Gospodarka i polityka

Związkowcy z OBI trwają przy swoim

Zgodnie z deklaracją pracodawcy w nadchodzącym tygodniu odbędzie się kolejna tura rozmów w ramach sporu zbiorowego, w który związkowcy z “Sierpnia 80” weszli z siecią marketów budowlanych OBI w Polsce.
Ich postulaty – to podwyżki o 300 zł brutto dla wszystkich pracowników, dodatek za pracę w soboty i niedziele w kwocie 100 zł za każdy dzień pracy i powiększenie odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych o 1 mln zł na każdą z dwóch istniejących spółek.


Pracodawca wprowadził od dnia 1. lipca podwyżki dla małej liczby pracowników, o wysokości 3-4%. Według strony związkowej podwyżki powinny objąć wszystkich pracowników, ponieważ operacji systemowej podwyżki nie było już od wielu lat. Na ostatnim spotkaniu w dniu 27. lipca br. pracodawca wyraził zgodę na podwyższenie odpisu na FŚS o 150 tys zł. Związkowcy nie przyjęli propozycji i poparli swoje postulaty złą sytuacją materialną załogi, która manifestuje się w lawinowym udzielaniu zwrotnych pożyczek z Funduszu Socjalnego. Takie zjawisko potwierdza istniejący problem materialny pracowników w sieci marketów OBI w Polsce.
“Propozycja wydaje się nam śmieszna”- mówi Zbigniew Grzesiak, przewodniczący WZZ “Sierpień 80” w Spółce Superhobby Market Budowlany. “W całej sieci jest ponad 4 tys. pracowników, czyli statystycznie będzie przypadać ok. 40 zł na jednego pracownika. Kwota ta nie rozwiązuje problemu i jest zdecydowanie za mała, jeżeli spojrzy się na rzeczywistość. W poprzednim roku związek otrzymał 150 tys. zł i rozdzielił pieniądze pomiędzy obie ze spółek. Poprzez brak uzwiązkowienia w innych marketach trudno jest oszacować rzeczywiste potrzeby pracowników oraz podzielić w optymalny sposób otrzymane pieniądze” – dodaje przewodniczący WZZ “Sierpień 80”.
Kolejne spotkanie zaplanowano wstępnie na koniec tygodnia.

 

Marek Gruzy

(Visited 9 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*