Inne

Bielsko-Biała: Zarzuty związkowców szpitala psychiatrycznego – potwierdzone przez PIP

 

 

 

 

 

 

 

Na początku lutego br. komisja zakładowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza (OZZ IP) skierowała do PIP wniosek o kontrolę w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej. Zdaniem Inicjatywy Pracowniczej w zakładzie nie przestrzegano zasad BHP, dotyczących m.in. zapewnienia przez pracodawcę:

– odzieży roboczej i ochronnej,

– prania odzieży roboczej i ochronnej,

– odpowiednich szafek dla pracowników

(wynikających z przepisów BHP i zasad zapobiegania zakażeniom wewnątrz-szpitalnym).

Wszystkie z powyższych zarzutów potwierdziła trwająca nadal kontrola PIP. Kontrola wykazała praktyki, niezgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz naruszenie m.in. art. 237 Kodeksu Pracy. W związku z powyższym wobec pracodawcy zostaną zastosowane środki prawne, przewidziane Ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy.

Nadal trwają czynności kontrolne, dotyczące przywrócenia warunków szczególnych pracy dla grupy zawodowej sanitariuszy i salowych. W piśmie PIP, skierowanym do KZ OZZ IP, czytamy m.in.:

„(…) obecnie trwa kontrola w zw. ze skargami pracowników, zatrudnionych na stanowisku pracy „salowy”, w związku z nie umieszczeniem ich w ewidencji pracowników, wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.”

Po zakończeniu kontroli, jej wyniki przekażemy Czytelnikom choćby dlatego, iż nieprawidłowościom w SP ZOZ w Bielsku-Białej wciąż nie ma końca, pomimo kolejnych kar i wyroków Sądu Pracy.

 

OZZ IP

 

 

Na zdjęciach L. L. Przychodzkiego: teren szpitala wygląda sielankowo. Praca w nim dalece jednak od sielanki odbiega

(Visited 15 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*