Obywatelski sprzeciw w Łowiczu

 

 

 

 

 

 

 

Zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli o poparcie naszych działań w obronie przed powstaniem w Łowiczu wypadowej bazy hydraulicznego szczelinowania dla terenu całej Polski i Europy.

Pomimo naszych protestów, rozsyłanych na cały świat i pomimo trwania postępowania wyjaśniającego w Prokuraturze Rejonowej w Łowiczu na zlecenie Prokuratora Generalnego, 18. czerwca 2012 r. ekipa budowlana weszła jednak na teren przyszłej bazy hydraulicznego szczelinowania i postawiła pierwsze dwa obiekty wartownicze.

Jeszcze nie jest za późno, ale należy działać szybko w celu zaniechania budowy i likwidacji łowickiej podstrefy Łódzkiej Strefy Ekonomicznej.

Oczekujemy pomocy w zmobilizowaniu mieszkańców Łowicza i okolic do obrony tego miejsca jako twierdzy obrony koniecznej zgodnie z art. 25 k.k.:

„Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro, chronione prawem.”

Wiertnia ropy i gazu ziemnego Kutno-2 już działa i truje nam wodę, środowisko, niszczy rolnictwo.

Do tego dokłada się skazanie naszego terenu na podziemne składowanie skroplonego CO2 oraz innych niebezpiecznych odpadów a także rozsiewanie z samolotów toksycznych smug (chemtrails) oraz skażenie elekromagnetyczne z gęstej sieci przekaźników telefonii bezprzewodowej.

Na domiar złego woda pitna w Łowiczu została skażona nieznanymi toksynami – a służby sanitarne czarny płyn określają jako przydatny do spożycia dla ludzi.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o poparcie załączonych treści tego e-maila następującą adnotacją:

Protestujemy przeciwko zamiarom niszczenia naszej Polskiej Ojczystej Ziemi i skazywania nas, Polaków, na zagładę!

W pełni popieramy wnioski Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi i solidaryzujemy się z zagrożonymi mieszkańcami Łowicza i okolic.

 

Teresa Wojda, Maria Bejda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

Obywatelski Ruch Oporu

 

Można też dodać własny komentarz i przesłać na poniższe adresy:

sekretariat@lodz.uw.gov.pl, marszalek@lodzkie.pl, hzasepa@gmail.com, piotr.golaszewski2@interia.pl, umlowicz@um.lowicz.pl,starostwo@powiatlowicki.pl, lowobywatel2@gmail.com,listy@prezydent.pl, info@mos.gov.pl, mg@mg.gov.pl, kontakt@kprm.gov.pl,

 

Źródło: http://www.sekretyameryki.com/index.php/wolanie-o-ratunek-dla-niszczonej-i-zniewalanej-polski/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*