system partyjny – oparty na strukturach para-mafijnych