Górnictwo poszukuje nowych rozwiązań

26. lutego, Akademia po Szychcie  Wykład dr Krzysztofa Kapusty dotyczył tematu: Technologie podziemnego zgazowania węgla kamiennego w instalacjach pilotowych na

Czytaj dalej

Polskie Kopalnie Skarbowe na Górnym Śląsku – spółka dzierżawna (2)

Starano się w owym czasie w jak największym stopniu wykorzystać surowiec, którym był węgiel – produkowano zeń benzol, smołę oraz

Czytaj dalej

Polskie Kopalnie Skarbowe na Górnym Śląsku – spółka dzierżawna

[…] Klarner podzielał z Eugeniuszem Kwiatkowskim ideę, że Górny Śląsk i Pomorze są dwoma fundamentami niezależności gospodarczej i politycznej Polski

Czytaj dalej

GÓRNICTWO KULTURĄ STOI

[…] Wielce interesująca to kraina ten Śląsk […] (Johann Wolfgang von Goethe – Z listu do Johanna Herdera podczas podróży

Czytaj dalej

Niecodzienna wystawa, niecodzienne znaczki pocztowe

W stulecie objawień fatimskich Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach oraz Polski Związek Filatelistów – Oddział Gliwice są organizatorami niecodziennej wystawy,

Czytaj dalej

„Dynamiczny rozwój górnośląskiego przemysłu górniczo – hutniczego i jego wybitni twórcy”

Biorąc pod uwagę narastający dramat Śląska w postaci upadającego przemysłu ciężkiego, gospodarki już nie tylko górnośląskiej – ale całego kraju,

Czytaj dalej

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA… (1)

Za każdym człowiekiem sukcesu stoi dziesięć osób, które ukształtowało, pomogło, wierzyło. Oni zawsze stoją w cieniu, służąc, ucząc i wierząc.

Czytaj dalej

Wspomnienia o życiu i tragicznej śmierci jednej z ofiar pacyfikacji ,,Wujka”. Knurowskie ,,Maszkiety” – 28. grudnia 2015

Dr Zenon Szmidtke, kustosz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, wystąpił 28. grudnia z prelekcją, której tematem był tym razem Jan

Czytaj dalej