Nieuchronny bieg wydarzeń (2)

Wojna gospodarcza

W 2017 roku Donald Trump rozpoczął wojnę celną z samymi tylko Chinami, chociaż chciał też z innymi krajami, przede wszystkim z krajami Unii, albowiem Niemcy stanowią twór industrialny, główny motor tego sztucznego, na wzór imperialny, tworu. Dlatego Unia przechodzi obecne perturbacje ekonomiczne, a przede wszystkim Niemcy. Istnieje bowiem wola Mrocznego Imperium deindustrializacji Niemiec.

Xi Jinping odpowiedział mu otwarciem konsumpcyjnego rynku wewnętrznego i skierowania nadwyżek produkcyjnych do Europy, Afryki, a przede wszystkim do dynamicznie rozwijającej się Azji. Perfidna polityka Bolszewii Amerykańskiej spowodowała przede wszystkim upadek gospodarczy w krajach Unii Europejskiej, a operacja destrukcyjna Covid-19 w ramach wojny biologicznej, katastrofalnie sytuację pogorszyła.

 

Katastrofa

Porządek międzynarodowy, ustanowiony po II wojnie światowej, opierał się na dwóch hegemonach: Bolszewii Sowieckiej i Bolszewii Amerykańskiej. System ten  w państwach niesuwerennych, podporządkowanych NATO czy Układowi Warszawskiemu, zmuszał przywódców państw do zdrady własnych narodów i służenia swojemu suwerenowi: Stanom Zjednoczonym lub Związkowi Radzieckiemu. System ten utrzymywał się dopóty, dopóki elita Mrocznego Imperium uważała go za niezbędny dla swoich interesów. NATO, swego rodzaju Legia Cudzoziemska Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, wymyśliło i stworzyło to, czym jest dzisiaj Unia Europejska.

Początkowo chodziło o zakotwiczenie Europy Zachodniej w obozie atlantyckim. Dzisiaj, na mocy traktatów, Unia Europejska podporządkowuje swoją obronę NATO. W praktyce, Pakt Północnoatlantycki jest dla narodów wojskowym składnikiem jednej północno-atlantyckiej całości. EWG miało być trampoliną do wolności krajów europejskich, a stało się Unią, która niby jest imperium, lecz upadającym.

NATO trzyma za uzdę podporządkowane sobie kraje, nie licząc się z ich interesem narodowym. To dotyczy Unii, co jest skrzętnie przez mieszkańcami UE ukrywane. Parlament Europejski jedynie zatwierdza przedstawione mu przez Komisję Europejską teksty, opracowane i przedłożone do ratyfikacji przez NATO.

NATO jako środek ucisku nadal służy Mrocznemu Imperium, dlatego ta terrorystyczna organizacja wciąż istnieje. Nie ulega żadnej wątpliwości, że NATO jest postrzegane przez mieszkańców Unii jako wroga, ludobójcza, terrorystyczna organizacja. To też prowadzi do rewolucji narodowo-wyzwoleńczej. Właśnie fakt dominacji wojskowej USA nad Unią doprowadził do ruchu „żółtych kamizelek”. Dominacja wojskowa bowiem jedynie zabezpiecza interesy gospodarcze USA.

 

Konkluzja

Poszukiwanie nowego ustroju politycznego, broniącego interesów mieszkańców krajów Unii, jest obecnie silne. Nie liczenie się z dobrem obywateli powoduje sytuacje rewolucyjne. Kończący się dobrobyt przynosi narastającą falę wściekłości. Spadający drastycznie standard życia powoduje frustracje i irytacje. Ludzie w krajach Unii widzą, iż ich rządy, a właściwie nadzorcy, są na służbie obcych interesów, że nie są już sojusznikami narodu, ale jego wrogami.

Krótko mówiąc, hiperkoncentracja zglobalizowanego kapitału Mrocznego Imperium doprowadziła do dominacji nad krajami Unii, oczywiście nie tylko. Totalitaryzm narasta wraz z koncentracją kapitału i jednoczesnym spadkiem stopy życiowej, co się dzieje obecnie m.in. w naszym kraju. W tym roku w Polsce upadło do listopada 200 000 małych i średnich firm, które stanowią ostoję jakiejś tam demokracji. Przewiduje się, iż do końca roku zostanie zamkniętych około 50 000 kolejnych, co daje liczbę bankructw na rok 2022: 250 000. Wariant bolszewicki, promowany przez Bolszewię Amerykańską na całym świecie,  polega na własności nadzorowanej przez rząd oraz wielkie koncerny ponadpaństwowych. Te dynamiczne zjawiska tworzą bombę, która wybuchnie ze szkodą dla wszystkich. Rewolucja dysponuje już teraz rzeczywistym rozpoznaniem problemów, ale nie jest jeszcze wystarczająco dojrzała, żeby nie dać się zdławić przez dyktaturę Mrocznego Imperium, rządzącą też Unią.

Nadzorcy unijni i krajowi nie próbują rozwiązywać narastających problemów, chcą się tylko cieszyć swoimi przywilejami tak długo, jak to będzie możliwe bez ponoszenia odpowiedzialności. Nie mają zresztą innego wyboru, jak tylko przeć ku wojnie lub zaryzykować obalenie ich z wielką mocą. I to jest tragedia: nieuchronna konsekwencja wydarzeń.

Andrzej Filus

(Visited 14 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*