pomyślności, które jak pisał Carl Gustav Jung, są bardzo złudne i prowadzą do totalnego upadku człowieczeństwa. To właśnie pragnienie szczęścia, poklasku, nowej normalności, a jednocześnie zniszczenia funkcjonujących struktur społecznych, przewrotu, odwetu, jednoznacznie wskazuje o nihilistycznym źródle tej transhumanistycznej rewolucji. Transhumanizm od kilku wieków jest matrycą wszelkich zbrodniczych ideologii, co też dziwnie umyka różnym przepowiadaczom, wizjonerom, etc.

Porażki atlantów w krajach postkolonialnych, potęga Chin, bolesne wychodzenie Rosji z sowieckiego bolszewizmu, który – w przeciwieństwie do bolszewizmu amerykańskiego – koncentrował się na polityce zagranicznej, a amerykański pozostał na własnym podwórku, ponieważ większość mieszkańców tego kraju aż do dziś nie uznaje poglądu elity o imperium amerykańskim. Do tej pory istnieje wyraźny podział społeczny w USA:  jedni mieszkańcy tego kraju nie chcą i nie postrzegają USA jako imperium, natomiast elita jak najbardziej – postrzega nazistowski reżim jako imperialny i zawzięcie broni imperialnych interesów. Stąd taka rozbieżność w ocenie Michała Gorbaczowa. Ten ostatni gensek jest powszechnie uważany za zdrajcę przez Rosjan (według ostatnich miarodajnych badań ponad 80% ankietowanych wyraziło taką opinię), natomiast media atlantyckie go gloryfikują, a tym samym i atlantyckie masy, przez nie obrobione.

Zauważmy, że rewolucja nihilistyczna czci tylko silną władzę. Gdzie rządzą sceptycy, tam leje się krew, obficie płyną łzy. Sceptycyzm, tworzący nihilizm, uznaje tylko jeden absolut: władzę. Operacja Covid-19 jest rewolucją skierowaną do wewnątrz, natomiast agresje pod kryptonimem terroryzmu skierowane są na zewnątrz. Jak pokazuje operacja Covid-19, jest to świadome wykorzystanie sił rewolucyjnych, które są o wiele bardziej wyrafinowane i wymyślne, niż się zdaje przeciętnemu zjadaczowi chleba.

Bez wątpienia prawdziwie rewolucyjny spryt Mrocznego Imperium wywiera o wiele bardziej demoniczny wpływ niż pierwszoplanowi klowni polityczni z ekranów – ludzie, którym wydaje się, że mocno dzierżą rekwizyty władzy. Walka pozorna to walka cieni, bardzo myląca, albowiem widoczne są tylko odpryski konfliktów mafijnych grup interesów, gdyż cała uwaga odwrócona od właściwych podmiotów, przedmiotów i zjawisk, a poświęcona jest tylko obserwowaniu i analizowaniu cieni i ściemy przez nie rzucanej, jak ochłapy rozrywkowe. Nauka jako obiektywna forma propagandy ma tworzyć jeszcze większą ściemę. Są oszukujący i oszukiwani. Relatywizm Mrocznego Imperium to nic innego, jak perwersja intelektualna, zacierająca granicę między Prawdą a kłamstwem. U drzwi stoi tragedia, jaką sami sobie gotują. (Cdn.)

 

Andrzej Filus

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*