Szli na Zachód osadnicy. Pamiętajmy o nich…

W dniu 13.09.2020. Stowarzyszenie Z Biegiem Myśli w Myśliborzu w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa, pod hasłem Moja Droga zorganizowało wycieczkę rowerową do byłej leśniczówki w m. Narok k. Czernikowa, gm. Myślibórz. Celem wycieczki pod nazwą Szli na Zachód osadnicy, było przybliżenie losów tego miejsca i jego mieszkańców oraz historii tworzenia administracji Lasów Państwowych w 75. rocznicę powstania Nadleśnictwa Myślibórz.

W latach 1948 – 1951 w leśniczówce o nazwie Zagórze mieszkał leśniczy Edmund Karolczak.

Niestety, pierwsza próba dotarcia do tego miejsca zakończyła się niepowodzeniem. Po dokładnym przestudiowaniu dostępnych map, kolejną próbę podjęto w dniu 20.09. Wyprawa zakończyła się sukcesem. Wykonano dokumentację fotograficzną oraz zawieszono prowizoryczną tabliczkę informacyjną. Ostateczne zakończenie tej inicjatywy planowane jest na 4.10., kiedy to zostaną umieszczone trwałe tablice informacyjne z nazwą miejsca i jego historią.

A oto treść tablicy informacyjnej:

NAROK, ZAGÓRZE,  Jarelsberg [Jarlsberg] Försterei, Forsthaus, Vorwerk, Damerow – „Dąbrowy” (wieś opuszczona 1337 – 1714, w 1337 r. pola wsi liczyły 42 łany, (ok. 715 ha), w tym 4 łany plebana, czynsz 4 szylingi, po 1714 ponownie przysiółek Czernikowa, do 1878 mieszkańcy po sprzedaniu gospodarstw właścicielom Czernikowa – von Wedel, wyemigrowali do USA). Właściciele: Hasso de Ilstedt, von Srauss, von der Marwitz, von Wedel, von Oelsen.

Nazwa miejscowa Zagórze, powiat myśliborski, gmina Myślibórz, sołectwo Czerników. Nadleśnictwo Różańsko, Leśnictwo Stołeczna. Oddział 75 A.

Leśniczówka ok. 600 m od drogi Czerników – Stołeczna, 3 km na zach. od Czernikowa, nazwa miejscowa nadana przez leśniczego leśnictwa Chłopowo, który miał tam leśniczówkę.

Przed wojną (do 1945 r.) leśniczówka lasów prywatnych majątku Czerników (479,31 ha). W 1925 r. 1. leśniczym był Otto Salinger, a 2. leśniczym był Max Löchelt.

Folwark majątku rycerskiego Czerników, ok. 1820 – 11 mieszkańców, 1895 – 12 mieszkańców. Znajdowały się tam zabudowania dużej murowanej z kamieni i cegły owczarni, stodoły, niewielkiego domu dla pracownika oraz dużej leśniczówki z pawilonem myśliwskim.

W czasie II wojny przebywało tam za ogrodzeniem 14 jeńców francuskich, zatrudnionych jako robotnicy przymusowi w gospodarstwie.

W latach 1948 – 1951 po podziale leśnictwa Chłopowo, leśniczówka była siedzibą leśnictwa Zagórze – Czerników. Zamieszkiwał tam leśniczy p. Edmund Karolczak (1918 – 2003) z rodziną, robotnik leśny z rodziną p. Mołdoch oraz gajowy/podleśniczy – p. Jan Czerniawski (1898 – 1986).

Teren osady uzupełniały sad i niewielki staw oraz ręczna pompa, nie było prądu elektrycznego, obecnie pozostałości fundamentów i zabudowań, teren w pobliżu rezerwatu Długogóry.

 

75-lecie Nadleśnictwa Myślibórz, wrzesień 2020

Opracowanie: Marek Karolczak

Zdjęcia uczestników wycieczki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*