Mroczne imperium 666

Za sprawą mrocznego imperium cały ogromny aparat cywilizacji północnoatlantyckiej rozsypie się na miliony odłamków, zmieniony w bezkształtną ruinę. Nie uchowa się żaden ślad samoistnego życia. Mroczne imperium wyściela drogę czarownikowi, supermanowi uzurpującemu sobie sam szczyt władzy, temu, który uważa siebie za nadczłowieka. To on demoniczną siłą napędza ten obłąkańczy ruch, kierując się destrukcją, bez żadnych uwarunkowań, pozbawiony wszelkich wartości, stale gotowy do krwiożerczych akcji, bezwzględnego działania, a jego fanatyczne mroczne struktury działają, tak jak on, w sposób chłodny, wyrafinowany, wykalkulowany; natomiast ślepo posłuszne mu masy, kształtowane przez totalitarne media, działają nad wyraz popędliwie. Dla celu swej absolutnej władzy jest w każdej chwili poświęcić życie milionów i popełnić każdą zbrodnię, zbliżającą go do celu. Im gorzej, tym lepsze środowisko dla zatraceńca. Jest to w najgłębszym sensie polityka wynikająca z nihilizmu, utrzymująca wszystkie dziedziny życia w stanie płynności, niczego nie załatwiająca definitywnie, bez jakichkolwiek granic, a wręcz przeciwnie stale prowokująca i atakująca, w oczekiwaniu na reakcję. Dobry przykład stanowi stale prowokowana Rosja, a jeszcze lepszy – bezczelnie atakowany Iran.

W ramach operacji wojennej Covid-19 nastąpiło całkowite zatarcie granicy między pokojem a wojną, między wojną a polityką, a wywrotowe działania zostały skierowane przez mroczne imperium przeciwko samodzielnym siłom – jak Chiny, Rosja, Iran, Syria, Wenezuela etc.

Mroczne imperium chce nadzorować wszystkie kraje, wszystkie dziedziny życia na świecie. Doświadczenia historyczne jasno wykazały, że stworzenie precyzyjnie funkcjonującego aparatu, służącego do nadzoru i zapobieganiu buntom, jest bez techniki nierealne. Kończy się w demokratycznych satrapiach północnoatlantyckich miękka dyktatura, polegająca na stałym ogłupianiu mas przez produkty medialne, przede wszystkim przez telewizję i film. Ogłupianie mas ma na celu odseparowanie ich od ludzi niezależnych duchowo i od BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO. Dekalog, umożliwiający swobodną działalność umysłową, ponieważ tworzy sferę niezależności i swobody twórczej, jest szczególnie znienawidzony przez wszelkiej maści reżimowców, którzy lubością wyprawiają tylko destrukcję, co widać gołym okiem, gdy tworzą liczne zagrożenia, ogniska zapalne i punkty totalnego rozkładu.

Technokratyczny punkt odniesienia już dawno określił humanizm jako brednię, traktując z pogardliwą wyższością wartości duchowe i zasady twórczego, swobodnego działania, wynikające z Ewangelii. Tak polityka jak i działania wojskowe, ideologiczna masowa rozrywka i popularne ruchy w postaci nagłośnionych akcji – stały się dla technokratów zagadnieniami stricte technicznymi. Imperialny realizm stał się dla nich wykładnikiem. Należy mieć zawsze na uwadze, iż zakamuflowana dyktatura tworzy większe pole destrukcyjnych działań dla mrocznych mocy pod pozytywnym szyldem w postaci totalnej propagandy, jak to widzimy w ramach operacji Covid-19. Atoli wszystko ma swoje granice, które z góry wyłączają działania, przekraczające pewne ramy. Należy zdać sobie sprawę, iż jesteśmy na początku działań wojennych na światową skalę, a środki znajdujące się w dyspozycji mrocznego imperium, służą do dokonania totalnego zniszczenia na nieprześcignionym poziomie okropności.

Andrzej Filus

(Visited 7 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*