Kalisz – gwoździem do naszej trumny? (2)

Zaskakujące jest to, jakie poruszenie w świecie może wywołać happening stosunkowo małej grupy ludzi o lekkim zabarwieniu politycznym, a bardziej wymownym i historycznym, wywołany przez – jak by nie patrzeć – dwóch pato-streamerów, czyli osoby o autorytecie, który stworzyli dla siebie będąc prowokacyjnie chamami.

11. listopada w Kaliszu zorganizowano marsz, którego uczestnicy przemaszerowali na Główny Rynek, gdzie spalili tekst Statutu Kaliskiego, przywileju tolerancyjnego dla Żydów, wydanego przez księcia kaliskiego Bolesława Pobożnego w 1264 r. Mówimy o jakimś historycznym dokumencie, ale również o akcie prawnym, jaki dziś rozpatrywać możemy jedynie przez pryzmat minionych dziejów. Te karty (niektórzy historycy twierdzą, że sfałszowane) są tylko gobelinem na ścianie, paterą z Desy. Wiecowi przewodził wypromowany przez YouTube Wojciech Olszański aka Aleksander Jabłonowski, wykrzykujący ze sceny różne antyżydowskie hasła – taka była retoryka artystyczna tego wiecu! Nie zapominajmy, że feministki jeszcze chwile temu atakowały funkcjonariuszy nie tylko werbalnie, atakowały miejsca kultu i samych księży również fizycznie – a relacjonujące media tamte zdarzenia nazywały głosem obywatelskiego sprzeciwu! Niemym krzykiem skrzywdzonych niewiast! Niektórzy uważają, iż owe „spektakle” nienawiści są wypisz-wymaluj wpasowujące się w brunatny obraz ciemnogrodu – dla wrogów Polski jak znalazł!

Mnie się takie wrzaski nie podobają, wrzaski bez politycznej drogi legislacyjnej, ustaw itp., są li tylko chuliganerią. Rzeczywiście to było rykowisko i rzeczywiście antyżydowskie. Wyglądało jak celowa prowokacja agentów na zamówienie żydowskich intrygantów. W normalnym państwie narodowość nie powinna być decydującą kwestią, najważniejszą kwestią jest praca, szacunek i miłość do Ojczyzny! By nie być gołosłownym pozwolę sobie poniżej przedstawić tekst Statutu Kaliskiego:

 1. Kiedy jest sprawa przeciwko żydowi, nie może przeciw niemu świadczyć chrześcijanin sam, lecz razem z innym żydem.
 2. Kiedy chrześcijanin pozywa na żyda o zastaw, żyd zaś utrzymuje, że żadnego nie wziął, wtedy żyd przysięgą się uwolni.
 3. Kiedy chrześcijanin utrzymuje, że na zastaw od żyda mniej pieniędzy otrzymał, aniżeli żyd teraz żąda, żyd przysięgą dowód złoży.
 4. Kiedy żyd, nie mając świadków, utrzymuje, że chrześcijanin zastaw wypożyczył chrześcijanin się odprzysięże.
 5. Prócz rzeczy kościelnych i krwią zabarwionych wolno żydom wszystko brać w zastaw.
 6. A gdyby zastaw jaki był kradziony, żyd się odprzysięże, że o kradzieży nie wiedział, a chrześcijanin winien mu kapitał na zastaw ten wypożyczony z procentem zapłacić.
 7. Kiedy zastaw chrześcijanina przez ogień lub kradzież u żyda zginie, żyd od nalegającego chrześcijanina.
 8. Żydzi w sporach swoich (tj. między sobą) wyłączeni są spod sądów miejskich; zostają pod opieką króla lub wojewody.
 9. Za zranienie żyda, słuszna kara i koszta kuracji.
 10. Za zabicie żyda słuszna kara i konfiskata majątku.
 11. Za uderzenie żyda kara zwyczajna w kraju.
 12. Żydzi ceł większych od mieszczan nie płacą.
 13. Od przewożonych zmarłych nic nie płacą.
 14. Chrześcijanin niszczący cmentarz oprócz kary zwyczajnej majątek traci.
 15. Rzucający kamieniem na szkołę żydowską odda wojewodzie dwa funty pieprzu.
 16. Gdy żyd u swojego sędziego ulegnie karze, która się wandel nazywa, zapłaci mu funt pieprzu. (Wandel: wina pieniężna).
 17. Gdy żyd raz i drugi od swego sędziego zapozwany, nie stawi się, zapłaci karę zwyczajną, gdy się trzeci raz nie stawi zapłaci karę stosunkowo wyższą.
 18. Za zranienie żyda, żyd płaci karę zwyczajną.
 19. Przysięga na dziesięć przykazań nie powinna być żydowi naznaczoną, tylko o wartość przechodzącą szacunek 50 grzywien srebra, a w mniejszych rzeczach przed szkołą przysięgać będzie.
 20. Gdyby dowodów nie było, kto zabił żyda my żydom damy przeciw podejrzanym prawną opiekę.
 21. Za gwałt na żydzie wyrządzony, chrześcijanin będzie karany podług prawa ziemskiego.
 22. Sędzia żydowski żadnej sprawy przed sąd nie wytoczy, jeżeli do tego przez skargę strony spowodowany nie będzie.
 23. Gdy chrześcijanin odbierze dany żydowi zastaw, a procentu nie zapłaci w ciągu miesiąca, przybywa procent od procentu.
 24. U żyda nikt na kwaterze być nie ma.
 25. Nie wolno jest żydom wypożyczać pieniądze na dobra nieruchome.
 26. Odwodzenie dziecka żydowskiego, jako kradzież uważane będzie.
 27. Zastaw gdy rok i dzień u żyda pozostaje, staje się jego własnością.
 28. W dnie świąt swoich, żydzi nie mogą być przymuszani do oddawania zastawu.
 29. Zastawy od nich gwałtem biorący ściągnie na siebie karę.
 30. Nie wolno żydów oskarżać o używanie krwi chrześcijańskiej.
 31. Występki żydów w ich szkołach sądzone być mają.
 32. W jakiej monecie żyd pożyczał, w takiej żądać może oddania długu z należnym procentem.
 33. Konie żydzi w zastaw tylko we dnie brać mogą.
 34. Mincarzom nie wolno chwytać żydów pod pretekstem, że fałszują pieniądze.
 35. W gwałcie nocnym sąsiedzi żydowi pomoc dać winni pod kara 30 szelągów.
 36. Wolno jest żydom wszystkie towary kupować, chleba i innych żywności dotykać się.

Organizatorzy wydarzeń kaliskich to bardzo sprawna dwójka ludzi, którzy od lat mają parcie na szkło. Aktor, niegdyś próbujący swych sił przy Lechu Wałęsie i wieloletni współpracownik Korwina-Mikke do spraw agitacji medialnej. Razem połączyli siły dzięki kilkugodzinnym relacjom na żywo ze swojego studia Niezależnej Polskiej TV. Budują również ogólnopolską sieć współpracowników i zwolenników twardego prymitywnego Nacjonalizmu, połączonego z elementami tradycji słowiańskiej, przedchrześcijańskiej. W programie pełnym przekleństw, prowadzonym razem z Marcinem Osadowskim, Jabłonowski krytykuje polski rząd za szczepionki przeciwko koronawirusa, ale nie tylko. Jest zwolennikiem sojuszu z Rosją, opowiada się za wydaleniem z Polski wszystkich obcokrajowców, a wrogów ojczyzny karałby śmiercią. W swoich streamach obrażał wszystkich, ale jako, że mamy wolność słowa – ten głos, choć kloaczny, był częścią debaty skrajnej prawicy.

Środowisko żydowskie, które dotknął ten happening, od jakiegoś czasu jest zniesmaczone tym, iż tak wielu obywateli naszej planety zarzuca właśnie tej małej grupie sumę wszystkich nieszczęść. „Żyd z pieniążkiem” pasuje doskonale do antysemickich uprzedzeń, z którymi kultura światowa, europejska jest zapoznana i oswojona: Żyd-wyzyskiwacz, Żyd-kapitalista, Żyd-skąpiec… „Antysemityzm to określone postrzeganie Żydów, które może się wyrażać jako nienawiść do nich. Antysemityzm przejawia się zarówno w słowach, jak i czynach, skierowanych przeciwko Żydom lub osobom, które nie są Żydami oraz ich własności, a także przeciw instytucjom i obiektom religijnym społeczności żydowskiej” – tak brzmi treść operacyjnej definicji antysemityzmu, stworzonej przez Międzynarodowy Sojusz na rzecz Pamięci o Holokauście (IHRA).

W czasie pandemii liczba antysemickich treści w europejskich mediach społecznościowych wzrosła 13-krotnie. Badacze zidentyfikowali 272 francuskich i 276 niemieckich kont i kanałów, rozpowszechniających w Sieci antysemickie treści, związane z pandemią. W materiałach tych Żydzi byli oskarżani o intencjonalne rozprzestrzenianie wirusa, a nawet wywołanie pandemii, żeby móc rządzić światem. Na przykład we francuskich mediach społecznościowych krążyła karykatura byłej minister zdrowia, Agnes Buzyn, z pochodzenia Żydówki, zatruwającej wodę w studni. Niektóre grupy próbują przekonywać, iż Covid-19 jest bronią, stworzoną przez syjonistów i że powstał specjalnie przeciwko nie-Żydom. Część wpisów podjudzała do nienawiści i agresji wobec Żydów lub manifestowała poparcie dla osób, grup lub ideologii, nawołujących do zabijania osób pochodzenia żydowskiego.

Razem z wprowadzeniem programów szczepień zaczęto wytykać żydowskie pochodzenie osobom, związanym z produkcją szczepionek, w tym szefowi Pfizera, Alfredowi Bourli i twierdzić, iż szczepionki mają wybić inne nacje lub doprowadzić do ich bezpłodności. W Polsce główny oręż w walce z ludźmi, którzy nie chcą się szczepić tajemniczym preparatem, dzierży TVN. Stacja ta jest częścią amerykańskiego koncernu medialnego Discovery. 16. marca 2015 r. Grupa ITI i Grupa Canal+ sprzedały większościowy udział 52,7% w TVN SA za 548 mln euro grupie Scripps Networks Interactive. Dzięki temu amerykański koncern stał się właścicielem TVN. 28. września 2015 r. SNI za pośrednictwem spółki zależnej Southbank Media skupił od inwestorów z GPW niemal wszystkie akcje TVN. Jak podaje Kommersant, Iwan Rodionow, były członek zarządu Rostelecom i Igor Posczitkow, były szef International Federation of Phonogram Producers (IFPI), nabyli 80% akcji SNI (właściciela TVN). 6. marca 2018 roku, właścicielem (prezesem) Discovery staje się biznesmen żydowskiego pochodzenia David Zaslav, działający w USC Shoah Foundation. Jest także wpływowym członkiem Światowego Kongresu Żydów, organizacji „głęboko rozczarowanej” projektem ustawy reprywatyzacyjnej.

Możemy twierdzić, że mali, schorowani, pozbawiani co i rusz w świecie swoich praw obywatelskich ludzie się mylą – pewnie się mylą, ale coś jednak jest na rzeczy! Prawo i Sprawiedliwość gorliwie strzeże w kraju interesów tej małej społeczności. Przed drugą wojną światową mniejszość żydowska w Polsce liczyła ok. 3,5 mln osób. Była największa w Europie i druga co do wielkości na świecie. Według umiarkowanych szacunków w Polsce mieszka obecnie około 20–25 tysięcy osób, świadomych swojego żydowskiego pochodzenia. W spisie powszechnym z 2011 roku łącznie około 7500 obywateli polskich podało, iż są narodowości żydowskiej lub polsko-żydowskiej.

Środowiska amerykańskich Żydów wiedząc, że mają do czynienia w Polsce z gorliwymi pomocnikami, nawet się specjalnie nie kryją ze swymi zamierzeniami. „W połowie marca br. Światowa Organizacja Restytucji Mienia Żydowskiego (World Jewish Restitution Organization) poinformowała na swojej stronie internetowej, że szef amerykańskiej dyplomacji, Antony Blinken (potomek Żydów węgierskich) zadeklarował poparcie USA dla roszczeń żydowskich wobec Polski i innych krajów, dotkniętych Holocaustem. Wysokość oczekiwanych odszkodowań została określona przez organizacje żydowskie na 230 – 300 mld zł, choć są i środowiska (m.in. wspomniana WJRO), które domagają się 300 mld dolarów, czyli ponad biliona złotych.”

PiS usilnie szuka czegoś, co mogłoby zakryć PiS-owskie problemy polityczne i co mogłoby by być nowym tematem zastępczym, tak jak wcześniej byli nim „uchodźcy”, a potem „ideologia LGBT”. PiS wykorzystuje każdą nadarzającą się okazję, by wzmacniać emocje i mobilizować w ten sposób swoich zwolenników do walki z wrogiem, którego im się wskaże. Niestety, społeczeństwo polskie nie jest informowane o zamierzeniach obecnej władzy na temat ewentualnych roszczeń, co daje wielkie pole do domysłów. (Cdn.)

Roman Boryczko,

listopad 2021

 

 

(Visited 11 times, 1 visits today)

One thought on “Kalisz – gwoździem do naszej trumny? (2)

 • 05/12/21 o 14:24
  Permalink

  To oczywiste – żydostwo tylko modli się o takie spektakle, by mogło oskarżać Polskę i Polaków o antysemityzm i domagać się kolejnych odszkodowań. To jest ich polityka od stuleci, i dziwi mnie głupota Polaków, którzy jeszcze wierzą, że to nieprawda.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*