Ukraina cyfrowa nie dla Ukraińców! (3)

Dniepropietrowsk ma stać się dla Żydów stolicą polityczną, religijną i biznesową. Sferę kultury przejmie drugi ośrodek – Odessa i będzie nazywać się Adessa. Żydowscy myśliciele projektu nowego państwa jasno formułowali swe cele. „Ukraińców jest za dużo i za dużo jedzą, do tego jeszcze mają jakikolwiek majątek, to oburzające”. „Ukraińcy za dużo się uczą, to niedopuszczalne”.

Tym niepotrzebnym można zostawić świat, oparty na mitach oraz prymitywnych wierzeniach i zmitologizowanej historii. Dzieciom ukraińskim powinno się stworzyć święta, takie jak „Dzień Cebuli” „Dzień Arbuza”, „Dzień Wyszywanki”; dla dziecka żydowskiego powinny to być święta, związane z dniem nauki „Dzień Fizyki”, „Dzień Chemii”, „Dzień Programowania”.

Żydzi mają bezkonkurencyjnie posiąść wiedzę, Ukraińcy – łaskawie pozostawieni jeszcze przy życiu – będą wykonywali proste prace pomocnicze. Giulietto Chiesa, znany włoskiego polityk o zabarwieniu komunistycznym i były poseł do Parlamentu Europejskiego, jesienią 2014 roku wydał oświadczenie, w którym twierdził, że Kijów sprzedał korporacjom Shell i Chevron pięć obwodów Ukrainy na 50 lat z prawem do przedłużenia dzierżawy. Ukraińcy powoli byli przygotowywani to tej przedziwnej transformacji. Kto zainwestuje w nowe fabryki na Ukrainie, jeśli Ukraina napompowana bronią NATO ogłosi, iż będzie walczyć co dwa lata? Który z ewakuowanych wróci do Charkowa, Czernichowa, Sum, jeśli mu powiedzą, że za pięć miesięcy, a nawet za dwa lata jego nowy dom zostanie ponownie zbombardowany?

To Żydzi przejmą na siebie proces pokojowy i proces tworzenia nowej geopolityki regionu. Oczekuje się również pomocy od miliarderów z Kazachstanu, Rosji i wielu innych krajów. Będzie to pomoc z Rosji, Niemiec, Europejskiego Banku Centralnego, Banku Anglii, domu Rotszyldów, MFW, USA, z setek funduszy rodzinnych, z Hollywood, z korporacji Apple, Facebook, Google

X X X

Ukraińscy krezusi, Żydzi, bogacze niespecjalnie będą chcieli dzielić się wolnością z próbującymi przeżyć, z próbującymi pracować. 18.03.2022 r. Ukraina zliberalizowała większość z przepisów. Z ok. 600 pozwoleń i licencji pozostanie 20. Każda firma  może uzyskać pożyczkę na 0 proc. stwierdził prezydent Ukrainy dodając, że program ma obowiązywać w czasie stanu wojennego i jeden miesiąc po wojnie. Całkowita kwota pożyczki może wynosić do 60 milionów hrywien.  Ukraina ma stworzyć instrumenty, aby państwo gwarantowało 100 proc. depozytów w ukraińskich bankach. By ludzie nie tracili pieniędzy i nie bali się tego w żadnych okolicznościach.  Liberalizacja handlu i inne ustępstwa handlowe dla niektórych produktów z Ukrainy. Przez rok na cały ukraiński eksport do UE nie będą nakładane cła importowe. To  produkty przemysłowe, podlegające zniesieniu cła do końca 2022 r., owoce i warzywa oraz produkty rolne i przetworzone produkty rolne, objęte kontyngentami taryfowymi.

Alina Ratusznaja, prawnik w Kancelarii Vasil Kisil & Partners podskakuje z radości, że ukraińscy pracownicy pozbędą się „starych regulacji” Prawa Pracy rodem z ZSRR. Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy wielokrotnie zwracali uwagę na to, że sowieckie prawo pracy jest reliktem przeszłości – nie odpowiada realiom nowoczesnej gospodarki rynkowej i jest nadmiernie zbiurokratyzowane. Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła od razu dwie ustawy na drodze do modernizacji ukraińskiego prawa pracy i zbliżenia go do realiów niepodległej, ultraliberalnej, nowoczesnej Ukrainy: 1. W sprawie zmian niektórych aktów ustawodawczych Ukrainy dotyczących regulacji niektórych niestandardowych form zatrudnienia (dalej – Projekt Ustawy 5161); 2. W sprawie wprowadzenia zmian w niektórych aktach prawnych, dotyczących uproszczenia regulacji stosunków pracy w zakresie małych i średnich przedsiębiorstw oraz zmniejszenia obciążeń administracyjnych działalności gospodarczej (dalej – Projekt Ustawy 5371).

Projekt ustawy proponuje wprowadzenie umownego reżimu regulacji stosunków pracy. Ustawodawca wprowadził nowy reżim, regulujący stosunki pracy – umowny, który może powstać tylko w dwóch przypadkach: 1. Pracodawcą jest małe lub średnie przedsiębiorstwo, zatrudniające w okresie sprawozdawczym nie więcej niż 250 pracowników; 2. Miesięczne wynagrodzenie pracownika to ponad 8 płac minimalnych (ponad 52.000 UAH od 2022 r.). Jest prawdopodobne, iż powyższe ograniczenia zostały wprowadzone przez ustawodawcę w celu tzw. sondowania gruntu i mogą być dalej zniesione, a reżim umowny zostanie rozszerzony na większość stosunków pracy. Osobliwością reżimu umownego jest to, że pracownik i pracodawca mogą, według własnego uznania, regulować swoje stosunki pracy i ustalać indywidualne warunki pracy w zakresie: a/ nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy/ systemy wynagrodzeń/ standardy pracy, d/ normy czasu pracy i odpoczynku, e/ wynagrodzenia i premie motywacyjne itp. Taki reżim stosunków pracy pozwoli pracownikom i pracownikom na większą elastyczność w procesie kształtowania warunków pracy, a także na większe możliwości. Oznacza to, że pracodawca i pracownik będą mogli uzgodnić między sobą większość warunków, nie opierając się na normach Kodeksu Pracy(Cdn.)

 

Roman Boryczko,

sierpień 2022

(Visited 13 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*