Inne

Ocena prac partii politycznych na rzecz dobrobytu mieszkańców Litwy wg LLRI. Liberałowie +8, AWPL -7

 

 

 

 

 

 

 

 

Litewski Instytut Wolnego Rynku (Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI)) przeanalizował prace na rzecz litewskiej gospodarki i dobrobytu mieszkańców Litwy, wykonane przez członków podstawowych frakcji sejmowych w Sejmie kończącej się kadencji. W analizie brano pod uwagę, w jaki sposób posłowie poszczególnych frakcji głosowali w najważniejszych dla przyszłości Litwy głosowaniach.

„Prowadząc projekt Pomoc dla wyborcy 2012 (Pagalba rinkėjui 2012) chcemy przypomnieć ludziom, że trzeba zwracać uwagę nie tylko na obietnice polityków, ale i na ich konkretne prace“ – powiedziała DELFI starszy ekspert Instytutu Kaetana Leontjeva.

Instytut wybrał spośród prac sejmowych, wykonanych w latach 2008-2012, tych dziesięć najważniejszych dla losu Litwy. Pięć z nich LLRI ocenił pozytywnie („krok do przodu”): reformę nadzoru nad podmiotami gospodarczymi, w wyniku której instytucje nadzorujące biznes zostały zorientowane na prewencję i niesienie pomocy przedsiębiorcom, a nie na karanie; reformę administracyjną, w wyniku której zostały zlikwidowane powiaty (okręgi) oraz skonsolidowano instytucje nadzoru nad sektorem finansowym; reformę szkolnictwa wyższego, która wprowadziła tzw. „koszyczek studenta” oraz równouprawniła prywatne i państwowe uczelnie wyższe; program oszczędności budżetowych, jaki za pomocą cięć emerytur i pensji w sektorze publicznym pozwolił na zbalansowanie budżetu, oraz zwiększenie granicy minimalnych dochodów, przy których podatnik może się nie rejestrować jako płatnik VAT.

Kolejnych pięć – Instytut uznał za krok wstecz: I. („nocną”) reformę podatkową oraz II. reformę podatkową, które zwiększyły podatki na Litwie; faktyczną likwidację odprowadzania części składki ubezpieczeń emerytalnych z SoDry do prywatnych funduszy emerytalnych; zawirowania w regulowaniu sektora gazowego, a także wprowadzenie regulowanych przez państwo cen w handlu lekarstwami.

Każda z parlamentarnych partii politycznych mogła w jednej z dziesięciu dziedzin zdobyć maksymalnie 100 punktów pozytywnych lub negatywnych, w zależności od tego, jak głosowali członkowie ich frakcji sejmowych (głosowanie za pozytywnym projektem oceniano na +10, przeciwko na -10, zaś za nieuczestniczenie w głosowaniu lub wstrzymanie się od głosu Instytut przydzielał 0 punktów). Następnie punkty ze wszystkich dziedzin zostały zsumowane.

Ruch Liberałów (Liberalų sąjūdis) dostał od LLRI 8 punktów pozytywnych, a Związek Liberałów i Centrum (Liberalų ir centro sąjunga) – 6. Pozostałe partie zebrały oceny ujemne: Związek Ojczyzny – Litewscy Chrześcijańscy Demokraci (Tėvynės Sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai) – minus 1 punkt, Partia Chrześcijańska (Krikščionių partija) – minus 3, Partia Pracy (Darbo partija) – minus 5, Porządek i Sprawiedliwość (Tvarka ir teisingumas) – minus 6, Litewska Partia Socjaldemokratyczna (Lietuvos socialdemokratų partija) – minus 20 punktów.

AWPL minus siedem punktów

LLRI nie oceniał prac wykonanych przez posłów partii, nieposiadających własnych frakcji sejmowych, a więc i Akcji Wyborczej Polaków na Litwie. Jednak, stosując metodologię Instytutu, można pokusić się o sporządzenie takiej oceny. Jeśli chodzi o wymienione przez LLRI „kroki do przodu“ – posłowie AWPL poparli in corpore reformę nadzoru nad podmiotami gospodarczymi i reformę administracyjną, natomiast za pozytywną dla podmiotów gospodarczych reformą VAT głosował tylko jeden poseł AWPL. AWPL wstrzymała się także od zajęcia stanowiska przy głosowaniu nad reformą szkolnictwa wyższego i w zasadzie nie poparła programu oszczędnościowego. Jeśli zaś chodzi o „kroki wstecz“ – AWPL poparła państwowe regulowanie cen lekarstw i likwidację odprowadzania części składki ubezpieczeń emerytalnych z SoDry do prywatnych funduszy emerytalnych oraz zamilkła podczas głosowania nad obydwoma reformami podatkowymi. Ogólny wynik Akcji Wyborczej Polaków na Litwie (wg kryteriów LLRI) – minus 7 punktów.

„Uogólnione wyniki wskazują, że żadna partia nie dokonała większego przełomu, jeśli chodzi o dobrobyt mieszkańców Litwy, a różnica pomiędzy partią, która zebrała najwięcej pozytywnych punktów i partią, która zebrała najwięcej punktów negatywnych – to zaledwie 28 punktów z możliwych 200. Maksymalne punkty – które partie zdobyły – są niezwykle niskie, jeśli się weźmie pod uwagę, że można było zebrać od +100 do – 100 punktów“ — uważa Kaetana Leontjeva.

 

Pierwodruk:

http://pl.delfi.lt/aktualia/litwa/ocena-prac-partii-politycznych-na-rzecz-dobrobytu-mieszkancow-litwy-wg-llri.d?id=59595929

(Visited 21 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*