Inne

Komunikat Grupy Niezależnej ROD „Podzamcze”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa Niezależna Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Podzamcze” w Wałbrzychu przesyła do działkowców orędzie, tj. VIII Komunikat, z którego treści wynika apel do delegatów na X zjazd PZD, aby otworzyli szeroko drzwi dla sanacji polskiego ruchu działkowego. Po pierwsze konieczne jest usunięcie ekipy prezesa Eugeniusza Kondrackiego, która kompromituje działkowców i ewidentne jest to, że „Leśne Dziadki” nie są w stanie podjąć wyzwań, które obecnie stoją przed polskim ruchem działkowym. Drugim ważnym zadaniem dla wym. delegatów jest powołanie zespołu, który będzie reprezentował PZD przy pracach nad nowymi przepisami. Jest to o tyle istotne, że obecna patologiczna ekipa ma na celu jedynie obronę struktury i swoich przywilejów, natomiast nie jest zainteresowana postulatami działkowców i z tego powodu będzie blokować proces zmian, aby je opóźnić, co w konsekwencji może mieć dla działkowców fatalne skutki.

Niezależne ogrody, stowarzyszenia i grupy działkowców wypracowały już nowe uregulowania prawne i wystarczy je zaakceptować oraz poprzeć, ponieważ spełniają postulaty obywatelskie i polski ruch działkowy uzyska trwałą podstawę prawną nie tylko do funkcjonowania, ale przede wszystkim zyska szansę na rozwój. Wybierzmy działkowców, którzy nie są związani z dotychczasową ekipą, aby nasza reprezentacja była wiarygodna i otwarta na nieuchronne zmiany. Trzecim postulatem GN jest powołanie likwidatora PZD, który zabezpieczy nasze działkowe pieniądze, które powinny zostać rozdysponowane na potrzeby powstających Wspólnot Ogrodowych i modernizację ogrodów. Realizacja tego postulatu jest bardzo ważna, ponieważ jego pominięcie oznaczać będzie utratę tych środków, które zapewne w konsekwencji trafią na konta „Leśnych Dziadków” pod pretekstem rzekomej walki o prawa działkowców.

X zjazd PZD powinien być ostatnim, który jednocześnie otworzy nową kartę i perspektywę na rozwój polskiego ruchu działkowego. Proszę o tym pamiętać i proszę zwrócić polskim działkowcom prawo do stanowienia o swoich ogrodach oraz status i honor gospodarza.

Poniższy tekst proszę doręczyć wszystkim delegatom na X, oby ostatni, zjazd PZD.

 

 Z działkowym pozdrowieniem

GN ROD „Podzamcze”

 

VIII Komunikat Grupy Niezależnej ROD „Podzamcze”

 

11. lipca br. Trybunał Konstytucyjny przesądził o likwidacji PZD. System zarządzania, polegający na straszeniu działkowców odebraniem im działek, używaniu bojówkarzy, oszukiwaniu i ukrywaniu wyników finansowych a także na nepotyzmie i kolesiostwie „Leśnych Dziadków” upadł na ich własne życzenie, ponieważ tępa obrona monopolu i ich frazesy były nie do przyjęcia.

Odpowiedzialność za taki stan rzeczy ponosi ekipa obecnego prezesa PZD, E. Kondrackiego i jego klakierów tj. W. Kulika, O. Ochrymiuk, M. Fojt, J. Paprockiego, M. Klimków, Z. Tomczaka (SLD) itd. Ta skompromitowana grupa nie przyjęła wyroku TK do wiadomości i dalej chce blokować konieczne zmiany oraz żerować na działkowcach a przede wszystkim wyprowadzić nasze pieniądze do prywatnej fundacji, czy stowarzyszenia.

GN ROD „Podzamcze”, która brała aktywny udział w obaleniu patologicznego monopolu PZD apeluje do działkowców, aby zabezpieczyć nasz majątek w ogrodach oraz aby ustanowić likwidatora PZD, który ochroni kasę działkowców przed jej grabieżą. Na kontach związku jest około 100 mln PLN i te pieniądze powinny trafić do ogrodów na wsparcie powstających Wspólnot Ogrodowych i modernizację ogrodów. 6. października br. odbędzie się X zjazd i celem aktywistów PZD jest utrzymanie struktury (stołki) i obrona swoich przywilejów. GN apeluje do delegatów, aby wybrać nową delegację, która będzie reprezentować interesy i zadba o prawa działkowców przy pracy nad nowymi przepisami. Projekty ustaw są gotowe, wypracowane wcześniej i wystarczy je tylko zaakceptować – wówczas działkowcy uzyskają trwałą podstawę do funkcjonowania swoich ogrodów. Sanacja ruchu działkowego w Polsce jest faktem i lawinowo powstają wspólnoty ogrodowe, stowarzyszenia, które odcinają się od

PZD i działkowcy przejmują ogrody, jako ich gospodarze. Brawo!

Wracając do spraw ROD „Podzamcze”, tu GN odniosła kolejny sukces, albowiem udało się zlikwidować nielegalną spalarnię śmieci w ogrodzie i teraz śmieci są segregowane i wywożone, a nie jak wcześniej spalane w nocy w ogrodzie. GN nadto informuje, że zarząd ogrodu podjął decyzję o finansowaniu z kasy ogrodu radcy prawnego w procesie, który wytoczył zarządowi działkowiec, za bezprawne pozbawienie prawa do użytkowania działki, co stanowi naruszenie przyjętego przez Konferencję Ogrodu preliminarza wydatków ROD. Jest to ewidentne marnotrawstwo, ale także nadużycie, bo oni wykorzystują pieniądze działkowców do obrony swoich interesów. W tym procesie M. Klimków odmówiła ujawnienia swoich apanaży, jakie otrzymuje z kasy PZD, a nadto oświadczyła, że uchwała o skreśleniu nie była przygotowana wcześniej, tylko rzekomo sami delegaci domagali się skreślenia działkowca. Przebieg tego procesu zostanie ujawniony w Internecie, po to, aby pokazać zakłamanie i hypokryzję „Leśnych Dziadków”.

To pokazuje również, na co oni wydają nasze pieniądze – na walkę z działkowcami i obronę likwidowanego PZD, natomiast ogród nadal nie jest zabezpieczony, dalej jest dewastowany, ale na ten cel rzekomo nie ma pieniędzy.

„Leśne Dziadki” go home! Działkowicze zakładajmy „Wolne ogrody”!

 Nasz adres: rodpodzamczegn@wp.pl GN ROD „Podzamcze”

 

(Visited 6 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*