Inne

Litwa – ustępstwa wobec Polaków?

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowy rząd Algirdasa Butkevičiusa obiecuje spełnić postulaty polskiej mniejszości w zakresie pisowni nazwisk, podwójnego nazewnictwa miejscowości i ulic oraz obiecuje odroczyć ujednolicenie w polskich szkołach egzaminu z języka państwowego. Tymczasem premier odchodzącego rządu, Andrius Kubilius, ostrzega, że spełnienie polskich postulatów będzie sprzeczne z Konstytucją. Nie było, gdy przed dwoma laty jego rząd złożył w Sejmie projekt ustawy, zezwalającej na pisownię polskich nazwisk w oryginale. Ustawa nie przeszła, ale bynajmniej nie z powodu wątpliwości konstytucyjnych. Zdominowany przez antypolskie nastroje Sejm zwyczajnie ją odrzucił. Przy tym zrobił to 8. kwietnia 2010 roku, na parę godzin przed rozpoczęciem wizyty w Wilnie prezydenta RP – Lecha Kaczyńskiego. Jak się później okazało – była to jego ostatnia wizyta. 

Rząd Kubiliusa przygotował też projekt nowej ustawy o mniejszościach narodowych, która zakłada również pisownię polskich nazwisk w języku oryginalnym, jak też przewiduje wprowadzenia podwójnego nazewnictwa miejscowości i ulic w rejonach zwarcie zamieszkałych przez mniejszości narodowe. Gdyby Sejm był nadal zdominowany przez centroprawicę z premierem Kubiliusem na czele, to być może ten projekt podzieliłby los ustawy o pisowni nazwisk. Tymczasem nowa koalicja centrolewicowa, przynajmniej w obietnicach dla polskiej mniejszości, jest na razie szczodra.

Przedstawiony właśnie program nowego rządu zakłada zarówno przyjęcie nowej ustawy o mniejszościach narodowych, jak też wstrzymanie działania przyjętej przez poprzedni rząd ustawy o oświacie, która zdaniem Polaków jest krzywdząca dla oświaty mniejszości narodowych.

Centrolewica obiecuje również powołanie odrębnej instytucji państwowe. odpowiedzialnej za politykę wobec mniejszości narodowych. Prawdopodobnie zostanie odrodzony Departament Mniejszości Narodowych i Wychodźstwa, który w 2008 roku został zlikwidowany po dojściu do władzy centroprawicy.

Nowy rząd obiecuje w swoim programie, iż powstrzyma się z mechaniczną likwidacją placówek oświatowych mniejszości narodowych a wyznacznikiem będzie jakość nauczania, nie liczba uczniów w tych placówkach.

Polskie postulaty znalazły się w programie rządowym ze względu na obecność w koalicji rządzącej Akcji Wyborczej Polaków na Litwie. Dzięki wejściu AWPL do koalicji zdobyła ona większość konstytucyjną, co dla rządzących ma kluczowe znaczenie wobec dzisiejszej konfrontacji centrolewicy z Urzędem Prezydenta.

Czas zweryfikuje, czy koalicja spełni swoje obietnice, bo warto zaznaczyć, że niektórzy z koalicyjnych partnerów AWPL aktywnie przyczynili się w poprzednim Sejmie zarówno do odrzucenia ustawy o pisowni nazwisk, jak też do uchwalenia ustawy oświatowej, ograniczającej polskie szkolnictwo na Litwie.

 

ifpl; star

 

Za: www.infopol.lt

(Visited 6 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*