Nie jak równy z równym. Czy Rosja jest w stanie wyjść z konfrontacji z NATO obronną ręką? (4)

Rozwój infrastruktury transportowej i logistycznej dla nowych potrzeb w eksporcie i imporcie, w tym w kompleksie paliwowo-energetycznym (FEC). Kluczowe KPI dla tego bloku to wzrost ruchu towarowego w głównych korytarzach transportowych, wzrost wolumenu dostaw paliw i produktów energetycznych, reorientowanych z Zachodu na Wschód (Indie, Chiny, Turcja). Uruchamianie systemowych mega projektów przy wsparciu państwa. Planowane jest stymulowanie substytucji importu poprzez finansowanie budżetowe i elastyczną politykę taryf celnych. Projekty będą wymagały wsparcia ze strony skarbu państwa „prawdziwym rublem”, aby zapewnić ich ukończenie.

Stawiamy na myśl rosyjską: W efekcie planowane jest zwiększenie lokalizacji poszczególnych produktów, zwiększenie udziału produktów rosyjskich w konsumpcji grupowej. Zapewnienie niezależności technologicznej – a właściwie dostępności wszystkich niezbędnych technologii na rynku. Planuje się to osiągnąć poprzez rozwój krajowy i import. Według jednego ze źródeł będzie to wymagało dostosowania i priorytetyzacji państwowego zamówienia technologicznego oraz bezpośredniego zamówienia ze strony przemysłu. Rosja będzie dążyć do zamknięcia dostępu do finansowania zachodniego. W tym obszarze rząd chce wspierać rozwój giełdy i sektora bankowego.

Rynek pracy, edukacja zawodowa: Zwiększenie elastyczności rynku pracy. Kierunek ten obejmuje działania, ułatwiające mobilność terytorialną ludności i międzysektorowy przepływ siły roboczej. Wśród działań znajduje się również dostosowanie szkolnictwa średniego specjalistycznego, dodatkowego do nowych potrzeb, szkolenie informatyków i kadry inżynierskiej.

Cyfryzacja: Tworzenie własnej bazy informatycznej w postaci sprzętu i oprogramowania (software). Priorytetem będzie cyfryzacja sektora realnego, zapewniająca dostępność pełnych linii oprogramowania w celu zastąpienia wycofanych zachodnich myśli i technologii.

Prywatni mali przedsiębiorcy: Wsparcie dla prywatnej działalności inwestycyjnej. W tym kierunku władze planują m.in. ułatwić import sprzętu poprzez regulację taryfy celnej i użyczenie.

Pomoc społeczna i projekty, kierowane do Rosjan: Ze środków Funduszu Opieki Społecznej finansowane będą również duże projekty wieloletnie, gwarancje i gwarancje państwowe, instrumenty instytucji rozwojowych. Rozwój podaży w sektorach zaspokajających rosnący popyt krajowy: mieszkalnictwo i usługi komunalne, kultura, wypoczynek, sport. Planowane jest również wykorzystanie potencjału turystyki krajowej, czyli inwestycje w infrastrukturę i bazę noclegową. Ochrona zdrowia poprzez dalszy rozwój krajowego przemysłu farmaceutycznego, produkcji technologii i sprzętu medycznego oraz poszerzenie oferty usług medycznych i socjalnych. Rząd chce osobno skupić się na Kaukazie, Morzu Kaspijskim i Dalekim Wschodzie w związku z przekierowaniem się bieżących priorytetów. FR będzie współpracowała z krajami przyjaznymi, z krajami partnerskimi. W tym kierunku planowany jest rozwój nie tylko wzajemnej wymiany handlowej, ale także współpracy przemysłowej – w oparciu o konkretne projekty, a także powrót do praktyki zawierania umów o ochronie i promocji inwestycji z innymi krajami.

Rosja jak widać przyjmuje obecną narrację państw jej wrogich, wycofuje się ze świata globalizacji i będzie współpracowała z blokami państw jej przychylnych. (Cdn.)

Roman Boryczko,

14.01.2023

(Visited 12 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*