Chińscy więźniowie sumienia dawcami organów

Warszawa 14.6.2022

 

(…)

„Czy chcę żyć w świecie, w którym rząd może arbitralnie zabijać niewinnych ludzi na organy, czy też teraz zabiorę w tej sprawie głos?” 

– pytanie to zadał 9. czerwca Torsten Trey, dyrektor wykonawczy Doctors Against Forced Organ Harvesting (Lekarze przeciw Grabieży Organów) podczas obrad okrągłego stołu nt. sytuacji w Chińskiej Republice Ludowej – Grabież organów od żywych ludzi – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość.

Parlament Europejski także wezwał polskich parlamentarzystów do publicznego potępienia nadużyć w zakresie przeszczepów narządów w komunistycznych Chinach – rezolucją z 5. maja br. w sprawie doniesień o nieustającym procederze grabieży organów w Chinach (2022/2657(RSP)).

Niezliczone dowody wskazują na realność tej zbrodni. 

W Chinach odbywa się zbrodnia zabijania więźniów sumienia na organy. 

 

  1. Nie można już dłużej zasłaniać się brakiem informacji. Pośród wielu materiałów dostępny jest rzetelny raport Davida Matasa, Davida Kilgoura i Ethana Gutmanna Krwawe żniwo / Rzeź: aktualizacja (https://endtransplantabuse.org).

  1. W 2019 r. obradował w tej sprawie w Londynie Trybunał dla Chin (Independent Tribunal into Forced Organ Harvesting from Prisoners of Conscience in China) (https://chinatribunal.com/). Po zbadaniu wielu dowodów i wysłuchaniu świadków orzekł, iż w Chinach ma miejsce grabież organów od więźniów sumienia.

  1. Wiele krajów na świecie (m.in. Stany Zjednoczone, Izrael, Włochy, Hiszpania, Czechy) potępiło już usankcjonowane przez Komunistyczną Partię Chin zabijanie więźniów sumienia na organy. Również Parlament Europejski uchwalił dwie rezolucje (w 2013 i 2022 r.), potępiające nadużycia transplantacyjne w Chinach.

Okazją do zabrania głosu w tej sprawie będzie 23. rocznica rozpoczęcia brutalnych prześladowań duchowej dyscypliny Falun Gong w Chinach przez Komunistyczną Partię Chin (KPCh). W tym przypadku proceder grabieży organów jest najdotkliwszym, nieludzkim wymiarem tych represji.

  • Szczegółowe informacje nt. przyczyn rozpoczęcia prześladowań znajdują się na stronie Centrum Informacyjnego Falun Dafa: https://pl.faluninfo.
  • Falun Gong, znane także jako Falun Dafa, jest praktyką samodoskonalenia ciała i umysłu. Naucza kierowania się w życiu uniwersalnymi zasadami: Prawdą, Życzliwością, Cierpliwością (https://pl.falundafa.org). Falun Gong cieszy się uznaniem na całym świecie i jest praktykowane w ponad stu krajach.

(…)

21. lipca br. przed budynkiem Sejmu RP przy ul. Wiejskiej odbędzie się pokojowy apel w sprawie trwających już 23 lata prześladowań oraz grabieży organówod osadzonych w aresztach i obozach koncentracyjnych osób, praktykujących Falun Gong.

„Tu nie chodzi już o to, czy grabież organów w Chinach ma miejsce, rozmowy na ten temat naprawdę dobiegły końca. Potrzebna jest pilna reakcja, aby ocalić życie tych ludzi”

– Susie Hughes, dyrektor wykonawcza i współzałożycielka International Coalition to End Transplant Abuse in China (Międzynarodowa Koalicja na rzecz Zniesienia Nadużyć Transplantacyjnych w Chinach), członek Trybunału dla Chin, 2019 r.

 

(…)

Z wyrazami szacunku,

Mikołaj Jaroszewicz

Centrum Informacyjne Falun Dafa 

https://pl.faluninfo.net
Tel. +48 507 830 326

(Visited 27 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*