Własne badania Pfizera: więcej osób zmarło po zaszczepieniu niż po przyjęciu placebo. Wniosek Pfizera: „Szczepionki są bezpieczne!” (2)

W ślad za autorytatywnym stwierdzeniem FDA, w świat medialny poszła informacja, że „szczepionki są bezpieczne i skuteczne” i rozpoczęło się masowe wstrzykiwanie trucizny i dobijanie ludzkości tymi „w pełni przebadanymi szczepionkami, chroniącymi przed Covid-19 i ratującymi życie”.

Dwukrotnie więcej zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych w grupie szczepionej w porównaniu z grupą placebo

Bliższe przyjrzenie się powodowi, jaki Pfizer podał dla każdego z tych zgonów, wzbudza kolejne przerażenie i powinien w agencjach rządowych odezwać się dzwonek alarmowy, gdyż okazuje się, że w grupie, która dostała szczepionkę było dwa razy więcej zgonów z powodu problemów sercowo-naczyniowych.

Było 11 zgonów, związanych z układem krążenia wśród osób, otrzymujących szczepionkę Pfizera, w porównaniu do 5 zgonów związanych z układem krążenia wśród osób, otrzymujących placebo. Ale zgadnijcie, do jakich wniosków doszedł Pfizer? Nie będziesz zaskoczony. Pfizer stwierdził, że „BNT162b2 miał korzystny profil bezpieczeństwa”.

Śmierć jest najważniejszą miarą w próbie klinicznej. Kiedy statystyczne porównanie działało przeciwko pożądanemu przez Pfizera i FDA wynikowi, te dwie kryminalne organizacje po prostu je zignorowały.

Zignorowały również to, że w 2021 roku po wprowadzeniu szczepionki było w Stanach Zjednoczonych 3,5 miliona zgonów (3 469 627), podczas gdy w 2020 roku, gdy „szczepionka” nie była jeszcze dostępna, było mniej zgonów (3 347 128).

Dane z różnych krajów również odzwierciedlają podobne tendencje, wskazujące, że zaszczepieni mają wyższy wskaźnik śmiertelności. Na przykład analizy Josha Geutzkowa pokazują te zastraszające statystyki i tłumaczą, dlaczego różne kraje lub prowincje czy regiony przestały raportować dane, dotyczące zgonów, rozróżniając pomiędzy zaszczepionymi i nieszczepionymi. Bo wszystko przemawia na niekorzyść osób zaszczepionych, więc lepiej nie publikować danych…

Pfizer, za zgodą i cichym przyzwoleniem agencji federalnych, dokonał również podczas tych „badań klinicznych” tak wielu nadużyć i manipulacji, iż trudno byłoby je wszystkie wyliczyć. Na przykład, na krótko przed udostępnieniem „szczepionki” ogłoszono, że ma ona „95% skuteczność”, lecz celowo posługiwano się mylącym i propagandowym wskaźnikiem RRR (Relative Risk Reduction), zamiast wskaźnika pokazującego stan faktyczny – ARR (Absolute Risk Reduction), który wynosił poniżej 1 procenta (0,84%).

Ponadto, opracowując model badań zupełnie zignorowano rzeczywiste wskaźniki wskazujące, że ryzyko zgonu „na Covid” jest największe dla grupy powyżej 85 lat, a drugą najbardziej zagrożoną grupą są osoby w wieku od 75-84 lat. Jednak według przyjętych przez Pfizera założeń demograficznych, osoby powyżej 75 lat stanowiły zaledwie 4% osób, uczestniczących w eksperymentach. Praktycznie eliminując najbardziej zagrożonych z eksperymentów, z góry dokonano wyboru fałszującego wyniki, gdyż wiadomo, iż młodsze osoby będą miały podczas badań mniejsze reakcje poszczepionkowe niż ludzie starsi.

Do minimum zmniejszono również liczbę uczestników eksperymentu, którzy mają współistniejące choroby. Według oficjalnych statystyk, „na Covid” zmarły osoby ze średnią czterech chorób współistniejących, a 95% „zmarłych na Covid” miało co najmniej jedną chorobę współistniejącą. Co robi Pfizer? Angażuje do badań jedynie 21% osób z jedną chorobą współistniejącą, oczywiście wiedząc, że polepszy to wyniki badań.

Pfizer świadomie nie wybrał do badania stanu zdrowia uczestników tych testów, które mogłyby ujawnić subkliniczne stany (sub-clinical or pre-symptom level), czyli te stany organizmu, pokazujące zachodzące patologiczne zmiany, zanim ujawnią się one w postaci symptomów. Do tych odrzuconych testów należą m.in [nazwy angielskie]: d-dimers; C-reactive protein; troponins; occludin i claudin; poziom tlenu we krwi; amyloid-beta i phosphorylated tau; Serum HMGB1, CXCL13.

Niektóre z tych testów byłyby w stanie wykryć tworzenie się mikro-zakrzepów, czyli tego, co powoduje dzisiaj tak liczne na świecie „nagłe i niewyjaśnione” zgony.

Niesamowita odpowiedź FDA

Jak pisze prawnik Aaron Siri „W imieniu [organizacji] Informed Consent Action Network (ICAN) moja firma [prawnicza] wysyłała listy do FDA z żądaniem wyjaśnienia powyższej rozbieżności i oto nadeszła od FDA ich niesamowita odpowiedź:

<Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć merytorycznie w tym czasie z powodu ograniczenia zasobów i trwającej reakcji na pandemię. Jest zatem konieczne, aby Agencja [FDA] nadała priorytet swoim odpowiedziom na poszczególne zapytania. Zauważamy, że Agencja udostępnia Państwa firmie prawniczej, w odpowiedzi na wniosek FOIA, bezprecedensową ilość zapisów, które składają się na wniosek o licencję dla tego produktu. Dodatkowo, istnieje ponad 50 oczekujących wniosków FOIA, złożonych przez Państwa firmę o dane i informacje, dotyczące szczepionek Covid-19.>”

Aaron Siri podsumowuje:

„Naprawdę to niewiarygodne:

FDA twierdzi, iż nie ma środków, aby odpowiedzieć na pytania i dowiedzieć się, dlaczego w badaniach klinicznych Pfizera umiera więcej osób w grupie szczepionej w porównaniu z grupą placebo?! Oczywiście, że ma zasoby. Tylko nie ma dobrej odpowiedzi.

To ponownie zwraca uwagę na to, dlaczego nigdy nie wolno nam poddać się tyranii, pozwalającej innym dyktować, co można lub trzeba umieszczać, podawać lub wstrzykiwać do naszych ciał. Gdyż po rezygnacji z tego prawa, nic tak naprawdę już nam nie pozostaje.

Oprac. www.bibula.com 2023-02-22 na podstawie Aaron Siri substack (2023-02-22)Canadian Covid Care AllianceUSMortality

 

Za: https://www.dakowski.pl/wlasne-badania-pfizera-wiecej-osob-zmarlo-po-zaszczepieniu-niz-po-przyjeciu-placebo-wniosek-pfizera-szczepionki-sa-bezpieczne/

(Visited 12 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*