Ostatnie kuszenie na koniec świata… (3)

X X X

Ci sami zbrodniarze, którzy ostatnie 2 lata życia obywateli planety Ziemia zamienili w koszmar, koszmar zamknięcia w domu, koszmar permanentnego strachu, koszmar policyjno-mundurowej inwigilacji i urzędniczej opresji, a na koniec śmierci w samotności pośród obojętnych na odchodzenie lekarzy. Ci sami zbrodniarze na całym świecie serwują nam bajkę o tym, że czas pracy, będącej dla człowieka jakby nie patrzeć udręką i zajmuje większość część życia, kończy się. Nadchodzi nowa era szczęśliwości, era robotyzacji techniki, która to dla człowieka ma stać się wybawieniem.

Możni tego świata chyba pierwszy raz całej historii martwią się o kondycję wszystkich obywateli a w szczególności tych biednych. Pomysł na wybawienie jest jeden: rozdawnictwo. Dochód podstawowy, który do tej pory był tylko pewno nieśmiałą jaskółką na salonach globalistów, wchodzi w życie jako bardzo istotna alternatywa. Jak oni to widzą, skąd na to wziąć pieniądze? Różne programy określają, kto dokładnie otrzymuje dochód — niektóre twierdzą, że wszyscy obywatele otrzymaliby je niezależnie od tego, co zarabiają, podczas gdy inne programy mogą dawać je tylko tym, którzy znajdują się poniżej granicy ubóstwa.

W 1967 roku Martin Luther King Jr. argumentował, że gwarantowany dochód bezpośrednio zlikwiduje ubóstwo. Ekonomista Milton Friedman zaproponował ujemny podatek dochodowy. Ubodzy otrzymaliby ulgę podatkową, gdyby ich dochód spadł poniżej minimalnego poziomu. Byłoby to równoznaczne z zapłatą podatku dla rodzin zarabiających powyżej poziomu minimalnego. W 2018 roku współzałożyciel Facebooka, Chris Hughes, przedstawił swój plan w książce Fair Shot. Twierdził w niej, iż amerykańscy pracownicy, studenci i opiekunowie, zarabiający 50 000 dolarów lub mniej rocznie powinni otrzymywać gwarantowany dochód w wysokości 500 dolarów miesięcznie. Jest w UE organizacja zwana Europejską Inicjatywą Obywatelską, która domaga się wprowadzenia bezwarunkowych dochodów podstawowych w całej Unii Europejskiej. Celem EIO jest wprowadzenie w całej UE, w ramach prowadzonej przez nią polityki gospodarczej, bezwarunkowych dochodów podstawowych, które zapewnią wszystkim podstawowe środki do życia oraz możliwość uczestniczenia w życiu społecznym. Realizacja tego celu nastąpi w ramach kompetencji, przyznanych UE na mocy traktatów.

Cel EIO jest prosty: „Zwracamy się do Komisji Europejskiej o przedstawienie propozycji w kierunku bezwarunkowych dochodów podstawowych w całej UE, które przyczynią się do zmniejszenia różnic między regionami, w celu wzmocnienia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii”.

Kuszenie biednych ludzi równościowym zrównywaniem szans i symbiozą ze światem bogatych trwa w najlepsze w różnych regionach świata. Pozostaje pytanie, skąd na te socjologiczne pomysły biorą się pieniądze, jaki cel globalna arystokracja finalnie sobie stawia, bo jak wiemy z autopsji – ludziom bogatym daleko jest do współczucia i humanizmu. Program pilotażowy w jednym z najbiedniejszych regionów Indii odbył się w latach 2011-12. Co miesiąc wypłacano świadczenia mieszkańcom 8 wiosek (ponad 5 tysięcy osób). Zaobserwowano wiele pozytywnych zmian. Poprawiła się higiena i odżywianie oraz poziom zdrowia – wzrosło spożycie warzyw i owoców, mięsa, a jedyne, co spadło – to spożycie alkoholu. Mieszkańcy poświęcali więcej czasu na pracę zarobkową, co skutkowało ożywieniem przedsiębiorczości – kupili więcej zwierząt gospodarskich, sprzętów rolnych. W jednej z miejscowości zawiązała się kooperatywa rybaków, którzy zakupili i zarybili staw, a potem odławiali w nim ryby. Powstała też kooperatywa szwaczek, która kupiła maszynę do szycia i zaczęła szyć odzież.

Alaska ma program gwarantowanego dochodu od 1982 roku. Alaska Permanent Fund wypłacił każdemu mieszkańcowi dywidendę w wysokości 1114 dolarów w 2021 roku, wszystko z dochodów z ropy naftowej. W 2011 r. GiveDirectly Inc. rozpoczęła dystrybucję gotówki do ubogich gospodarstw domowych w Kenii za pośrednictwem telefonów komórkowych. W 2017 r. ustawodawca stanu Hawaje uchwalił ustawę, w której każdy ma prawo do podstawowego zabezpieczenia finansowego. Polecił rządowi opracowanie rozwiązania, które może obejmować dochód gwarantowany. W 2019 roku Stockton w Kalifornii rozpoczął dwuletni program pilotażowy. Dawał 500 dolarów miesięcznie 125 lokalnym rodzinom. Eksperyment wykazał między innymi, że UBI umożliwił wielu odbiorcom znalezienie pełnoetatowego zatrudnienia, a także zmniejszył zmienność dochodów w gospodarstwach domowych o niskich zarobkach.  W 2017 roku Finlandia dawała 2000 bezrobotnym 560 euro miesięcznie przez dwa lata, nawet jeśli znaleźli pracę. Odbiorcy stwierdzili, że zmniejsza to stres i daje im większą motywację do znalezienia dobrej pracy lub założenia własnego biznesu. Jednak fiński rząd stwierdził, iż nie mieli wyższych dochodów ani więcej dni roboczych niż grupa kontrolna. W maju 2021 r. Niemiecki Instytut Badań Ekonomicznych rozpoczął eksperyment, w którym przez 3 lata 122 osoby otrzymują 1200 euro. Szkocja przeznaczyła 250 000 funtów na cztery obszary pilotażowe w latach 2018-2020. Dla różnych grup obywateli zapewniono różne poziomy dochodu podstawowego. Wyniki opublikowano w 2020 r., a grupa stojąca za inicjatywą nalegała na szerszy program pilotażowy. W Katalonii wkrótce rozpocznie się pięcioletni program – 5 tysięcy osób będzie otrzymywać od 700-900 euro i 300 euro na dzieci przez 24 miesiące. W mieście Stockton w Kalifornii 125 obywateli przez dwa lata bezwarunkowo otrzymywało co miesiąc 500 dolarów. Po zakończeniu programu poziom zatrudnienia na etacie wśród uczestników wzrósł. Ochotnicy wskazali także na obniżenie ich poziomu depresji i niepokoju.. Zakończony w styczniu eksperyment zachęcił burmistrzów innych miast w dystrykcie do przygotowania podobnych programów pilotażowych. W Polsce rusza w roku 2022 bezwarunkowy dochód podstawowy. Nawet 31 000 osób będzie przez dwa lata otrzymywać 1300 zł miesięcznie. Po co? Ekonomiści chcą sprawdzić, czy ludzie skonsumują czy zainwestują te pieniądze. Czy będą się uczyć, próbować awansować albo tworzyć firmy. Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza za cel postawiło sobie, by przez dwa lata od 5000 do 31 000 Polaków otrzymywało 1300 zł w ramach bezwarunkowego dochodu podstawowego. (Cdn.)

Roman Boryczko,

czerwiec 2022

(Visited 21 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*