Globalny zamordyzm już jest za twoim oknem (2)

Na promocję obrotu bezgotówkowego globaliści łożą rokrocznie „ciężkie” miliardy (dolarów). Sączone są treści, które z czasem, dla młodszych już pokoleń,

Czytaj dalej