Kolejny biuletyn HAART

Jest już kolejny biuletyn HAART. Lakoniczny i konkretny, co pozwala domniemywać, iż na sprawozdawczość działacze stowarzyszenia nie mają zbyt wiele czasu. Ruszyły warsztaty, prowadzone z młodzieżą, nie brak jeszcze zapału wolontariuszom… Tylko stan konta każe się mocno zastanowić, czy rzeczywiście ludzi obchodzi w neoliberalizmie ktokolwiek, poza nimi samymi.

>> biuletyn HAART <<

(Visited 7 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*