Zmarł Janusz Rożek

 

 

 

 

 

 

 

 

O poranku 04.07.2013 r. zmarł Janusz H. Rożek, ur. 18.12.1921 r. w Lublinie, działacz ruchu ludowego, rolnik indywidualny. Poseł na Sejm kontraktowy (X kadencji), żołnierz polskiej partyzantki. Po wojnie służył krótko w Pułku Ochrony Rządu KBW.

Z wojska został wydalony oraz zdegradowany za agitację na rzecz PSL-u Mikołajczykowskiego.

W latach 70. XX w. był zaangażowany w działalność Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela.

Współzałożyciel pierwszej niezależnej organizacji rolników – Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej (30 VII 1978).

Był jednym z założycieli Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność (12 V 1981).

W stanie wojennym internowany w ZK we Wrocławiu. Przetrzymywany w areszcie śledczym KW MO w Koszalinie. Represjonowany (w tym pobicie i usiłowanie zabójstwa) przez lubelskie MO i SB.

Po przejściu na emeryturę wciąż interesował się sytuacją społeczno-gospodarczą kraju, szczególnie polskich rolników. Do końca swych dni nie pogodził się z rzeczywistością po „przemianach” 1989 r.

 

Bogumił Kowalski

  

Na fot.: Janusz Rożek i autor oraz stodoła działacza z napisem, którego nigdy nie pozwolił zamalować. Zdjęcia z marca 2010 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*