Trwa proces pokojowy w Kazachstanie

Doniosłą rolę w tłumieniu rebelii agentury Mrocznego Imperium odgrywa były prezydent tego kraju, Nursułtan Nazarbajew. W mainstreamowych środkach propagandy Mrocznego Imperium krążą o nim od samego początku niesłychane plotki, które wymyślają atlantyckie think-tanki, specjalistyczne firmy terrorystyczne. Dlatego integralną częścią ich działalności jest  dezinformacja.

Nie ulega żadnej wątpliwość, że agresja Mrocznego Imperium na Kazachstan zorganizowana z częścią władz tego kraju w postaci rewolucji, na fali wywołanego przez agenturę niezadowolenia, nie powiodła się. Tylko dzicz w ośrodkach wielkomiejskich przystała na dewastację i rabunek. Ilości odzyskanego skradzionego mienia osiąga zawrotne wyniki. Dzicz sterowana przez bandytów także partycypowała w rabunkach, tylko na mniejszą skalę, ale dawała  alibi. Bandyckie środowisko sprzyjało obcej agenturze. Najemni strzelcy wyborowi Mrocznego Imperium strzelali zarówno do ludności cywilnej, jak też policji i wojska, celem wywołania eskalacji napięcia społecznego.

Szybkie wejście elitarnego, jedynego na świecie Specnazu, od razu wywołało pomieszanie  szyków najemników Mrocznego Imperium. Specnaz nie bierze politycznych kryminalistów do niewoli. Należy mieć na uwadze, iż Mroczne Imperium przerzuciło na teren Kazachstanu 20 000 bandytów z terrorystycznym wyszkoleniem. To siła dwóch dywizji w stanie wojny. Oni właśnie stanowią niebezpieczeństwo dla integralności Kazachstanu. Oczywiście, obowiązuje w stanie wojny logistyka, a ta jest pomocna władzom, a nie bandytom, którzy też ją znają, ponieważ przeszli to w ramach szkolenia. Ale punkty odniesienia są diametralnie przeciwstawne.

Były prezydent cały czas jest w stolicy tego kraju, Nur Sułtanie, gdzie prowadzi bardzo ożywioną działalność polityczną. Utrzymuje stały kontakt z obecnym prezydentem, Kasymem-Żomartem Tokajewem oraz rządem, z działaczami regionalnymi, a także ze zwykłymi ludźmi. Przez cały czas posiada ścisły kontakt z przywódcami zaprzyjaźnionych państw, przede wszystkim Chin i Rosji. Nazarbajew wyraził wdzięczność zaprzyjaźnionym przywódcom, w tym prezydentom Chin i Rosji oraz tym narodom i organizacjom międzynarodowym, które wyraziły poparcie dla rządu Kazachstanu w podejmowaniu zdecydowanych i szybkich działań w celu utrzymania stabilności i pokoju, podobnie jak w swoim przemówieniu do narodu uczynił prezydent Kazachstanu, Kasym-Żomart Tokajew.

Rosja udzieliła w ramach Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (ODKB) wydatnej pomocy wojskowej, natomiast nie należąca do żadnego sojuszu militarnego ChRL – gospodarczej.

Chiny, powiedział  prezydent Xi, stanowczo sprzeciwiają się wszelkim siłom, podważającym stabilność Kazachstanu, zagrażającym bezpieczeństwu kraju i sabotującym spokojne życie narodu kazachskiego. Chiny zdecydowanie odrzucają również wszelkie próby sił zewnętrznych wywołania niepokojów i wszczęcia rebelii w Kazachstanie – w postaci tak zwanej w slangu nazistowskim „kolorowej rewolucji”, a także wszelkim próbom zakłócania współpracy i przyjaźni między obu krajami. Chiny są gotowe udzielić niezbędnego wsparcia, aby pomóc Kazachstanowi w przezwyciężeniu trudności gospodarczych.

Podczas, gdy Organizacja Układu o  Bezpieczeństwie Zbiorowym kierowana przez Rosję, zaoferowała bezpośrednie wsparcie wojskowo-logistyczne, aby pomóc Kazachstanowi w utrzymaniu porządku i stabilności, Chiny zaoferowały trwałe wsparcie dla tego kraju w postaci realizacji długoterminowego rozwoju gospodarczego i pobudzenia skutecznych reform w celu rozwiązania podstawowych problemów gospodarczych, które mogą potencjalnie być ponownie wykorzystane jako źródło niepokojów społecznych, tym bardziej, że Kazachstan jest bogatym w surowce krajem.

Zauważmy nowy etap działań Mrocznego Imperium, która panowało nad światem w XIX i pierwszej połowie XX wieku. Wtedy akcent padał przede wszystkim na naukę i technikę, teraz – w celu powstrzymania potęgi Chin – kładziony jest na przejęcie wszystkich surowców, bez których gospodarka nie może się rozwijać.

Andrzej Filus

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*