Inne

Warszawa – protest przeciwko niszczeniu Pragi „ogniem i metrem”

 

 

 

 

 

 

 

 

W sobotę, 23.03 br. mieszkańcy kamienic w dzielnicy Praga-Północ w Warszawie zorganizowali protest przeciwko zagrożeniu życia i zdrowia, wynikającego z niedbalstwa władz przy budowie metra. Poruszająca się pod ziemią tarcza powoduje pęknięcia w kolejnych kamienicach, położonych przy ul. Targowej. Ponadto, dotychczasowe uszkodzenia kamienic położonych przy pl. Wileńskim – wynikające z braku zabezpieczeń podczas budowy stacji – nie zostały przez wykonawcę usunięte.

Decyzja o istnieniu zagrożenia życia i mienia Powiatowego Inspektoratu Budowlanego, wydana wobec lokali położonych w budynku przy ul. Targowej 70, została anulowana decyzją Wojewódzkiego Inspektoratu Budowlanego, co jasno wskazuje na polityczne naciski i chęć ukrycia zagrożeń.

Protestujący wspomnieli również o innych przyczynach niszczenia tego, co pozostało po zabytkach dzielnicy i szalejących pożarach wywołanych przez „nieznanych sprawców”. Nikt nie ma raczej wątpliwości, że pożary wywoływane są przez tzw. czyścicieli kamienic. Odwołując się do znanych faktów historycznych, mieszkańcy skandowali: „Wojna Pragi nie spaliła, a PO to uczyniła”.

Protest mieszkańców wsparli działacze Komitetu Obrony Lokatorów i Związku Syndykalistów Polski.

Nieco wcześniej nocą z piątku na sobotę na ulice Pragi wyruszyła grupa Patrolu Okrzejówek, której celem jest powstrzymanie tajemniczych pożarów kamienic, objętych procesem gentryfikacyjnym.

Patrol ruszył m.in. ze względu na możliwość wybuchu jeszcze jednego pożaru tego dnia oraz na fakt, iż mało kto wierzy w fakt istnienia grupy śledczej, mającej na celu schwytanie podpalacza oraz zleceniodawców podpaleń.

Ludzie z Okrzejówka odwiedzili ulicę Brzeską, szczególnie narażoną na podpalenia. Odbyli również kilka rozmów z mieszkańcami tej ulicy, udzielając instrukcji jak zabezpieczyć się przed pożarem. Dobrze oceniony został stan piwnic, które były szczelnie zamknięte. Apelujemy do wszystkich o zwrócenie uwagi na budynki przy tej ulicy również w ciągu dnia!

 

Za: http://cia.media.pl/

 

 

 

(Visited 22 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*