Żydzi i… Ukraińcy! (3)

X X X  Andreas Umland, ekspert ze Sztokholmskiego Centrum Studiów nad Europą Wschodnią w rozmowie z Deutsche Welle, uważa kult

Czytaj dalej

Stepan Bandera dla nas, świadomych historii mieszkańców umiłowanej Polski, to wróg śmiertelny i nazista! (3)

X X X Wróćmy jednak do antybohatera tego tekstu. Organizacja, której przewodził Bandera, stała m.in. za wymordowaniem barbarzyńskimi metodami od

Czytaj dalej

Podkute buty – obdarta i głodna hardo maszeruje Ukraina! (2)

5. kwietnia 2019 roku Rada Najwyższa Ukrainy znaczną większością głosów (278 za, 38 przeciw) przyjęła ustawę o zapewnieniu funkcjonowania języka

Czytaj dalej

Ukraińskie granie Polakom na nosie… (4)

Ukraińcy nie są świadomi kosztów integracji z Unią Europejską oraz kolonialnej polityki wyzysku, prowadzonej przez Zachód wobec Polski. Poza świadomością

Czytaj dalej

Narodowcy przeciwko faszyzmowi (sic!)… na razie temu zza wschodniej granicy!

W czwar­tek, 23. paź­dzier­ni­ka br. o godz. 17.00 pod kon­su­la­tem Ukra­iny przy ul. Be­li­ny-Praż­mow­skie­go w Kra­ko­wie zgro­ma­dzi­ło się ok. 100

Czytaj dalej