Interes – praktyczna ideologia permanentnej wojny

Interes jest głównym celem życiowej działalności dla wyznawców materialistycznej religii Złotego Cielca. Całe życie ludzkie materialisty koncentruje się tylko na zdobywaniu mamony. Mamona tworzy mu perspektywę spojrzenia. Akt woli takiego osobnika jest skutkiem interesu, który zakreśla pole bezwzględnego działania w zdobywaniu mamony. Interes bowiem kieruje ludzką wolę ku osiągnięciu jak największego zysku jak najmniejszym swoim kosztem, a wyzyskiem drugiego. Interes kieruje akty woli w kierunku najbardziej korzystnej sytuacji wyzysku. Innymi słowy – ukierunkowanie stanowi o zawężeniu pola działania, ogranicza wolę do determinizmu, ogranicza bowiem możliwości wybierania różnych dróg postępowania do monotematycznej. Interes przecież jest jedynym warunkiem sensowności działania takiego osobnika, co wytwarza zasób nieludzkich zależności, które tworzą określone następstwa, a tym samym także zakreślają pole sensowności.

Nie będziemy w tym miejscu rozpatrywali dialektyki bandyckiej ideologii marksistowskiej, która przewrotnie głosi o wolności jako konieczności, którą to marksistowską tezę z całą otwartością wprowadzają reżimy północnoatlantyckie w ramach operacji wojennej Covid-19. Dlatego niezbędnym jest ścisłe rozróżnienie wolności od determinizmu, które są sobie zawsze przeciwstawne.

Dialektyka bowiem jest to stan permanentnej wojny, która wytwarza świat sprzeczności, jakim są interesy. Na podstawie analizy operacji wywrotowej z 11. września 2001 roku w Nowym Jorku i następstw, w postaci agresji na Afganistan, Irak, Tunezję, Syrię, Libię i inne wolne kraje przez dzikie hordy północnoatlantyckie, możemy wyróżnić punkty kluczowe wojennej  ideologii przestępczej organizacji terrorystycznej, jaką jest NATO:

– Transformacja krajów narodowych w jeden globalny system jest w trakcie realizacji przez kosmopolityczną oligarchię. System północnoatlantycki  transformuje się poprzez ekologiczną politykę w formę ekofaszyzmu, jako nowego modelu ustrojowego;

– W satrapiach demokratycznych następuje transformacja  gospodarcza w totalitarny model oligarchiczny. Inwestycje kapitałowe oligarchii w system podnoszą jego wartość, atoli w neokoloniach jest ona tymczasowa;

– Poprzez strefy wolnego handlu następuje dyslokacja produkcji, zabezpieczająca interesy oligarchii;

– Ideologia i jej medialna propaganda głosi Złotego Cielca za pomocą frazesów, haseł, pustych działań dla mas w postaci „wspólnych” wartości – wolności, pokoju i stabilności,  wolnego rynku, konkurencji, demokracji, praw człowieka, tolerancji, równouprawnienia płci, solidarności, i braku dyskryminacji, wielkich technologii, cudownej techniki. Jedynym gwarantem „wspólnych” wartości jest wspólna polityka w ramach międzynarodowych instytucji poprzez wspólne działania wojenne – jak na Bliskim Wschodzie czy Afryce;

– W szerokim geostrategicznym sensie Unia Europejska jest przebiegłym mechanizmem imperialnym;
– Odtwarzanie imperiów kolonialnych na nowych podstawach – UE i Imperium Zjednoczonego Królestwa
;

– Poszerzenie funkcji wojny o wartości kulturowe ma na celu zdobycie poparcia społecznego dla prowadzenia wojny;

– Wiedza naukowa służy technologicznemu rozwojowi celem ustanowienia perfekcyjnego totalitaryzmu;

– Orientacja propagandy na wojnę ustala siatkę pojęć dla sztuki i nauki;

– Technologiczny wyścig zbrojeń nie tylko w zakresie badań kosmicznych;

– Wojna stanowi najważniejsze ewolucyjne narzędzie do utrzymania zadowalającej równowagi ekologicznej między ogółem populacji ludzkiej i produktami, dostępnymi dla jego przetrwania;

– Wojna stanowi dla oligarchii unikalne narzędzie operacyjne w walce o panowanie nad światem;

– Wojna tworzy unikalny system kontroli populacji;

– Wojna wyśmienicie służy imperialnym satrapiom demokratycznym do dyscyplinowania społeczeństwa, do lojalności, jednocześnie umożliwiając bezwzględnie działania wobec  nieposłuszeństwa społecznego i innych form zachowań wolnościowych. Wojna bowiem jest najlepszym środkiem politycznego szantażu, który ma zapewnić bezwzględne posłuszeństwo społeczeństwa, co propaganda nazywa spójnością społeczną. Nic dziwnego, że stanowi ona fundament stabilnych rządów totalitarnych, dostarcza bowiem podstawę do ogólnej akceptacji władzy politycznej;

– Wojna optymalnie wymusza dostosowanie się fizycznej i psychicznej dynamiki zachowań ludzkich do potrzeb totalitarnej organizacji społecznej satrapii demokratycznej;

– Wojny zawsze stabilizowały reżim, który w pełni kontrolował gospodarkę narodową. Żaden inny system kontroli nie sprawdził się lepiej;

– Wojny na rzecz obrony pokoju lepiej się sprzedają propagandowo, aby zniszczyć urojonego przez propagandę przeciwnika – jak Arabów, Irańczyków, talibów etc. Propaganda tworzy poczucie zagrożenia, wytwarzając psychozę strachu, tworząc spektakl alternatywnych wrogów;

– Produkcja medialna zorientowana jest na krwawe spektakle (Blood games), które przygotowują społeczeństwo do wojny;

– Wojna pozwala również na utrzymanie w społeczeństwie podziałów klasowych oraz podporządkowanie obywatela instytucjom państwowym, na mocy uprawnień, związanych z ciągłością wojny i pojęciem narodowości;

– Niszczenie cywilizacji i dorobku cywilizacyjnego państw, które nie chcą być eksploatowane przez północnoatlantyckie satrapie demokratyczne;

– Ludobójstwo wpisane w strategię odstraszania przeciwnika, obezwładnienia go, aby nie stawiał oporu jak w Afganistanie, Iraku, Syrii czy Jemenie;

– Polityka kupowania intelektualistów i środowisk opiniotwórczych, mających decydujące znaczenie dla tworzenia odpowiedniego image władzy i obrony panującego systemu prawno-politycznego Dostarczają najważniejszy towar – panowanie nad umysłami ludzkimi. Ich zadaniem jest sianie nie tylko strachu, tworzenie psychozy, lecz także tworzenie mitów, jak dla przykładu mit stylu życia, a więc poziomu, poniżej, którego nie warto żyć.

 

Zatem obecne działania wojenne w ramach operacji wojennej Covid 19(84) w niczym nie zaskakują, a wręcz przeciwnie wszystko podąża zgodnie z wyżej przedstawionymi regułami. Pandemia jest mistyfikacją, za którą bandyci muszą bezwzględnie ponieść konsekwencje. Potwierdzają one definicję polityki jako wyrafinowanej formy bandytyzmu. Wynika ona z oświeceniowego terroryzmu polityki. Tragedia zaczyna się wówczas, kiedy ludzie zaczynają traktować zło jako dynamiczny ośrodek działań, nie uznając żadnych ograniczeń, żadnych skrępowań, żadnych nakazów czy zakazów na bezwzględnej drodze do osiągnięcia swoich celów. Lord Acton powiedział, że każda władza deprawuje, a absolutna najbardziej, wojna zaś daje władzę absolutną.

Andrzej Filus

 

(Visited 71 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*